Mall:Maplink

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

DokumentationDen här mallen lägger till en länk eller en ram som visar kartdata från ett att av följande:

 • GeoJSON data lagrat på Commons
 • Koordinater angivna eller från Wikidata
 • Rå GeoJSON data

OBS:

 • Har du mycket stora eller långsamma kartor bör du använda mapframe-taggen direkt istället för den här mallen. Anledning är att när mallen används för att anropa taggen räknas renderingen av kartan som Lua-tid, vilket kan resultera i fel då det tar för lång tid.
 • GeoJSON-filer kan inte laddas upp direkt. Skapa istället en sida på Commons i namnrymden Data som slutar med .map. Se mw:Help:Map Data för ytterligare information.
 • För att använda särdrag från OpenStreetMap (OSM), lägg till Wikidata-nycklen till OSM-relationen (och vänta en eller två dagar). Se mw:Help:Extension:Kartographer#External_data och mw:Help:Extension:Kartographer/OSM för ytterligare information.

Användningsområden[redigera wikitext]

Den här mallen går att använda för att visa punkter, linjer eller polygoner för t.ex:

 • Platser (hamnar, fyndplatser, toaletter etc)
 • Vägar
 • Floder
 • Tåg- och tunnelbanelinjer
 • Skepps- och flygplansrutter
 • Upptäcksresor
 • Djurhabitat
 • Länder och deras indelningar

Det går även att använda mallen för att visa en punkt på en karta, d.v.s. koordinater.

Användning[redigera wikitext]

Enkel användning

 • Data sida på Commons (t.ex. Data:ecos.fws.gov/Endangered habitat 58938/Plethodon neomexicanus.map):
  {{maplink|från=}} (ange .map data-sida i från=, utan Data-prefix)
 • Gräns eller annan linje från OSM:
  {{maplink|typ=linje|id=}} (Wikidata-id behövs bara om annan artikels Wikidata-sida används)
 • Form från OSM:
  {{maplink|typ=form|id=}} (Wikidata-id behövs bara om annan artikels Wikidata-sida används)
 • Inverterad form från OSM:
  {{maplink|typ=form-inverterad|id=}} (Wikidata-id behövs bara om annan artikels Wikidata-sida används)
 • Punkt (koordinater):
  ...från Wikidata:
  {{maplink|typ=punkt|id=}} (Wikidata-id behövs bara om annan artikels Wikidata-sida används)
  ...från angivna koordinater:
  {{maplink|typ=punkt|koordinater=}} (ange koordinater med mallen {{Coord}})
 • Cirkel (centrerad på punktens koordinater):
  ...från Wikidata:
  {{maplink|typ=cirkel|radie=|id=}} (Wikidata-id behövs bara om annan artikels Wikidata-sida används)
  ...från angivna koordinater:
  {{maplink|typ=cirkel|radie=|koordinater=}} (ange koordinater med mallen {{Coord}})
 • För att visa ram, lägg till parametern |ram=ja.
Map
Ramexempel
 • Det finns fler parametrar för att anpassa kartan.

Map

Alla parametrar för datasida

{{maplink
|visa=
|från=
|zoom=
|text=
|ikon=
}}

Alla parametrar för rå data

{{maplink
|visa=
|rå=
|zoom=
|text=
|ikon=
}}

Alla parametrar för linje eller form

{{maplink
|visa=
|typ=
|id=
|titel=
|beskrivning=
|linjefärg=
|linjetjocklek=
|zoom=
|text=
|ikon=
}}

Alla parametrar för punkt

{{maplink
|visa=
|typ=punkt
|id=
|titel=
|beskrivning=
|koordinater=
|markör=
|zoom=
|text=
|ikon=
}}

Alla parametrar för cirkel

{{maplink
|visa=
|type=cirkel
|radie= <!-- i meter, fler parametrar finns för andra enheter --> 
|id=
|titel=
|beskrivning=
|koordinater=
|markör=
|zoom=
|text=
|ikon=
}}

Parametrar[redigera wikitext]

För visning[redigera wikitext]

visa
Hur mallen visas. Giltiga värden är:
länk - Visa bara länk (behövs inte anges eftersom det här är standard)
titel - Visa bara titel
länk,titel - Visa länk och titel
titel,länk - Samma som ovan
text
Text att visa för länken eller titel för ram. Standard är "Karta"
ikon
Ange "nej" för att dölja ikonen som visas bredvid länken.
zoom
Zoomnivå mellan 1 och 19. Större värde zoomar in. Standard baseras på kartan, om inte bara en punkt har angivits.

