Turinpapyrusen

Från Wikipedia

Turinpapyrusen är en hieratisk papyrus troligen från Ramses II:s regeringstid. Den förvaras i Egyptiska museet i Turin vilken gett den sitt namn. Den innehåller skatteuppgifter men på baksidan är en lista på gudar, halvgudar, mytiska kungar följda av mänskliga kungar.

Papyrusen upptäcktes 1820 nära Luxor men blev svårt skadad vid transporten till Italien. Ungefär halva ytan saknas idag. Papyrusen är cirka 170 cm lång och 41 cm hög, uppdelad i över 160 fragment.

Början och slutet på listan är numera förlorade, och den fortsätter inte efter 17:e dynastin. Papyrusen beskriver namnen och regeringslängderna på kungarna. Listan inkluderar även namnen på kortlivade och lokala härskare, även de inkräktande hyksoserna.

Opublicerade fragment upphittades i Turin Museets lager i början av 2009. En ny utgåva av papyrusen förväntas.

Sammanställning av Turinpapyrusen

Papyrusens innehåll[redigera | redigera wikitext]

Papyrusen är uppdelad i elva spalter, distribuerade enligt följande. Namnen och positionerna på flera kungar är fortfarande omtvistade eftersom papyrusen är så svårt skadad. Namnen läses från vänster till höger.

 • Spalt 1 — Gudar från Gamla Egypten
 • Spalt 2 — Rad 1-10 Andar och mytiska kungar
 • Spalt 2 — Rad 11-25 (dynasti 1-2)
 • Spalt 3 — Rad 1-25 (dynasti 2-5)
 • Spalt 4 — Rad 1-26 (dynasti 6+8/9/10)
 • Spalt 5 — Rad 12-25 (dynasti 11-12)
 • Spalt 6 — Rad 1-2 (dynasti 12-13)
 • Spalt 7 — Rad 1-23 (dynasti 13)
 • Spalt 8 — Rad 1-27 (dynasti 13-14)
 • Spalt 9 — Rad 1-30 (dynasti 14)
 • Spalt 10 — Rad 1-30 (dynasti 14-15)
 • Spalt 11 — Rad 1-17 (dynasti 16-17)

Här följer namnen som de är skrivna på papyrusen:

