Mall:Offentligkonstlista

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Titel Konstnär(er) Årtal Beskrivning Typ - material Kommun - stadsdel/ort Plats (ex. adress)
Koordinater
Bild

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mallen {{Offentligkonstlista}} bildar en rad i en tabell som listar offentlig konst...

Tabellhuvudet bildas av mallen {{Offentligkonstlista-huvud}}...

Tabellen måste avslutas med "|}" på en egen rad.

Parametrar[redigera wikitext]

Mallen Offentligkonstlista bildar en rad i en tabell som listar offentlig konst.

Tabellhuvudet bildas av mallen Offentligkonstlista-huvud.

Tabellen måste avslutas med "|}" på en egen rad.

Mallparametrar

Denna mall har anpassad formatering.

Parameter Beskrivning Typ Status
döljKommun döljKommun

Ange för att dölja kommunkolumnen när "kommun" angetts i Offentligkonstlista-huvud.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
döljStadsdel döljStadsdel

Ange för att dölja stadsdelskolumnen när "stadsdel" angetts i Offentligkonstlista-huvud.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
visaId visaId

Ange för att visa idkolumnen, kräver att "visaId" angetts i Offentligkonstlista-huvud.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
id id

Ett unikt id-nummer eller en tom parameter. Denna parameter bör i praktiken aldrig fyllas i manuellt!

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
id-länk id-länk

Extern länk till källans sida med beskrivningar för id-numret

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
titel titel

Konstverkets namn (utan wikilänkar)

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
aka aka

alternativa namn

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
artikel artikel

wiki-artikel som beskriver konstverket

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
konstnär konstnär

konstnärens namn (wikilänkad om tillämpbart). För fler konstnärer använd konstnär2 etc.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föreslagen
konstnär2 konstnär2

ytterligare konstnärer

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
konstnär3 konstnär3

ytterligare konstnärer

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
konstnär4 konstnär4

ytterligare konstnärer

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
konstnär5 konstnär5

ytterligare konstnärer

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
konstnär6 konstnär6

ytterligare konstnärer

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
konstnär7 konstnär7

ytterligare konstnärer

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
konstnär8 konstnär8

ytterligare konstnärer

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
konstnär9 konstnär9

ytterligare konstnärer

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
årtal årtal

Årtalet för när verket uppfördes/beställdes

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föreslagen
beskrivning beskrivning

En kort beskrivning av konstverket (här kan wikilänkar till ev. avbildade personer anges)

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föreslagen
typ typ

vilken typ av konstverk det är

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föreslagen
material material

Vilken/vilka material konstverk är gjort av

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föreslagen
Fri fri

En indikation om upphovsrätten för verket. Accepterar ett av följande värde (tom parameter tolkas som nej]: "nej": Konstverket är skyddat av upphovsrätten (FoP behövs), "pd": Konstverket är fritt av annan anledning (FoP behövs ej), "cc": Konstverket är under en licens som är kompatibel med Commons (FoP behövs ej)

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föreslagen
län län

Länskod per [[ISO 3166-2:SE]] (utan SE-prefix), kan anges i mallhuvudet istället

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
kommun kommun

kommun inom vilket konstverket kan hittas (kan anges i mallhuvudet istället)

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
stadsdel/ort stadsdel

Stadsdel eller ort inom kommunen (kan anges i mallhuvudet istället)

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föreslagen
plats plats

Adress eller plats där konstverket återfinns

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föreslagen
inomhus inomhus

Ange "ja" om konstverket är inomhus (annars kan parametern utelämnas då tom parameter tolkas som "nej")

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föreslagen
latitud lat

Latitud, som positivt decimaltal med decimalpunkt (inte komma).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föreslagen
longitud lon

Longitud, som positivt decimaltal med decimalpunkt (inte komma).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föreslagen
bild bild

Filnamn för en bild på Commons; utan "Fil:"/"Bild:"-prefix

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föreslagen
commonscat commonscat

Namn på en kategori på Commons som är specifik för detta konstverk; utan "Category:"-prefix.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föreslagen
fotnot fotnot

motsvarar {{{fotnot}}} (ytterligare fotnoter anges som fotnot2 etc.)

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
fotnot-namn fotnot-namn

Namnger motsvarande fotnot (motsvarande {{{fotnot}}}) eller om {{{fotnot}}} inte angivits så kallar det en tidigare skapad namngiven fotnot (motsvarande ) eller om {{{fotnot}}} inte angivits så kallar det en tidigare skapad namngiven fotnot (motsvarande )

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
fotnot2 fotnot2

se fotnot

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
fotnot2-namn fotnot2-namn

Namnger motsvarande fotnot (se fotnot-namn för mer info)

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
fotnot3 fotnot3

se fotnot

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
fotnot3-namn fotnot3-namn

Namnger motsvarande fotnot (se fotnot-namn för mer info)

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
fotnot4 fotnot4

se fotnot

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
fotnot4-namn fotnot4-namn

Namnger motsvarande fotnot (se fotnot-namn för mer info)

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri

Huvudmall[redigera wikitext]

{{Offentligkonstlista-huvud|län=|kommun=|stadsdel=}}

Alla parametrar är valfria. Se nedan för beskrivningar av parametrarna. Om en parameter inkluderas i huvudmallen kan den exkluderas i radmallen om raderna även döljs. Se Dolda kolumner nedan.

