Mall:Infobox kyrka

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Används i artiklar om kyrkobyggnader.

Parametrar[redigera wikitext]

{{Infobox kyrka
| namn      = 
| bild      = 
| bildtext    = 
| extra bild   = 
| extra bildtext = 
| land      = 
| land_not    = 
| land1     = 
| land1_not   = 
| flagga     = <!-- auto lägger till en flaggikon före landets namn -->
| region     = 
| län      = 
| ort      = 
| landskap    = 
| trossamfund  = 
| stift     = 
| stift1     = 
| församling   = 
| församling1  = 
| plats     = 
| lat_d     = | lat_m = | lat_s = | lat_NS = 
| long_d     = | long_m = | long_s = | long_EW =
| markhöjd    = | markhöjdref = 
| karta     = 
| karttext    = 
| invigd år   = 
| dekonsekrerad år= 
| riven år    = 
| längd     = | längdref = 
| bredd     = | breddref = 
| höjd      = | höjdref = 
| volym     = | volymref = 
| golvyta    = | golvytaref = 
| sittplatser  = | sittplatserref = 
| arkitekt    = 
| arkitekt1   = 
| arkitekt2   = 
| stil      = 
| material    = 
| bbr      = 
| bbrtyp     = <!-- bbrtyp behöver bara anges om någon annan typ än a önskas, utelämna annars parametern. För mer info se för mallen BBR-länk -->
| webbplats   = 
}}

När lat_d = etc. används för att ange kyrkans geografiska koordinater, måste även parametern land = anges, t.ex. land = Sverige. Om man lägger till flagga = auto, visas flaggan intill landsnamnet, som då även länkas automatiskt. Utan flaggbild kan landet länkas separat, t.ex. [[Sverige]]. Flaggmallar, t.ex. land = {{flaggbild2|Sverige}}, bör av tekniska skäl undvikas i kombination med koordinater i infoboxen (kan orsaka hundratals mallanrop under laddningen av sidan).

De vanligaste parametrarna:

{{Infobox kyrka
| namn      = 
| bild      = 
| land      = Sverige
| flagga     = auto
| region     = 
| län      = [[län]]
| ort      = 
| trossamfund  = [[Svenska kyrkan]]
| stift     = [[stift]]
| församling   = [[församling]]
| plats     = 
| lat_d     = | lat_m = | lat_s = | lat_NS = N
| long_d     = | long_m = | long_s = | long_EW = E
| invigd år   = 
| bbr      = 
}}

Används i artiklar om kyrkobyggnader.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
Namnnamn

Namn på kyrkan.

Strängvalfri
Bildbild

Bild på kyrkan.

Strängvalfri
Bildtextbildtext

Bildtext till bilden.

Strängobligatorisk
Extra bildextra bild

Om du vill använda en bild till i infoboxen.

Strängvalfri
Extra bildtextextra bildtext

Bildetext för den extra bilden.

Strängvalfri
Landland

Landsnamnet kan länkas separat om flagga ej ska visas. Kombineras med parametern "flagga" för automatisk länkning och flaggbild intill landsnamnet.

Strängvalfri
Flaggaflagga

auto lägger till en flaggikon före landets namn

Strängvalfri
Regionregion

Regionen (allmän benämning för olika regiontyper) kyrkan ligger i.

Strängvalfri
Länlän

Länet kyrkan ligger i.

Strängvalfri
Ortort

Orten kyrkan ligger i.

Strängvalfri
Landskaplandskap

Landskapet kyrkan ligger i.

Strängvalfri
Trossamfundtrossamfund

Trossamfund kyrkan tillhör.

Strängvalfri
Stiftstift

Stiftet kyrkan tillhör.

Strängvalfri
Församlingförsamling

Församlingen kyrkan tillhör.

Strängvalfri
Platsplats

Platsen kyrkan ligger på.

Strängvalfri
lat_mlat_d

Latitud minuter. När lat_m används för att ange kyrkans geografiska koordinater, måste även parametern land= anges.

Nummervalfri
lat_slat_s

Latitud sekunder. När lat_s används för att ange kyrkans geografiska koordinater, måste även parametern land= anges.

