Mall:Infobox farao

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Beskrivning[redigera wikitext]

Denna Infobox innehåller all metainformation om faraoner, inkluderande olika former av namn (födelsenamn, regentnamn, helleniserade namn, etc.) och eventuellt en eller två bilder av sarkofagen, en staty eller någon annan bild.


Parametrar[redigera wikitext]

Variabel Typ Förklaring
TITEL valfritt Infoboxens överskrift, om inget anges används artikelns "namn".
TITEL_BILD valfritt En bild som visas direkt under titeln.
TITEL_BILDBESKRIVNING valfritt En beskrivning på bilden
FÖDELSENAMN valfritt Födelsenamnet på faraonen.
FÖDELSENAMN-HIERO-REF valfritt <ref> för namnet
FÖDELSENAMN-BETYDELSE valfritt Översättningen av namnet (kursiv), Transkription (kursiv inom klammrar) och eventuellt en kort förklaring
FÖDELSENAMN-MED-SYMBOL valfritt Sätter symbolen för födelsenamnet innan kartuschen: "ja"
FÖDELSENAMN2 till FÖDELSENAMN5 valfritt fler födelsenamn vid behov
FÖDELSENAMN2-HIERO-REF till FÖDELSENAMN-HIERO-REF valfritt <ref> för namnet
FÖDELSENAMN2-BETYDELSE till FÖDELSENAMN5-BETYDELSE valfritt Översättningen av namnet (kursiv), Transkription (kursiv inom klammrar) och eventuellt en kort förklaring
FÖDELSENAMN2-MED-SYMBOL till FÖDELSENAMN5-MED-SYMBOL valfritt Vill du ha symbolen för namnet innan kartuschen så skriv: ja
REGENTNAMN valfritt Regentnamnet som faraonen tog vid kröningen
REGENTNAMN-HIERO-REF valfritt <ref> för namnet
REGENTNAMN-UTAN-SYMBOL valfritt Vill du ha inte ha symbolen för regentnamnet innan kartuschen så skriv: ja
REGENTNAMN-BETYDELSE valfritt Översättningen av namnet (kursiv), Transkription (kursiv inom klammrar) och eventuellt en kort förklaring
REGENTNAMN2 till REGENTNAMN5 valfritt Fler regentnamn vid behov
REGENTNAMN2-HIERO-REF till REGENTNAMN5-HIERO-REF valfritt <ref> för fler namn
REGENTNAMN2-UTAN-SYMBOL till REGENTNAMN5-UTAN-SYMBOL valfritt Vill du ha inte ha symbolen för namnet innan kartuschen så skriv: ja
REGENTNAMN2-BETYDELSE till REGENTNAMN5-BETYDELSE valfritt Översättningen av namnet (kursiv), Transkription (kursiv inom klammrar) och eventuellt en kort förklaring
HORUSNAMN valfritt Faraonens Horusnamn
HORUSNAMN-HIERO-REF valfritt <ref> för namnet
HORUSNAMN-BETYDELSE valfritt Översättningen av namnet (kursiv), Transkription (kursiv inom klammrar) och eventuellt en kort förklaring
HORUSNAMN2 till HORUSNAMN5 valfritt fler Horusnamn
HORUSNAMN2-HIERO-REF till HORUSNAMN5-HIERO-REF valfritt <ref> för flera horusnamn
HORUSNAMN2-BETYDELSE till HORUSNAMN5-BETYDELSE valfritt Översättningen av namnet (kursiv), Transkription (kursiv inom klammrar) och eventuellt en kort förklaring
SETNAMN valfritt Faraonens Setnamn
SETNAMN-HIERO-REF valfritt <ref> för Setnamnet
SETNAMN-BETYDELSE valfritt Översättningen av namnet (kursiv), Transkription (kursiv inom klammrar) och eventuellt en kort förklaring
SETNAMN2 till SETNAMN5 valfritt fler Setnamn vid behov
SETNAMN2-HIERO-REF till SETNAMN5-HIERO-REF valfritt <ref> för flera Setnamn
SETNAMN2-BETYDELSE till SETNAMN5-BETYDELSE valfritt Översättningen av namnet (kursiv), Transkription (kursiv inom klammrar) och eventuellt en kort förklaring
HORUSSETNAMN valfritt Horus-Set namnet för faraon
HORUSSETNAMN-HIERO-REF valfritt <ref> för namnet
HORUSSETNAMN-BETYDELSE valfritt Översättningen av namnet (kursiv), transkription (kursiv inom klammrar) och eventuellt en kort förklaring
HORUSSETNAMN2 till HORUSSETNAMN5 valfritt fler namn vid behov
HORUSSETNAMN2-HIERO-REF till HORUSSETNAMN5-HIERO-REF valfritt <ref> för fler namn
HORUSSETNAMN2-BETYDELSE till HORUSSETNAMN5-BETYDELSE valfritt Översättningen av namnet (kursiv), Transkription (kursiv inom klammrar) och eventuellt en kort förklaring