Andra spalten
Rad Vanligt namn Namn i listan Translitteration Manuel de Codage Regeringslängd
11 Menes Meni mni Y5:N35-M17
12 Aha Teti ttij X1:X1-M17-Z4
13 Djer Iti, Ita iti M17-X1-//-G7
14 10+x år, 28 dagar
15 Wadj Itui //tjwi //-G4#12-M17
16 Den Qenti qntj Aa8:X1*Z4
17 Adjib Merbiapen mrbi3pn// U7:D21-U17-Q3:N35-// 74 år
18 Semerkhet Semsem smsm S29-G17-S29-G17 72 år
19 Ka (Ke)beh //bḥ //-D58-V28-G7 63 år
20 Hetepsekhemui Baunetjer b3wnṯr //-G30-R4:Q3-G7 95 år
21 Nebre Kakau k3kw //-E2-D52:Z1*Z1*Z1-G7
22 Ninetjer ..netjeren //nṯrrn //-R8-D21:N35-G7 95 år
23 Wenegnebti ..s //s //-//-S29-G7 54 år
24 Senedj Sened.. snḏ// G54-// 70(?) år
25 Neferkare I Aaka ˁ3k3 O29-D28-Z1
Tredje spalten
Rad Vanligt namn Namn i listan Translitteration Manuel de Codage Regeringslängd
1 Neferkasokar Neferkasokar nfrk3skr F35-D28-Z1-O34:V31:D21-Z5-G7 8 år, 3 (mån)
2 Hudjefa Hudjefa ḥwḏf3 V28-I10:I9-G1-G41:G37-G7 1 år, 8 mån 4 dagar[1]
3 Khasekhemwy Bebti bbtj D58-D58-N21-G7 27 år, 2 mån, 1 dag
4 Nebka Nebka nbk3 V30-D28-Z1 19 år
5 Djoser Djoser..it ḏsr..it D45:D21-M17-.:X1#12-G7 19 år. 1 mån
6 Sekhemkhet Djoserti ḏsrti D45:D21-X1:Z4-G7 6 år
7 Khaba Hudjefa ḥwḏf3 O34-I10-S29 6 år
8 Huni Huni ḥwni V28-Z5-A25-//-G7 24 år
9 Snofru Senefer snfr S29-F35-I9:D21-G7 24 år
10 Cheops //-// 23 år
11 Djedefra //-//-G7 8 år
12 Chefren ..kha.. //ḫˁ// //-N28-D36-//-G7 .. år
13 Bicheris //-//-G7 .. år
14 Menkaura //-//-G7 18 år
15 Shepseskaf //-//-G7 4 år
16 Thamphthis? 2 år
17 Userkaf ..kaf //kaf //-//-D28:I9-G7 7 år
18 Sahura 12 år
19 Neferirkara
20 Shepseskara 7 år
21 Neferefra .. år
22 Neuserra 10+x år
23 Menkauhor Menkahor mnk3ḥr G5-G7-Y5:N35-D28-Z1-G7 8 år
24 Djedkara Djed ḏd R11-R11 28 år
25 Unas Unis unis E34:N35-M17-S29 30 år
26 Summering
Fjärde spalten
Rad Vanligt namn Namn i listan Translitteration Manuel de Codage Regeringslängd
1 Teti .. 6 mån, 21 dagar
2 Userkara
3 Pepi I [2] 20 år
4 Merenra I [2] (4)4 år
5 Pepi II 90 år
6 Merenra II 1 år, 1 mån
7 Förstörd[3]
8 Neterikare Neitiqerti ntiqrti N35:X1*Z5-M17-N29-D21:X1*Z4-G7
9 Neferkare II Neferka nfrk3 F35-D28-Z1-G7
10 Pepiseneb Nefer nfr F35-I9:D21-G7 2 år, 1 mån, 1 dag
11 Ibi Ibi ibj M17-D58-E8 4 år. 2 mån
12 Förstörd 2 år, 1 mån, 1 dag
13 Förstörd 1 år
14 Summering 181 år, 6 mån, 3 dagar
15 Summering
16 Summering
17 Summering 955 år, 10 dagar
18 Förstörd
19 Förstörd
20 Neferkare Neferkare nfrk3rˁ N5-F35-D28-Z1-G7#12
21 Kheti Kheti ẖti F32:X1-A50-M17-M17-G7
