Mall:Offentligkonstlista-huvud

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Titel Konstnär(er) Årtal Beskrivning Typ - material Kommun - stadsdel/ort Plats (ex. adress)
Koordinater
Bild

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mallen {{Offentligkonstlista}} bildar en rad i en tabell som listar offentlig konst...

Tabellhuvudet bildas av mallen {{Offentligkonstlista-huvud}}...

Tabellen måste avslutas med "|}" på en egen rad.

Parametrar[redigera wikitext]

Mallen Offentligkonstlista bildar en rad i en tabell som listar offentlig konst. Tabellhuvudet bildas av mallen Offentligkonstlista-huvud. Tabellen måste avslutas med "|}" på en egen rad.

Mallparametrar

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
döljKommundöljKommun

Ange för att dölja kommunkolumnen när "kommun" angetts i Offentligkonstlista-huvud.

Okändvalfri
döljStadsdeldöljStadsdel

Ange för att dölja stadsdelskolumnen när "stadsdel" angetts i Offentligkonstlista-huvud.

Okändvalfri
visaIdvisaId

Ange för att visa idkolumnen, kräver att "visaId" angetts i Offentligkonstlista-huvud.

Okändvalfri
idid

Ett unikt id-nummer eller en tom parameter. Denna parameter bör i praktiken aldrig fyllas i manuellt!

Strängföreslagen
id-länkid-länk

Extern länk till källans sida med beskrivningar för id-numret

Strängföreslagen
titeltitel

Konstverkets namn (utan wikilänkar)

Strängföreslagen
akaaka

alternativa namn

Strängvalfri
artikelartikel

wiki-artikel som beskriver konstverket

Strängföreslagen
konstnärkonstnär

konstnärens namn (wikilänkad om tillämpbart). För fler konstnärer använd konstnär2 etc.

Okändföreslagen
konstnär2konstnär2

ytterligare konstnärer

Okändvalfri
konstnär3konstnär3

ytterligare konstnärer

Okändvalfri
konstnär4konstnär4

ytterligare konstnärer

Okändvalfri
konstnär5konstnär5

ytterligare konstnärer

Okändvalfri
konstnär6konstnär6

ytterligare konstnärer

Okändvalfri
konstnär7konstnär7

ytterligare konstnärer

Okändvalfri
konstnär8konstnär8

ytterligare konstnärer

Okändvalfri
konstnär9konstnär9

ytterligare konstnärer

Okändvalfri
årtalårtal

Årtalet för när verket uppfördes/beställdes

Okändföreslagen
beskrivningbeskrivning

En kort beskrivning av konstverket (här kan wikilänkar till ev. avbildade personer anges)

Okändföreslagen
typtyp

vilken typ av konstverk det är

Okändföreslagen
materialmaterial

Vilken/vilka material konstverk är gjort av

Okändföreslagen
frifri

En indikation om upphovsrätten för verket. Accepterar ett av följande värde (tom parameter tolkas som nej]: "nej": Konstverket är skyddat av upphovsrätten (FoP behövs), "pd": Konstverket är fritt av annan anledning (FoP behövs ej), "cc": Konstverket är under en licens som är kompatibel med Commons (FoP behövs ej)

Okändföreslagen
länlän

Länskod per [[ISO 3166-2:SE]] (utan SE-prefix), kan anges i mallhuvudet istället

Okändvalfri
kommunkommun

kommun inom vilket konstverket kan hittas (kan anges i mallhuvudet istället)

Okändvalfri
stadsdel/ortstadsdel

Stadsdel eller ort inom kommunen (kan anges i mallhuvudet istället)

Okändföreslagen
platsplats

Adress eller plats där konstverket återfinns

Okändföreslagen
inomhusinomhus

Ange "ja" om konstverket är inomhus (annars kan parametern utelämnas då tom parameter tolkas som "nej")

Okändföreslagen
latitudlat

Latitud, som positivt decimaltal med decimalpunkt (inte komma).

Okändföreslagen
longitudlon

Longitud, som positivt decimaltal med decimalpunkt (inte komma).

Okändföreslagen
bildbild

Filnamn för en bild på Commons; utan "Fil:"/"Bild:"-prefix

Okändföreslagen
commonscatcommonscat

Namn på en kategori på Commons som är specifik för detta konstverk; utan "Category:"-prefix.

Okändföreslagen
fotnotfotnot

motsvarar <ref>{{{fotnot}}}</ref> (ytterligare fotnoter anges som fotnot2 etc.)

Okändvalfri
fotnot-namnfotnot-namn

Namnger motsvarande fotnot (motsvarande <ref name="{{{fotnot-namn}}}">{{{fotnot}}}</ref>) eller om {{{fotnot}}} inte angivits så kallar det en tidigare skapad namngiven fotnot (motsvarande <ref name="{{{fotnot-namn}}}"/>) eller om {{{fotnot}}} inte angivits så kallar det en tidigare skapad namngiven fotnot (motsvarande <ref name="{{{fotnot-namn}}}"/>)

Okändvalfri
fotnot2fotnot2

se fotnot

Okändvalfri
fotnot2-namnfotnot2-namn

Namnger motsvarande fotnot (se fotnot-namn för mer info)

Okändvalfri
fotnot3fotnot3

se fotnot

Okändvalfri
fotnot3-namnfotnot3-namn

Namnger motsvarande fotnot (se fotnot-namn för mer info)

Okändvalfri
fotnot4fotnot4

se fotnot

Okändvalfri
fotnot4-namnfotnot4-namn

Namnger motsvarande fotnot (se fotnot-namn för mer info)

Okändvalfri

Huvudmall[redigera wikitext]

{{Offentligkonstlista-huvud|län=|kommun=|stadsdel=}}

Alla parametrar är valfria. Se nedan för beskrivningar av parametrarna. Om en parameter inkluderas i huvudmallen kan den exkluderas i radmallen om raderna även döljs. Se Dolda kolumner nedan.

