Mall:Infobox fornminne/dok

Från Wikipedia

Infobox fornminne är en större mall vars funktion är att ge ett enhetligt utseende till större delen av de fornminnesrelaterade faktarutorna på svenskspråkiga Wikipedia.

Mallen är anpassad för att kunna ge en stor mängd data gällande fornminnets läge, funktion, kulturminnesstatus med mera för ett flertal av olika fornminnestyper. Mallen är speciellt anpassad för fornminnen i Sverige men kan även användas för fornminnen annorstädes, se exempel.

Användning[redigera wikitext]

Mallar för särskilda fornminnestyper[redigera wikitext]

Gå till respektive sida nedan för att hitta en mall för önskad fornminnestyp:

Verktyg[redigera wikitext]


Generellt fornminne[redigera wikitext]

{{Infobox fornminne
 | namn    = 
 | typ     = 
 | undertyp  = 
 | bild    = 
 | bild_text  = 
 <!-- Beteckningar -->
 | alternativt_namn =
 <!-- Geo -->
 | land    = 
 | landskap  = 
 | län     = 
 | kommun   = 
 | socken   = 
 | plats    = 
 | coord    = 
 | höjdläge  = 
 | nu_plats  =´
 <!-- Allmän info -->
 | tillkomsttid= 
 <!-- Skyddsinfo -->
 | skydd    = 
 | skydd_nr  = 
 <!-- Fysisk info -->
 | höjd    = 
 | bredd    = 
 | tjocklek  = 
 | material  = 
 | fotnoter  = 
}}

Parametrar[redigera wikitext]

Rökstenen
Runinskrift (Runsten)
Rökstenen under sitt skyddstak
Rökstenen under sitt skyddstak
Land Sverige
Landskap Östergötland
Län Östergötlands län
Kommun Ödeshögs kommun
Socken Röks socken
Plats Röks kyrka
Koordinater 58°17′42″N 14°46′31″Ö / 58.29502°N 14.77519°Ö / 58.29502; 14.77519
Höjdläge 110 m ö.h.
Kulturmärkning
Fornlämning
 - FMIS beteckn Rök 1:1
Tillkomsttid 800-talet
Signum Ög 136
Runristare okänt (Varin)
Stil RAK
Total höjd 382 cm
 - varav under marken 125 cm
Tjocklek 19−43 cm
Bredd 138 cm
Material Granit

För nästan varje parameter finns alternativet att byta dess beteckning från det förinställda till något som passar syftet bättre genom att lägga till en rad med parameterns namn efterföljt av _etikett (exempel: distrikt = Akershus fylke och distrikt_etikett = Fylke). Detsamma gäller för att förse informationen med en källa genom att lägga till _not. I de fall där en angivelse är följt av en enhet kan denna ändras genom att lägga till en rad med parameterns namn efterföljt av _enhet.

Mallhuvud, bild och namn[redigera wikitext]

 • namn – Namn eller benämning för fornminnet. Detta kommer att visas som rutans titel.
 • alternativt_namn / alternativt_namn1, alternativt_namn2, … – Alternativt/alternativa namn på fornminnet. Dessa kommer att visas under titeln.
 • typ – Fornminnestypen skrivs här (till exempel Runristning, Gravhög eller dylikt). Denna bör länkas till en artikel om lämningsstypen ([[Runristning]] / [[Gravhög]]).
 • undertyp – En underkategori till fornminnestypen. T.ex. Runsten
 • bild – Länk till en bild på fornminnet. Endast filnamnet behövs skrivas in (alltså inte [[Fil:Exempel.jpg|miniatyr|]] utan endast Exempel.jpg).
 • bild_text – Beskrivande text till bilden.
 • bild_storlek – Bredd på bilden, anges i pixlar (px men skriv inte ut "px"). Denna sätts automatiskt till 300 pixlar.
 • officiellt_namn – Officiellt namn. Anges endast om detta skiljer sig från det gängse namnet. Kan även användas för att ange fornminnets namn på ursprungsspråket.
 • tidigare_namn / tidigare_namn1, tidigare_namn2, … – Används om fornminnet haft ett eller flera tidigare namn.
 • smeknamn / smeknamn1, smeknamn2, … – Används om fornminnet har ett eller flera smeknamn.