22 Senenh.. Senenh.. snnh// S29-M22-M22-N35:N35-A53-.:O4-//>
23 Förstörd
24 Mer.. Mer.. mrr// U7:D21-//
25 Shed.. Shed.. šd// F30:D46#24-//
26 H.. H.. ḥ// V28-//
Femte spalten
Rad Vanligt namn Namn i listan Translitteration Manuel de Codage Regeringslängd
1 Förstörd
2 Förstörd
3 Förstörd
4 Förstörd
5 Förstörd
6 Förstörd
7 Förstörd
8 Förstörd
9 Förstörd
10 Summering
11 Summering
12 Mentuhotep I Wah.. w3ḥ// V28#1234-//
13 Intef I
14 Intef II ..n.. //n// //-N35-// 49 (år)
15 Intef III .. 8 ..
16 Mentuhotep II Nebhepetre nbhptrˁ N5:V30-P8 51 år
17 Mentuhotep III Seankhkare sˁnḫk3// S29#34-S34#34-N35:Aa1-D28#34 12 (år)
18 Summering 143 ..
19 Summering
20 Amenemhat I ..pib.. //pib// //-.:Q3-.:F34-.:Z1-G7
21 Sesostris I ..ka.. //k3// //-D28-Z1 45 år
22 Amenemhat II (1)1 år
23 Sesostris II 1(9) år
24 Sesostris III 30 år
25 Amenemhat III 40 år
Sjätte spalten
Rad Vanligt namn Namn i listan Translitteration Manuel de Codage Regeringslängd
1 Amenemhat IV Maakherure m3ˁḫrwrˁ N5-U5:D36-P8-V1-A2 9 år, 3 mån, 27 dagar
2 Sobekneferure Sobekneferure sbknfrwrˁ N5-F35-F35-F35-I3-G7 3 år, 10 mån, 24 dagar
3 Summering 213 år, 1 mån, 17 dagar
4 Summering
5 Wegaf Khutawire ḫwt3wirˁ N5-D43:N17:N17#1234 2 år, 3 mån, 24 dagar
6 Amenemhat V Sekhemkare sḫmk3rˁ N5#123-i8#1234-D28#1234-Z1 (x)+6 år
7 Amenemhat Amenemhat..re rˁ//mnnḥ3t N5-Y5:.#34-G17-F4:X1*Z1-G7 3 år
8 Sehetepibre II Sehetepibre shtpibrˁ N5-S29-R4:X1*Q3-F34 1 ..
9 Iufni Iufeni iwfni i-Z7-f-n:A1
10 Amenemhat VI Seankhibre sˁnḫibrˁ ra-s-anx-ib
11 Semenkare Semenkare smnk3rˁ ra-s-mn:n-kA 4 ..
12 Sehetepibre III Sehetepibre sḥtpibrˁ N5-s-R4:t*p-ib-Z1 3 ..
13 Sewadjkare Sewadjkare sw3ḏk3rˁ ra-s-wAD-kA 6 ..
14 Nedjemibre Nedjemibre ndmibrˁ ra-nDm-m-mDAt-ib
15 Sobekhotep I Sebek..p..re sbk//p//rˁ //-N5-I4-//
16 Renseneb Renseneb rn..nbw r:n-A2-//-n:b-Y1 4 mån[4]
17 Awibre Hor I Autibre 3wtibrˁ ra-Aw-Z7:t-Y1:Z2-ib-Z1 7 ..
18 Amenemhat VII Sedjefakare sḏf3//k3rˁ ra-s-D:f-A-//-kA .. år
19 Sobekhotep II Amenemhatsebekhotep imnmh3tsbkḥtp M17-Y5:N35-G17-F4:X1-I4-R4:X1-Q3 .. år
20 Khendjer User..re ..djer wsr//rˁ//ḫnḏr N5-F12-//-Z1-N5:N35-M36:D21 .. år
21 Imiremeshaw ..kare //k3rˁ N5-//-D28-G7
22 Intef IV ..re //re //-D28-Z1-G7-W25:N35-X1:I9-G7
23 Seth ..ibre..seth ..ibrˁ..stẖ //-F34-Z1-G7-C7-G7
24 Sobekhotep III Sekhem..re..sebekhotep sḫm//rˁ//sbkḥtp N5-i8-//-I5-Htp:t-p 1 år, 1 mån, 2 dagar
25 Neferhotep I Khamaatreneferhotep ḫˁm3ˁtrˁnfrḥtp N5-N28:D36:Y1-//-F35-R4:X1-Q3 11 år, 1 mån ..