Radmall[redigera wikitext]

{{Offentligkonstlista
 | id      = 
 | id-länk   = 
 | titel    = 
 | aka     = 
 | artikel   = 
 | konstnär   = 
 | årtal    = 
 | beskrivning = 
 | typ     = 
 | material   = 
 | fri     = 
 | plats    = 
 | inomhus   = 
 | län     = 
 | kommun    = 
 | stadsdel   = 
 | lat     = 
 | lon     = 
 | bild     = 
 | commonscat  = 
}}
 • id= detta måste vara ett unikt id-nummer eller en tom parameter. Denna parameter bör i praktiken aldrig fyllas i manuellt!
 • id-länk extern länk till källans sida med beskrivningar för id-numret
 • titel= konstverkets namn (utan wikilänkar)
 • aka= alternativa namn
 • artikel= wiki artikel som beskriver konstverket
 • konstnär= konstnärens namn
  • konstnär2= ifall flera konstnärer
  • ... upp till 9 konstnärer
 • årtal= årtalet för när verket uppfördes/beställdes
 • beskrivning= en kort beskrivning av konstverket (här i kan wikilänkar till ev. avbildade personer anges)
 • typ= vilken typ av konstverk det är
 • material= vilken/vilka material konstverk är gjort av
 • fri= en indikation om upphovsrätten för verket. Accepterar ett av följande värde [tom parameter tolkas som nej]
  • nej: Konstverket är skyddat av upphovsrätten (FoP behövs)
  • pd: Konstverket är fritt av annan anledning (FoP behövs ej)
  • cc: Konstverket är under en licens som är kompatibel med Commons (FoP behövs ej)
 • län= Länskod per ISO 3166-2:SE (kan anges i mallhuvudet istället)
 • kommun= kommun inom vilket konstverket kan hittas (kan anges i mallhuvudet istället)
 • stadsdel= Stadsdel eller ort inom kommunen (kan anges i mallhuvudet istället)
 • plats= Adress eller plats där konstverket återfinns
 • inomhus= Ange inomhus=ja om konstverket är inomhus (annars kan parametern utelämnas) [tom parameter tolkas som nej]
 • lat=, lon= Latitud och longitud anges i denna mall som positiva decimaltal (hela Sverige ligger norr om ekvatorn, öster om Greenwich) med decimalpunkt (inte komma).
 • bild= filenamn för en bild på Commons; utan "Fil:"/"Bild:"-prefix
 • commonscat= namn på en kategori på Commons som är specifik för detta konstverk; utan "Category:"-prefix.

För att undvika fotnoter som bryter kodningen av mallen kan fotnoter läggas in genom parametrarna

 |fotnot   = motsvarar <ref>{{{fotnot}}}</ref>
 |fotnot-namn= (valfri) namnger fotnoten (motsvarande <ref name="{{{fotnot-namn}}}">{{{fotnot}}}</ref>)
            eller om {{{fotnot}}} inte angivits så kallar det en tidigare skapad namngiven fotnot (motsvarande <ref name="{{{fotnot-namn}}}"/>)
 

dessa kräver att <references/> läggs till senare i artikeln. Fler fotnoter (upp till tre) kan läggas till med {{fotnot2}}/{{{fotnot2-namn}}} etc.

Dolda kolumner[redigera wikitext]

Kolumnerna kommun och stadsdel kan döljas genom att ange ett värde för kommun= (stadsdel=) i huvudmallen samt ange döljKommun= (döljStadsdel=) för vart anrop av radmallen. Stadsdel kan enbart döljas om även kommun döljs. Om kommun döljs visas enbart stadsdel i kolumnen, om båda döljs så tas hela kolumnen bort.

Exempel: Ta bort hela kommun - stadsdel kolumnen

{{Offentligkonstlista-huvud|kommun=Stockholm|stadsdel=Södermalm}}
{{Offentligkonstlista|döljKommun=|döljStadsdel=
 | id      = 123
 ...
}}
{{Offentligkonstlista|döljKommun=|döljStadsdel=
 | id      = 456
 ...
}}
|}

Id-kolumnen är som standard dold men kan visas genom att ange visaId= i både huvudmallen och radmallen.

Tidigare utplacerade verk[redigera wikitext]

För listor över tidigare utplacerade konstverk (dvs. konstverk som tagits bort/förstörts) kan tidigare= läggas till i huvudmallen för att ändra rubriken på platskolumnen.

Förlitar sig på[redigera wikitext]

Offentligkonstlista-huvud skapar ett tabellhuvudet för en tabell som listar offentlig konst. Samtliga parametrar är valfria. Var rad anges med mallen Offentligkonstlista. Tabellen måste avslutas med "|}" på en egen rad.

Mallparametrar

ParameterBeskrivningTypStatus
länlän

Länskod per ISO 3166-2:SE (utan SE-prefix) inom vilket samtliga konstverket i tabellen återfinns

Okändvalfri
kommunkommun

Kommun inom vilket samtliga konstverket i tabellen återfinns

Okändvalfri
Stadsdel/ortstadsdel

Stadsdel eller ort inom vilket samtliga konstverket i tabellen återfinns.

Okändvalfri
tidigaretidigare

Anges om detta är en lista över tidigare utplacerade verk

Okändvalfri
visaIdvisaId

Anges denna visasId-kolumnen (kräver även att visaId-parametern anges i var radmall)

Okändvalfri