NEBTINAMN valfritt Nebtinamn för faraonen
NEBTINAMN-HIERO-REF valfritt <ref> för nebtinamnet
NEBTINAMN-BETYDELSE valfritt Översättningen av namnet (kursiv), Transkription (kursiv inom klammrar) och eventuellt en kort förklaring
NEBTINAMN2 till NEBTINAMN5 valfritt fler Nebtinamn vid behov
NEBTINAMN2-HIERO-REF till NEBTINAMN5-HIERO-REF valfritt <ref> för namnet
NEBTINAMN2-BETYDELSE till NEBTINAMN5-BETYDELSE valfritt Översättningen av namnet (kursiv), Transkription (kursiv inom klammrar) och eventuellt en kort förklaring
GULDHORUSNAMN valfritt Faraonens Guldhorusnamn
GULDHORUSNAMN-HIERO-REF valfritt <ref> för namnet
GULDHORUSNAMN-BETYDELSE valfritt Översättningen av namnet (kursiv), Transkription (kursiv inom klammrar) och eventuellt en kort förklaring
GULDHORUSNAMN2 till GULDHORUSNAMN5 valfritt fler Guldhorusnamn
GULDHORUSNAMN2-HIERO-REF till GULDHORUSNAMN5-HIERO-REF valfritt <ref> för namnet
GULDHORUSNAMN2-BETYDELSE till GULDHORUSNAMN5-BETYDELSE valfritt Översättningen av namnet (kursiv), Transkription (kursiv inom klammrar) och eventuellt en kort förklaring
TURINPAPYRUSEN valfritt Hieroglyferna som användes i Turinpapyrusen.
TURINPAPYRUSEN-UTAN-KARTUSCH valfritt Visar inte kartuschen, istället bara text. Exempel: TURINPAPYRUSEN-UTAN-KARTUSCH = ja
TURINPAPYRUSEN-BETYDELSE valfritt Namntypen (regentnamn, födelsenamn, etc.), översättningen, transkriptionen och eventuellt en kort förklaring
TURINPAPYRUSEN-NR valfritt Kolumnen och raden för positionen i papyrusen. Exempel: TURINPAPYRUSEN-NR = 8.13
TURINPAPYRUSEN2 valfritt Fler hieroglyfer som användes i Turinpapyrusen.
TURINPAPYRUSEN2-UTAN-KARTUSCH valfritt Visar inte kartuschen, istället bara text. Exempel: TURINPAPYRUSEN2-UTAN-KARTUSCH = ja
TURINPAPYRUSEN2-BETYDELSE valfritt Namntypen (regentnamn, födelsenamn, etc.), översättningen, transkriptionen och eventuellt en kort förklaring
TURINPAPYRUSEN2-NR valfritt Kolumnen och raden för positionen i papyrusen. Exempel: TURINPAPYRUSEN-NR = 8.14
ABYDOSLISTAN valfritt Hieroglyferna som användes i Abydoslistan.
ABYDOSLISTAN-BETYDELSE valfritt Numret , namntypen (Regentnamn, Födelsenamn, etc.), översättningen, transkriptionen och eventuellt en kort förklaring
ABYDOSLISTAN-NR valfritt Position för hieroglyferna i listan. Exempel: ABYDOSLISTAN-NR = 42
ABYDOSLISTAN2 valfritt Hieroglyferna som användes i Abydoslistan (Ramses II).
ABYDOSLISTAN2-BETYDELSE valfritt Numret , namntypen (Regentnamn, Födelsenamn, etc.), översättningen, transkriptionen och eventuellt en kort förklaring
ABYDOSLISTAN2-NR valfritt Position för hieroglyferna i listan. Exempel: ABYDOSLISTAN2-NR = 12
SAKKARATABLETTEN valfritt Hieroglyferna som användes i Sakkaratabletten.
SAKKARATABLETTEN-BETYDELSE valfritt Numret , namntypen (Regentnamn, Födelsenamn, etc.), översättningen, transkriptionen och eventuellt en kort förklaring
SAKKARATABLETTEN-NR valfritt Position för hieroglyferna i listan. Exempel: SAKKARATABLETTEN-NR = 27
KARNAKLISTAN valfritt Hieroglyferna som användes i Karnaklistan.
KARNAKLISTAN-BETYDELSE valfritt Numret , namntypen (Regentnamn, Födelsenamn, etc.), översättningen, transkriptionen och eventuellt en kort förklaring
KARNAKLISTAN-NR valfritt Position för hieroglyferna i listan. Exempel: KARNAKLISTAN-NR = 11
GREKISKA valfritt Grekiska versioner av namnet
GREKISKA-AVANCERAT valfritt Ytterligare information om den grekiska texten
BETYDELSE valfritt en rad för noteringar och anmärkningar
BILD1 till BILD5 valfritt Fler bilder i slutet av Infoboxen
BILD1-BREDD till BILD5-BREDD valfritt Bredden på bilderna, normalt är 330px
BILD1-BESKRIVNING till BILD5-BESKRIVNING valfritt beskrivning på bilderna