Ramparametrar

ram
Sätt till ja för att visa karta i ram istället för länk
ren
Sätt till ja för att bara visa karta utan ram eller rubrik. Parametern text ignoreras.
ramjustering
Justera på sidan: left, center, or right. Standard är right
rambredd
Bredden på kartramen. Standard är 300
ramhöjd
Höjden på kartramen. Standard är 200
ramkoordinater
(Valfri) Alternativa koordinater för placeringen av kartan. Använd mallen {{Coord}} för att ange koordinater (till exempel |ramkoordinater={{Coord|12.34|S|56.78|W}}). Koordinater hämtas från Wikidata om ej angett.
ramlatitud
(ignoreras om |ramkoordinater= är angett)
(Valfir) Alternativ latitudkoordinat för placeringen av kartan.
ramlongitud
(ignoreras om |ramkoordinater= är angett)
(Valfir) Alternativ longitudkoordinat för placeringen av kartan.
Om ramlatitud och -longitud inte anges av parametrar kan ramkoordinatera automatiskt bestämmas:
 • Baserat på linje och former, eller
 • Punkt specificerad i |koordinater=, eller
 • Hämtas från Wikidata.

Rå GeoJSON[redigera wikitext]

Rå GeoJSON och <maplink>-funktionalitet som inte kan användas med andra parametrar. Se nedan för mer information.

För varje egenskap[redigera wikitext]

Flera egenskaper kan visas på en och samma karta. Lägg till ett nummer till parameternamn för varje ytterligare egenskap. T.ex. den andra egenskapen använder parametrar som |typ2= och |id2=, den tredje egenskapen använder parametrar som |typ3= och |id3= o.s.v.

typ
Typ av data. Tillåtna värden är:
linje: en geoline-egenskap från OSM (t.ex. en väg)
form: en geoshape-egenskap från OSM (t.ex. en region eller provins)
form-inverterad: en geomask egenskap från OSM. En inverterad geoshape som inte skymmer den underliggande kartan.
data: en GeoJSON-datasida på Commons.
punkt: en punkt, d.v.s. koordinater.
cirkel: en cirkel centrerad på koordinater
id
Wikidata-id (Q-number) av en egenskap. Separera fler id:n med komma. Standard är id för nuvarande sida.
från
Källa för kartdata:
 • Om "typ" är data eller saknas: JSON-fil (.map) från Commons att visa, utan prefixet "Data:".
titel
Titel på en egenskapen. Visas när man klickar på egenskapen. Standard är sidans titel.
beskrivning
(Valfri) Beskrivning av egenskapen. Visas när man klickar på egenskapen.
linjefärg
Färgen på linjen som används för att rita upp egenskapen. Standard är #ff0000 (    ).
linjetjocklek
Tjockleken på linjen som används för att rita upp egenskapen. Standard är 6.
linjeopacitet
Genomskinlighet på linjen som används för att rita upp egenskapen. Siffra mellan 0 (helt genomskinlig) och 1 (helt synlig). Standard är 1.
fyll
Färgen som används för att fylla i en egenskap som är av typen form eller form-inverterad. Standard är #000000 (    ).
fyllopacitet
Genomskinligheten som används för att fylla i en egenskap som är av typen form eller form-inverterad. Siffra mellan 0 (helt genomskinlig) och 1 (helt synlig). Standard är 0.5.
Observera! För att fyllopacitet ska fungera måste parametern fyll ha givits ett värde.
koordinater
Koordinater som visas för en punktegenskap. Använd mallen {{Coord}} för att ange koordinater (e.g. |koordinater={{Coord|12.34|S|56.78|W}}). Är inget värde angett hämtas koordinater från Wikidata.
markör
Namn på Maki-markörbild att visa för en punktegenskap. Se mw:Maps/Icons för alternativ. Är inget värde angivet visas en markör utan bild.
markörfärg
Bakgrundsfärg på markör. Standard är 5E74F3 (    ).
markörstorlek
Storlek på markören. Kan vara small, medium or large. Standard är medium.
radie
(eller radie_m), eller alternativa parametrar radie_km, or radie_mi, or radie_ft
Radie på cirkeln. Standard är angiven i meter. Kan anges i kilometer, miles eller foot med alternativa parametrar.
kanter
Antal kanter som används för att visa en cirkel. Högre nummer ger en mjukare cirkel, men använder mera resurser för Lua-processering. Standard är 32.