Geografisk information[redigera wikitext]

 • land – Land som fornminnet finns i.
 • delstat – Delstat som fornminnet finns i.
 • region – Region som fornminnet finns i. För svenska fornminnen använd landskap.
 • distrikt – Distrikt som fornminnet finns i. För svenska fornminnen använd län.
 • storkommun – Storkommun som fornminnet finns i.
 • kommun – Kommun som fornminnet finns i.
 • socken – Socken som fornminnet finns i.
 • ort – Ort som fornminnet finns i.
 • plats eller adress – Fornminnets plats eller adress.
 • Koordinater
  • lat_g – Fornminnets position i grader latitud.
  • lat_m – Fornminnets position i minuter latitud.
  • lat_s – Fornminnets position i sekunder latitud.
  • lat_NS – Fornminnets position i nord eller syd latitud.
  • long_g – Fornminnets position i grader longitud.
  • long_m – Fornminnets position i minuter longitud.
  • long_s – Fornminnets position i sekunder longitud.
  • long_EW – Fornminnets position i öst eller väst longitud. OBS! Här måste man använda de engelska begynnelsebokstäverna E och W (för East, öst, resp. West, väst).
  • coord – För inläggning av mallen {{Coord}}.
 • höjdläge – Fornminnets höjd över havet. Enhet läggs till automatiskt.
 • nu_plats – Fornminnets nuvarande plats (t.ex. museisamling) ifall denna skiljer sig från fyndplatsen. Notera att ifall denna parametern används så rubriceras informationen ovan som "fyndplats". Även nuvarande koordinater kan anges med nu_coord etc.

Kulturhistoriskt skydd[redigera wikitext]

 • Världsarv
  • världsarv_namn – Namn på världsarvet.
  • världsarv_typ – Typ av världsarv.
  • världsarv_år – År som fornminnet blev världsarv.
  • världsarv_nummer – Fornminnets världsarvsnummer.
  • världsarv_region – Världsarvsregion. 1 = Afrika, 2 = Arabstaterna, 3 = Asien och Stilla havet, 4 = Europa och Nordamerika, 5 = Latinamerika.
  • världsarv_kriterium – Världsarvets urvalskriterium.
 • Övrigt skydd – Upp till 5 olika typer av skydd.
  • skydd, skydd2, … – Typ av skydd.1 T.ex. Fornlämning, Statligt byggnadsminne eller Fredet fortidsminde
  • skydd_start, skydd2_start, … – År eller datum som skyddet började gälla.
  • skydd_slut, skydd2_slut, … – År eller datum som skyddet eventuellt slutade gälla.
  • skydd_nr – Objektets registreringsnummer. Kan anges med exempelvis mallarna {{RAÄ-nummer}} eller {{BBR-länk|bbr-nr|typ|text=bbr-beteckning}}2
  • skydd_nr_etikett – Organisationen som ansvarar för registret.1


1 Notera att för typerna skydd=

 • Fornlämning, Fornfynd, Övrig kulturhistorisk lämning
 • Enskilt byggnadsminne, Kyrkligt kulturminne, Statligt byggnadsminne
 • Fredet fortidsminde, Fredet bygning (Danmark)

så länkas parametern automatiskt samt skydd_nr_etikett fylls automatiskt i.
Detta regleras av undersidorna /skydd-namn, /skydd-etikett samt /skydd-popup.

2 För byggnadsminnen som inte också är fornminnen kan {{Infobox byggnad}} vara lämpligare.

Allmän information[redigera wikitext]

 • tillkomsttid – Tidpunkten för fornminnets tillkomst.
 • del_av – Ifall fornminnet är en mindre del av ett annat fornminne.
 • innehåller – Mindre fornminnen som anses vara en del av detta fornminne.
 • antal – Som ett alternativ till "innehåller" kan istället antalet ingående objekt anges.

Typspecifik information[redigera wikitext]


Fysisk information[redigera wikitext]

 • höjd – Objektets totala höjd över marknivå.
  • under_marken – Objektets totala djup under marknivå.
 • area – Area.
 • längd – Längd.
 • bredd – Bredd.
 • diameter – Diameter.
 • tjocklek – Tjocklek.
 • vikt – Vikt.
 • material / material1, material2, … – Byggnadsmaterial.

Övrigt[redigera wikitext]

 • nummer / nummer1, nummer2, … – Eventuella andra registreringsnummer för objektet. T.ex. Sj 46 för en dansk runristning.
 • nummer_etikett / nummer_etikett1, … – Rubrik för numret ovan. T.ex. "Danske Runeindskrifter"
 • fri / fri1, fri2, … – Fria fält
 • Webbplatser
  • commons – Länk till bildgalleri eller kategori på Wikimedia Commons.
  • webbplats – Officiell eller betydande webbplats.
 • fotnoter – Noteringar angående mallen.
 • portal – Portal med anknytning till fornminnet.


