Mall:Kartposition

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Denna mall skapar en position med hjälp av överlagrade bilder på en existerande karta i en ortografisk projektion med markör och ett namn på kartan.

Parametrar[redigera wikitext]

ortnamn Ortnamn.
textsida Ange left eller right – positionering av ortnamnet i förhållande till markören, vänster eller höger sida. Höger sida väljs automatiskt om inget annat anges.
färg Bakgrundsfärg för stadsnamnet. Ingen färg om inget värde anges.
Koordinater kan ges som grader i decimalform eller som grader, minuter och sekunder.
long Längdgrader som decimaltal.
lat Breddgrader som decimaltal.
lon_gra Längdgrader.
lon_min Längdminuter.
lon_sek Längdsekunder.
lat_gra Breddgrader.
lat_min Breddminuter.
lat_sek Breddsekunder.
Västliga och sydliga koordinater kan anges med negativa värden eller riktning.
lon_riktn Ange Ö eller V
lat_riktn Ange N eller S
märke Bildfilnamn – en röd prick sätts ut.
undertext Text under kartan.
float Ange left eller right eller none
side Ange left eller right. Höger (right) väljs automatiskt om inget annat anges.
bredd kartans bredd i px (240 om inget annat anges)
ram Ange normal eller ingennormal är samma som om inget anges; ingen ger ingen ram runt, ingen luft på sidorna och ingen text under; float och undertext ignoreras om ingen väljs.
border Vad som helst som är giltiga parametrar till css <div style="border"> speciellt ger none ingen kant på bilden.
relief Om parametern har något värde så väljs den kartbild som finns i respektive kartmall med parameternamnet bild1
alternativkarta Om parametern anges så väljs en annan karta än de som finns i respektive kartmall (se exempel nedan)
alt Anger den text som syns när muspekaren förs över kartbilden

Parametern kartnamn refererar till Mall:Kartposition kartnamn som innehåller namn och koordinater till en karta. Till exempel Mall:Kartposition Indien som i sin tur refererar till Fil:India-locator-map-blank.svg.

Mallanropssyntax[redigera wikitext]

{{Kartposition|''kartnamn''
| ortnamn     =
| side      =
| färg      =
| long      =
| lat       =
| lon_gra     =
| lon_min     =
| lon_sek     =
| lat_gra     =
| lat_min     =
| lat_sek     =
| lon_riktn    =
| lat_riktn    =
| märke      =
| undertext    =
| float      =
| bredd      =
| ram       =
| border     =
| relief     =
| alt       =
| alternativkarta =
}}

Tillgängliga kartor[redigera wikitext]

Lista på mallar Mall:Kartposition kartnamn (här utan prefixet Mall:):

Special:Prefixindex/Mall:Kartposition

En motsvarande lista som inte är uppdelad med 200 mallar per sida:

 • Länk till fråga som ger en lista över alla (just nu 562) sidor i mallrymden som har ett sidnamn som börjar på Mall:Kartposition...

För att göra en ny karta[redigera wikitext]

 1. Sök upp en passande tom karta. (Interwikilänkar kan vara till hjälp.)
 2. Lägg till en mall med namnet Mall:Kartposition kartnamn (och sätt in passande värden för gränskoordinaterna topp, botten, vänster och höger¹).

¹ Observera att för kartor som omfattar 180-gradersmeridianen (som {{Kartposition Kiribati}}) eller ej har Merkators projektion (som {{Kartposition Antarktis}}) så måste parametrarna x och y anges i mallen, i stället för gränskoordinater, för att mallen ska ge korrekt resultat.

Exempel[redigera wikitext]

{{Kartposition|Indien|lat=18.96|long=72.82|float=none|ortnamn=Mumbai}}

Mumbai på kartan över Indien
Mumbai
Mumbai på kartan över Indien.

{{Kartposition|Slovenien|float=none|ortnamn=Maribor|lat=46.55|long=15.64|side=left | textsida=left}}

Maribor på kartan över Slovenien
Maribor
Maribor på kartan över Slovenien.

{{Kartposition|USA Kalifornien |float=left|ortnamn=San Diego|lat_gra=32|lat_min=43|lon_gra=117|lon_min=10|lon_riktn=V}}

San Diego på kartan över Kalifornien
San Diego
San Diego på kartan över Kalifornien.

{{Kartposition|Slovenien|float=none|border=dashed red 2px|ram=ingen|ortnamn=Maribor|lat=46.55|long=15.64|side=left | textsida=left}}


Maribor på kartan över Slovenien
Maribor

Ortnamnet kan användas som länk.


{{Kartposition|Slovenien|float=left|bredd=100|ortnamn=[[Ljubljana]]|lat=46.05|long=14.5|undertext=Ljubljana är huvudstaden i Slovenien}}

Ljubljana är huvudstaden i Slovenien.

{{Kartposition|Slovenien|float=right|ortnamn=Nova Gorica|lat=45.95|long=13.63}}

Nova Gorica på kartan över Slovenien
Nova Gorica
Nova Gorica på kartan över Slovenien.

{{Kartposition|Sverige|ortnamn=[[Östersund]] |lat=63.179|long=14.636}}

Östersund på kartan över Sverige.

{{Kartposition|Sverige|ortnamn=[[Östersund]] |lat=63.179|long=14.636|relief=ja|undertext=[[Östersund]] på reliefkartan}}|alt=Detta är en reliefkarta}}

Östersund på reliefkartan.

{{Kartposition|Sverige|alternativkarta=Sweeden_euro_locations.png|ortnamn=[[Östersund]] |lat=63.179|long=14.636|undertext=[[Östersund]] på en alternativ karta|alt=Detta är en alternativkarta}}

Östersund på en alternativ karta.

{{Kartposition|Sverige2|ortnamn=[[Östersund]] |lat=63.179|long=14.636|undertext=[[Östersund]] på en karta med annan projektion|alt=Detta är en karta med annan projektion}}

Östersund på en karta med annan projektion.

{{Kartposition|Ryssland2|ortnamn=[[Moskva]]|bredd=600|lat=55.751667|long=37.617778|undertext=[[Moskva]] på en karta med annan projektion|alt=Detta är en karta med annan projektion}}

Moskva på en karta med annan projektion.