Nummervalfri
lat_NSlat_NS

Latitud nord eller syd. När lat_NS används för att ange kyrkans geografiska koordinater, måste även parametern land= anges.

Strängvalfri
long_dlong_d

Longitud grader. När long_d används för att ange kyrkans geografiska koordinater, måste även parametern land= anges.

Nummervalfri
long_mlong_m

Longitud minuter. När long_m används för att ange kyrkans geografiska koordinater, måste även parametern land= anges.

Nummervalfri
long_slong_s

Longitud sekunder. När long_s används för att ange kyrkans geografiska koordinater, måste även parametern land= anges.

Nummervalfri
long_EWlong_EW

Longitud öst eller väst. När long_EW används för att ange kyrkans geografiska koordinater, måste även parametern land= anges.

Strängvalfri
Markhöjdmarkhöjd

Markhöjd.

Strängvalfri
Markhöjdreferensmarkhöjdref

Referens för markhöjden.

Strängvalfri
Kartakarta

Karta.

Strängvalfri
Karttextkarttext

Text till kartan.

Strängvalfri
Invigd årinvigd år

År kyrkan invigdes.

Strängvalfri
Dekonsekrerad årdekonsekrerad år

År kyrkan dekonsekrerades.

Strängvalfri
Riven årriven år

År kyrkan revs.

Strängvalfri
Längdlängd

Kyrkans längd.

Strängvalfri
Längdreferenslängdref

Referens för längden.

Strängvalfri
Höjdhöjd

Kyrkans höjd.

Strängvalfri
Höjdreferenshöjdref

Referens för höjden.

Strängvalfri
Breddbredd

Kyrkans bredd.

Strängvalfri
Breddreferensbreddref

Referens för bredden.

Strängvalfri
Volymvolym

Kyrkans volym.

Strängvalfri
Volymreferensvolymref

Referens för volymen.

Strängvalfri
golvytagolvyta

Kyrkans golvyta.

Strängvalfri
Golvytareferensgolvytaref

Referens för golvytan.

Strängvalfri
Sittplatsersittplatser

Antal sittplatser i kyrkan.

Nummervalfri
Sittplatserreferenssittplatserref

Referens för antal sittplatser i kyrkan.

Strängvalfri
Arkitektarkitekt

Arkitekt eller arkitektfirma som ritat kyrkan.

Strängvalfri
Stilstil

Stil kyrkan är byggd i.

Strängvalfri
Bebyggelseregisternummerbbr

Numret i bebyggelseregistret.

Nummervalfri
Bebyggelseregistertypbbrtyp

bbrtyp behöver bara anges om någon annan typ än a önskas. För möjliga typer, se dokumentation för mallen BBR-länk.

Strängvalfri
Webbplatswebbplats

Webbplats för kyrkan.

Strängvalfri

Verktyget Templatetiger visar vanliga parameternamn och förekommande anrop och parametervärden till {{Infobox kyrka}}.

Se även[redigera wikitext]

{{{namn}}}
Kyrka
[[Bild:{{{bild}}}|256px|{{{bildtext}}}]]
{{{bildtext}}}
Land {{{land}}}
Län {{{län}}}
Landskap {{{landskap}}}
Ort {{{ort}}}
Trossamfund {{{trossamfund}}}
Stift {{{stift}}}
Församling {{{församling}}}
Plats {{{plats}}}
 - höjdläge {{{markhöjd}}} m ö.h.
Längd {{{längd}}} m
Bredd {{{bredd}}} m
Höjd {{{höjd}}} m
Sittplatser {{{sittplatser}}}  
Volym {{{volym}}} 
Area {{{golvyta}}} 
Arkitekt {{{arkitekt}}}
Stil {{{stil}}}
Material {{{material}}}
Invigd {{{invigd år}}}
Dekonsekrerad/
Riven
 
 - Dekonsekrerad {{{dekonsekrerad år}}}
 - Riven {{{riven år}}}
Bebyggelse‐
registret
Sök i Bebyggelseregistret
[[Image: {{{extra bild}}} |256px|center| {{{extra bildtext}}} ]]
{{{extra bildtext}}}
{{{fotnot}}}