26 Sahathor (Re)Sahathor rˁs3ḥtḥr N5-O6-X1:O1-G5-G7-G38-Z1-G7 .. år .. 3 ..
27 Sobekhotep IV Khaneferre-Sobekhotep ḫˁnfrrˁsbkḥtp N5-N28:D36-Y1-F35-I3-R4:X1-Q3
Sjunde spalten
Rad Vanligt namn Namn i listan Translitteration Manuel de Codage Regeringslängd
1 Sebekhotep V Khaheteprehotep ḫˁḥtprˁḥtp N5-N28:D36*Y1-R4:X1-Q3-G7 4 år, 8 mån, 29 (dagar)
2 Wahibre Ibiau Wahibreibiau w3ḥibrˁibiaw ra-wAH-H-Y1-ib-Z1-i-a:mw-A24-ib-Z1 10 år, 8 mån, 28 dagar
3 Merneferre Ai Merneferre mrnfrrˁ N5-U7:D21-F35 23 år, 8 mån, 28 dagar
4 Sebekhotep VI Merhetepre mriḥtprˁ N5-U6-R4:X1*Q3 2 år, 2 mån, 9 dagar
5 Sankhenre Sewadjtu Seankhenresewadjtu sˁnḫnrˁsw3ḏtw ra-s-anx-n:x-n-s-wAD-t-Z7 3 år, 2 mån ..
6 Neferhotep II Mersekhemre Ined mrsḫmrˁind ra-U7:r-sxm-Z1-i-in:n-d:wr 3 år ..
7 Hori Sewadjkare Hori sw3ḏk3rˁḥri N5-S29-M13-S28-Z1-G7-G5-M17 5 år .. 8 ..
8 Sebekhotep VII Merkaure Sebek.. mrk3wrˁsbk// N5-U7:D21-Z1-D28-Z1-//-I3-// 2 år .. 4 ..
9 Förstörd
10 Förstörd
11 Förstörd
12 Förstörd
13 Djedneferre Dudimose ..mose //mss //-F31-S29-Z5
14 Ibi ..maat..re Ibi //m3ˁtrˁibi N5-//-X1-H6-G7-M17-E8-M17-A1
15 Hor //webenre Hor rˁ//wbn ḥr N5-//-G43-D58-N35:N5-G7-G5
16 Se..kare Se?..kare //k3rˁ N5-S29-//-D28-Z1-G7
17 Senebmiu ..enre ..enrˁ N5-//-Y1:N35
18 Förstörd
19 Förstörd
20 Sekhaenre ? ? //-Y1:.#34-G7
21 Förstörd
22 Merkheperre Merkheperre mrḫprrˁ N5-U7:D21-L1
23 Merkare Merka.. //-U7:.#234-D28-Z1
Åttonde spalten
Rad Vanligt namn Namn i listan Translitteration Manuel de Codage Regeringslängd
1 Nehesi Nehesi nḥsi G21-V28-S29-Z4-T14 .. år .. 3 ..
2 Khatire Khatire ḫˁititrˁ N5-N28:D36*Y1-U33-Z4 .. 3 ..
3 Nebfautre Nebfaure nbf3wrˁ N5-V30:I9-F40-Z7:X1-Y1:Z2 1 år, 5 mån, 15 dagar
4 Sehabre Sehabre sḥbrˁ N5-S29-V28-b-W3:N5 3 år .. mån, 1 dag
5 Merdjefare Merdjefare mrḏf3rˁ N5-U7:D21-G42-G41:G37 3(?) år ..
6 Sewadjkare Sewadjkare sw3ḏk3rˁ N5-S29-M13-D28-Z1 1 år ..
7 Nebdjefare Neb("erased")re nbḏf3wrˁ N5-N5:V30-I10:I9-G42-Z7-G41:G37 1 år ..
8 Webenre Webenre wbnrˁ N5-Z7-D58-N35:N5-G7 .. år
9 Förstörd 1(?) år ..
10 ..re ("erased")re rˁ//ḏf3w N5-//-G41:G37 4 år ..
11 ..webenre //wbn// //-D58#3-N35:N5-G7 3 ..
12 Autibre Autibre 3wtibrˁ N5-F40-Z7:X1-Y1:Z2-F34-Z1 förstörd+18 dagar
13 Heribre Heribre hribrˁ N5-O4-D21:Y1-F34-Z1 .. 29 ..
14 Renebsen Renebsen nbsnrˁ N5-V30-S29-N35:Z2 .. 5 (mån), 20 förstörd dagar
15 Förstörd .. 21 ..
16 Sekheperenre Sekheperenre sḫprnrˁ N5-S29-L1-D21:N35 2 år ..