Templatedata[redigera wikitext]

Detta är en större mall vars funktion är att ge ett enhetligt utseende till större delen av de fornminnesrelaterade faktarutorna på svenskspråkiga Wikipedia. Mallen är anpassad för att kunna ge en stor mängd data gällande fornminnets läge, funktion, kulturminnesstatus med mera för ett flertal av olika fornminnestyper. Mallen är speciellt anpassad för fornminnen i Sverige men kan även användas för fornminnen annorstädes.

Mallparametrar

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
Namnnamn

Namn eller benämning för fornminnet. Detta kommer att visas som rutans titel.

Strängföreslagen
alternativt namnalternativt_namn

Alternativt/alternativa namn på fornminnet. Dessa kommer att visas under titeln.

Strängvalfri
Typtyp

Fornminnestypen skrivs här (till exempel Runristning, Gravhög eller dylikt). Denna bör länkas till en artikel om lämningsstypen ([[Runristning]] / [[Gravhög]]).

Exempel
Runristning
Strängföreslagen
undertypundertyp

en underkategori till fornminnestypen.

Exempel
Runsten
Strängvalfri
bildbild

Länk till en bild på fornminnet. Endast filnamnet behövs skrivas in (alltså inte [[Fil:Exempel.jpg|miniatyr|]] utan endast Exempel.jpg)

Exempel
runsten.jpg
Filvalfri
bildtextbild_text

Beskrivande text till bilden.

Strängvalfri
bildstorlekbild_storlek

Bredd på bilden, anges i pixlar (px men skriv inte ut "px"). Denna sätts automatiskt till 300 pixlar.

Exempel
250
Nummervalfri
officiellt namnofficiellt_namn

Anges endast om detta skiljer sig från det gängse namnet. Kan även användas för att ange fornminnets namn på ursprungsspråket.

Strängvalfri
tidigare namntidigare_namn

Används om fornminnet haft ett eller flera tidigare namn.

Strängvalfri
smeknamnsmeknamn

Används om fornminnet har ett eller flera smeknamn.

Strängvalfri
landland

Land som fornminnet finns i.

Exempel
Sverige
Strängföreslagen
delstatdelstat

Delstat som fornminnet finns i.

Strängvalfri
regionregion

Region som fornminnet finns i. För svenska fornminnen använd istället landskap.

Exempel
landskap
Strängvalfri
distriktdistrikt

Distrikt som fornminnet finns i. För svenska fornminnen använd istället län.

Strängvalfri
landskaplandskap

Landskapet fornminnet finns i.

Exempel
[[Småland]]
Strängvalfri
länlän

Län som fornminnet finns i

Exempel
[[Örebro län]]
Strängvalfri
storkommunstorkommun

Storkommun som fornminnet finns i.

Strängvalfri
kommunkommun

Kommun som fornminnet finns i.

Exempel
[[Östhammars kommun]]
Strängvalfri
sockensocken

Socken som fornminnet finns i.

Exempel
[[Röks socken]]
Strängvalfri
ortort

Ort som fornminnet finns i.

Exempel
[[Öregrund]]
Strängvalfri
platsplats

Fornminnets plats.

Strängvalfri
adressadress

Fornminnets adress

Strängvalfri
höjdlägehöjdläge

Fornminnets höjd över havet. Enhet läggs till automatiskt.

Exempel
55
Strängvalfri
lat_glat_g

Fornminnets position i grader latitud.

Exempel
35
Nummervalfri
lat_mlat_m

Fornminnets position i minuter latitud.

Exempel
44
Nummervalfri
lat_slat_s

Fornminnets position i sekunder latitud.

Exempel
23.44
Strängvalfri
lat_NSlat_NS

Fornminnets position i nord eller syd latitud.

Strängvalfri
long_glong_g

Fornminnets position i grader longitud.

Exempel
22
Nummervalfri
long_mlong_m

Fornminnets position i minuter longitud.

Exempel
55
Nummervalfri
long_slong_s

Fornminnets position i sekunder longitud.

Exempel
12.23
Strängvalfri
coordcoord

För inläggning av mallen {{Coord}}.

Exempel
{{coord|58.29502|14.77519}}
Strängvalfri