Radmall[redigera wikitext]

{{Offentligkonstlista
 | id      = 
 | id-länk   = 
 | titel    = 
 | aka     = 
 | artikel   = 
 | konstnär   = 
 | årtal    = 
 | beskrivning = 
 | typ     = 
 | material   = 
 | fri     = 
 | plats    = 
 | inomhus   = 
 | län     = 
 | kommun    = 
 | stadsdel   = 
 | lat     = 
 | lon     = 
 | bild     = 
 | commonscat  = 
}}
 • id= detta måste vara ett unikt id-nummer eller en tom parameter. Denna parameter bör i praktiken aldrig fyllas i manuellt!
 • id-länk extern länk till källans sida med beskrivningar för id-numret
 • titel= konstverkets namn (utan wikilänkar)
 • aka= alternativa namn
 • artikel= wiki artikel som beskriver konstverket
 • konstnär= konstnärens namn
  • konstnär2= ifall flera konstnärer
  • ... upp till 9 konstnärer
 • årtal= årtalet för när verket uppfördes/beställdes
 • beskrivning= en kort beskrivning av konstverket (här i kan wikilänkar till ev. avbildade personer anges)
 • typ= vilken typ av konstverk det är
 • material= vilken/vilka material konstverk är gjort av
 • fri= en indikation om upphovsrätten för verket. Accepterar ett av följande värde [tom parameter tolkas som nej]
  • nej: Konstverket är skyddat av upphovsrätten (FoP behövs)
  • pd: Konstverket är fritt av annan anledning (FoP behövs ej)
  • cc: Konstverket är under en licens som är kompatibel med Commons (FoP behövs ej)
 • län= Länskod per ISO 3166-2:SE (kan anges i mallhuvudet istället)
 • kommun= kommun inom vilket konstverket kan hittas (kan anges i mallhuvudet istället)
 • stadsdel= Stadsdel eller ort inom kommunen (kan anges i mallhuvudet istället)
 • plats= Adress eller plats där konstverket återfinns
 • inomhus= Ange inomhus=ja om konstverket är inomhus (annars kan parametern utelämnas) [tom parameter tolkas som nej]
 • lat=, lon= Latitud och longitud anges i denna mall som positiva decimaltal (hela Sverige ligger norr om ekvatorn, öster om Greenwich) med decimalpunkt (inte komma).
 • bild= filenamn för en bild på Commons; utan "Fil:"/"Bild:"-prefix
 • commonscat= namn på en kategori på Commons som är specifik för detta konstverk; utan "Category:"-prefix.

För att undvika fotnoter som bryter kodningen av mallen kan fotnoter läggas in genom parametrarna

 |fotnot   = motsvarar <ref>{{{fotnot}}}</ref>
 |fotnot-namn= (valfri) namnger fotnoten (motsvarande <ref name="{{{fotnot-namn}}}">{{{fotnot}}}</ref>)
            eller om {{{fotnot}}} inte angivits så kallar det en tidigare skapad namngiven fotnot (motsvarande <ref name="{{{fotnot-namn}}}"/>)
 

dessa kräver att <references/> läggs till senare i artikeln. Fler fotnoter (upp till tre) kan läggas till med {{fotnot2}}/{{{fotnot2-namn}}} etc.

Dolda kolumner[redigera wikitext]

Kolumnerna kommun och stadsdel kan döljas genom att ange ett värde för kommun= (stadsdel=) i huvudmallen samt ange döljKommun= (döljStadsdel=) för vart anrop av radmallen. Stadsdel kan enbart döljas om även kommun döljs. Om kommun döljs visas enbart stadsdel i kolumnen, om båda döljs så tas hela kolumnen bort.

Exempel: Ta bort hela kommun - stadsdel kolumnen

{{Offentligkonstlista-huvud|kommun=Stockholm|stadsdel=Södermalm}}
{{Offentligkonstlista|döljKommun=|döljStadsdel=
 | id      = 123
 ...
}}
{{Offentligkonstlista|döljKommun=|döljStadsdel=
 | id      = 456
 ...
}}
|}

Id-kolumnen är som standard dold men kan visas genom att ange visaId= i både huvudmallen och radmallen.

Tidigare utplacerade verk[redigera wikitext]

För listor över tidigare utplacerade konstverk (dvs. konstverk som tagits bort/förstörts) kan tidigare= läggas till i huvudmallen för att ändra rubriken på platskolumnen.

Förlitar sig på[redigera wikitext]