17 Djedkherure Djedkherure ḏdḫrwrˁ N5-R11-G7-P8-Z7 2 år .. 5 ..
18 Seankhibre Seankhibre sˁnḫibrˁ N5-S29-S34-N35:Aa1-F34-Z1 19(?) ..
19 Kanefertemre (Ka)nefertemre //nfrtmrˁ N5-F35-X1:U15-//-G7 .. 18 ..
20 Sekhem..re Sekhem..re sḫm//rˁ N5-S42-G17-// .. mån
21 Kakemure Ka..kemure k3//kmwrˁ N5-D28-D52:E1-//-I6-Z7:X1-E1 .. år ..
22 Neferibre Neferib..re rˁnfrib// N5-F35-F34-// .. år
23 I..re I..re i//rˁ N5-M17-A2-// .. år ..
24 Kha..re Kha..re ḫa//rˁ// N5-N28:D36*Y1-//
25 Aakare Aakare ˁ3k3rˁ N5-O29v-D28-//
26 Semen..re Semen..re smn//rˁ// N5-S29-Y5:N35-//
27 Djed..re Djed..re ḏd//rˁ N5-R11-R11-//
Nionde spalten
Rad Vanligt namn Namn i listan Translitteration Manuel de Codage Regeringslängd
1 Förstörd N5-//
2 Förstörd
3 Förstörd
4 Förstörd
5 Förstörd N5-//
6 Förstörd N5-//
7 Senefer..re Senefer..re snfr//rˁ N5-S29-F35-// .. 12 ..
8 Men..re Men(ib)..re mn//ra// N5-Y5:N35-ib*Z1#1234
9 Djed.. Djed.. ḏd// R11*R11#34-//
10 Förstörd
11 Förstörd
12 Förstörd
13 Förstörd
14 Inenek Inenek innk// M17-K1:N35:V31A-//
15 Ineb Ineb inb// M17-A1-V30-//
16 Ip.. Ip.. ip// M17-A1-Q3-//
17 Hab Hab h3b M17-O4-G1-D58
18 Sa Sa s3 G39-Z1
19 Hepu Hepu ḥpw Aa5:Q3-Z7-E1
20 Shemsu Shemsu šmsw T18-S29-Z7-D54
21 Meni Meni mni Y5:N35-M17-//
22 Werqa.. werqa.. wrk3// G36:D21-N29-A28
23 Förstörd
24 Förstörd
25 ..ka ..ka //k3 //-A2-D28-Z1
26 ..ka ..ka //k3 //-D28-Z1
27 Förstörd .. // //-Z1-G7
28 ..ren..hepu ..ren..hepu.. ḥpw// //-D21:N35-G7-Aa5:Q3-Z7-Y1
29 Anati Anati ˁ3n3ti //-D28-Z1-G7-G7-V30:N35-N35:G1-U33-M17-D54
30 ..ka.. Bebenem ..ka.. Bebnem //k3//bbnm //-D28-Z1-G7-G7-D58-D58-N35:Z2-G17-D54
31 Förstörd .. // //
Tionde spalten
Rad Vanligt namn Namn i listan Translitteration Manuel de Codage Regeringslängd
1 I.. I.. M17-//
2 Seth II Seth stẖ.. C7-G7-//
3 Sunu.. Sunu.. swnw T11-W24-Z7-//
4 Hor.. Hor.. ḥr// G5-G7://-//
5 Förstörd
6 Förstörd
7 Nib.. Nob.. nibwmw.. D35-M17-D58-E8-N35A#24-/
8 Mer..en.. Mer..en.. U6://-N35httpshttpshttpshttpshttpshttpshttpshttpshttpshttpshttpshttpshttpshttpshttpshttpshttpshttpshttpshttps://web.archive.org/web/20160101144144/http://hioki-kokubunsai.jp/
9 Penensetensepet Penensetensepet pnnsttnspt Q3:N35:N35-S29-K3:X1*X1-N35-S29-Q3:X1
10 Kherethebshepesu Kherethebshepesu T28:D21-W3:X1*B1-Z3A-A50-Z3A-//
11 Khut..hemet Khut..hemet Aa1:D43-Z7-//-N42:X1-B1-//
12 Förstörd
13 Summering
14 Förstörd .. 3
15 Salitis .. 8 .. 3 ..
16 Beon
17 Sakir-Har 40 år
18 Khian
19 Apepi
20 Khamudi Khamudi ḫ3mdw xA-A-m-Z7-d:i-T14
21 Summering 100+x ..