Exempel och tips[redigera wikitext]

Flera egenskaper[redigera wikitext]

Flera egenskaper gör det möjligt att:

 • Använda extern data från både Commons och OpenStreetMap tillsammans
 • Använda olika utseende för olika egenskaper från extern data från OpenStreetMap
 • Inkludera flera länkar till externa data från Commons
Map
Karta
{{Maplink|ram=ja|zoom=11
|typ=form|id=Q3495894|titel=Form|beskrivning=Beskrivning av form
|typ2=linje|id2=Q1318331|titel2=Linje|beskrivning2=Beskrivning av linje
|typ3=punkt|koordinater3={{coord|32|S|116|E}}|titel3=Punkt|beskrivning3=Beskrivning av punkt
}}

Map

{{Maplink|ram=ja|ren=ja|zoom=6|ramlatitud=29.185|ramlongitud=76.225
|typ=form-inverterad|id=Q1174|titel=Haryana
|typ2=punkt|id2=Q200663|linjetjocklek=3|titel2=Faridabad
}}

Faktamallar[redigera wikitext]

Kartramar kan läggas till i faktamallar. Det rekommenderas att använda |ren=ja för att ta bort den yttre ramen.

Mitchell Freeway
Karta: Map
Karttext: Kart över Perth's norra förorter med Mitchell Freeway markerad i rött.
{{Geobox
| name = Mitchell Freeway
| map_free = {{maplink|ram=ja|ren=ja|typ=linje|id=Q1939502|ramjustering=center}}
| map_free_caption = Kart över Perth's norra förorter med Mitchell Freeway markerad i rött.
}}

Parametern rå[redigera wikitext]

Parametern "rå" tar samma parametrar som hela <maplink>-funktionen. Den gör det möjligt att:

 • Använda GeoJSON-data direkt
 • Använda Wikidata-frågor för att få fram information om kartan
 • Använda mallar. Innehåller kartan GeoJSON eller många komponenter går det att lägga datan i en mall för att minska på mängden wikitext som behöver läggas till.

Se mw:Help:Extension:Kartographer för instruktioner.

Notera att mallen inte kan visa punkter från Wikidata-frågor i dagsläget.

Exempel för Wikidata-frågor[redigera wikitext]

Map
Tio länder
{{maplink|ram=ja|text=Tio länder|rå={
 "type": "ExternalData",
 "service": "geoshape",
 "query": "
SELECT * WHERE {
 ?id wdt:P463 wd:Q1065 .
} LIMIT 10
"}
|rambredd=600|ramhöjd=400|zoom=1
}}
Map
Karta
{{maplink|ram=ja|rå={
 "type": "ExternalData",
 "service": "geoshape",
 "query": "
SELECT ?id ?head
 (SAMPLE(?img) as ?img_) 
 (min(?partyId) as ?party) 
 (if(?party = '0', '#800000', if(?party = '1', '#000080', '#008000')) as ?fill)
 (concat('[[', substr(str(?link),31,500), '{{!}}', ?headLabel, ']]') as ?title)
 (concat(?stateLabel, '\\n', '[[File:', substr(str(?img_), 52, 500), '{{!}}200px]]') as ?description)
WHERE { 
 ?id wdt:P31 wd:Q35657 .
 ?id wdt:P6 ?head .
 ?head wdt:P102 ?party .
 BIND(if(?party = wd:Q29468, '0', if(?party = wd:Q29552, '1', '2')) as ?partyId) 
 SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language 'en' .
  ?head rdfs:label ?headLabel .
  ?id rdfs:label ?stateLabel .
 }
 OPTIONAL {
  ?head wdt:P18 ?img .
 }
 ?link schema:about ?head .
 ?link schema:isPartOf <https://en.wikipedia.org/> .
} GROUP BY ?id ?head ?headLabel ?link ?stateLabel
"}|rambredd=600|ramhöjd=400|ramlatitud=52|ramlongitud=-110|zoom=3}}

Att tänka på[redigera wikitext]

 • När linjer eller former hämtas från OSM kan man inte ställa in ifyllnadsfärgen eller genomskinligheten av ifyllnad eller linjer, om man inte använder parametern |rå=
 • Följande kod som använder parametern |rå= fungerar inte eftersom klammerparentesen som stänger GeoJSON är bredvid klammerparenteserna som stänger mallen
{{Maplink|rå= {"type": "ExternalData","service": "geoshape","ids": "Q13518258"}}}
Lägg till ett mellanrum eller en nyrad före mallparenteserna för att rätta till det.

Se även[redigera wikitext]