Mall:Infobox fyr

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Mallen skapar en faktaruta för fyrar.

Användning[redigera wikitext]

Klistra in nedanstående mall högst upp i fyrartikeln, och fyll i de fält du vill. Alla fält kan utelämnas. Anges inget namn får fyren namn efter artikeln mallen används i.

{{Infobox fyr
| Namn          = 
| Bild          = 
| Bildtext        = 
| Läge          = 
| Svenskt nummer     = 
| Internationellt nummer = 
| Byggår         = 
| coord         = {{coord|}}
| Höjd över havsytan   = 
| Höjd över markytan   = 
| Färg          = 
| Fyrkaraktär      = 
| Fyrkaraktär_bild    = 
| Lysvidd        = 
| Racon         = 
| Mistlur        = 
| Byggnadstyp      = 
| Nuvarande optik    = 
}}

Förklaringar[redigera wikitext]

Namn: Anges inget namn används artikelns namn
Bild: Eventuell bild på fyren
lat_deg, lat_min, lat_sec: Latitud uppdelat på grader, minuter och sekunder Fungerar, men använd coord istället!
lon_deg, lon_min, lon_sec: Longitud uppdelat på grader, minuter och sekunder Fungerar, men använd coord istället!
coord: fyrens position. Använd {{coord}}-mallen här!
Höjd över havsytan: Lyshöjd över havet
Höjd över markytan: Tornets höjd
Färg: Färgerna på själva tornet
Fyrkaraktär_bild: Exempelvis:
Lysvidd: Anges i antal nautiska mil
Byggnadstyp: Exempelvis: kassunfyr

Data från Wikidata[redigera wikitext]

De flesta parametrar kan utelämnas och mallen hämtar då värden från det Wikidataobjekt som är kopplat till den artikel som mallen används i.

Parametern wdid[redigera wikitext]

Om man vill att data ska hämtas från något annat Wikidataobjekt än det som artikeln är kopplad till, kan man använda parametern wdid. Detta används till exempel i artiklar som har faktarutor för mer än en fyr, se till exempel Kullens fyr. För artiklar som är kopplade till "rätt" objekt bör parametern wdid inte användas.