Exempel[redigera wikitext]

Ett exempel på tillämpning.

{{Infobox farao
|TITEL = test
|TITEL_BILD = [[Fil:test.jpg|300px]]
|TITEL_BILDBESKRIVNING = Testfaraonens sarkofag
|FÖDELSENAMN = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|FÖDELSENAMN-HIERO-REF = <ref name="manetho">Manetho</ref>
|FÖDELSENAMN-BETYDELSE = Transkription<br />Förklaring
|FÖDELSENAMN2 = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|FÖDELSENAMN2-BETYDELSE = Transkription<br />Förklaring<sup>(1)</sup>
|FÖDELSENAMN2-MED-SYMBOL = ja
|REGENTNAMN = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|REGENTNAMN-BETYDELSE = Transkription<br />Förklaring
|REGENTNAMN2 = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|REGENTNAMN2-HIERO-REF = <ref>Stele des Pharao</ref>
|REGENTNAMN2-UTAN-SYMBOL = ja
|REGENTNAMN2-BETYDELSE = Transkription<br />Förklaring
|HORUSNAMN = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|HORUSNAMN-HIERO-REF = <ref name="manetho"/>
|HORUSNAMN-BETYDELSE = Transkription<br />Förklaring
|HORUSNAMN2 = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|HORUSNAMN2-BETYDELSE = Transkription<br />Förklaring
|SETNAMN = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|SETNAMN-BETYDELSE = Transkription<br />Förklaring
|NEBTINAMN = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|NEBTINAMN-BETYDELSE = Transkription<br />Förklaring
|GULDHORUSNAMN = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|GULDHORUSNAMN-BETYDELSE = Transkription<br />Förklaring
|TURINPAPYRUSEN = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|TURINPAPYRUSEN-BETYDELSE = Transkription<br />Förklaring
|TURINPAPYRUSEN2 = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|TURINPAPYRUSEN2-UTAN-KARTUSCH = ja
|TURINPAPYRUSEN2-BETYDELSE = Transkription<br />Förklaring
|ABYDOSLISTAN = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|ABYDOSLISTAN-BETYDELSE = Transkription<br />Förklaring
|ABYDOSLISTAN2 = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|ABYDOSLISTAN2-BETYDELSE = Transkription<br />Förklaring
|SAKKARATABLETTEN = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|SAKKARATABLETTEN-BETYDELSE = Transkription<br />Förklaring
|KARNAKLISTAN = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|KARNAKLISTAN-BETYDELSE = Transkription<br />Förklaring
|GREKISKA =<br />test1<br />test2
|GREKISKA-AVANCERAT =<br />enl. [[Herodotos]]<br />enl. [[Manetho]]
|BETYDELSE=<sup>(1)</sup> enligt bok X
|BILD1 = test.jpg
|BILD2 = test.jpg
|BILD2-BREDD = 100px
|BILD3 = test.jpg
|BILD3-BESKRIVNING = en Testbild
}}