22 Summering
23 Förstörd
24 Förstörd
25 Zeket.. Zeket.. skt// O34:V31:X1*Z5-//-Z1-G7-// .. år ..
26 Ar.. Ar.. D36:D21-// .. år ..
27 Förstörd
28 Förstörd
29 ..nia.. ..nia.. //ni3// //-G7-N35-M17-G1-//
30 Summering
Elfte spalten
Rad Vanligt namn Namn i listan Translitteration Manuel de Codage Regeringslängd
1 Sekhem..re Sekhem..re sḫm//rˁ N5-S42-Z1-// 3 år ..
2 Sekhem..re Sekhem..re sḫm//rˁ N5-S42-Z1-G7-// .. 16 ..
3 Sekhemre S.. Sekhemre S.. sḫm//rˁs// N5-S42-Z1-G7-S29-// .. år, 1 ..
4 Sewadjenre Sewadjenre.. sw3ḏnrˁ.. N5-S29-M13-N35:.#234-// .. år, 1 ..
5 Nebiriaure Nebiriaure nbirj3wtrˁ #b-N5-V30-M17-D21:Z4-F40-Z7-Y1:Z2#e (2)9 år
6 Nebiretaure Nebiretaure nbirj3wtrˁ #b-N5-V30-M17-D21:Z4-X1:.-F40-Z7-Y1:Z2#e
7 Semenre Semenre smnrˁ #b-N5-S29-Y5:N35-U32-Y1:.*Z1#e .. år ..
8 Seuserre.. Seuserre.. #b-N5-S29-F12-S29-D21:D36#e 12 år ..
9 Sekhemre Shedwaset Sekhemre Shedwaset sḫmrˁšdw3st N5-S42-F30:D46-A24-R19-X1:O49-G7 .. år ..
10 Förstörd
11 Förstörd
12 Förstörd
13 Förstörd
14 Förstörd
15 Summering
16 User..re User..re N5-F12-D21:.#1234-//
17 User.. User.. F12#3-//
 • Translitterationen använder tecknet ' 3 ' som A (stort a), och ' ˁ ' som a (litet a).
 • Manuel de Codage texten skriven med hieroglyfredigeringsprogrammet JSesh.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • Alan Gardiner, editor. Royal Canon of Turin. Griffith Institute, 1959. (Reprint 1988. ISBN 0-900416-48-3)
 • K.S.B Ryholt, The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period. Carsten Niebuhr Institute Publications, vol. 20. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1997. ISBN 87-7289-421-0.
 • George Adam Smith, "Chaldean Account of Genesis" (Whittingham & Wilkins, London, 1872) (Reprint 2005. Adamant Media Corporation, ISBN 1-4021-8590-1) p290 Contains a different translation of the Turin Papyrus in a chart about "dynasty of gods".

Referenser & noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Antalet år kan alternativt läsas som 8 år, 4 mån om tecknet efter år användes för utfyllnad.
 2. ^ [a b] Det är möjligt att Pepis regentnamn Merira förväxlats med det snarlika Merenra för efterträdaren så att ett fel uppstått i placeringen av årtalen.
 3. ^ Den förstörda linjen mellan Merenra II och Neterikare är förvånande och kan bero på en felplacering av fragment.
 4. ^ Möjligtvis felplacerat fragment, kan tillhöra annan härskare

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]