Mall:Pad

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Använd {{pad}} för att infoga en horisontell utfyllnad HTML <span> inline. Mallen tar en namnlös parameter; en breddvärde som anges i px, em eller ex (andra CSS-enheter – in, cm, pc, pt – stöds också, men rekommenderas inte, vanligtvis vid 96dpi). Default är 1 em.

Resultatet är den angivna fyllningen följt av en &nbsp; (hårt mellanslag – vid 100% teckenstorlek (8pt), vanligtvis 3px brett i smala teckensnitt som Arial och Tahoma, 4px i bredare teckensnitt som Arial Black och Verdana).

Exempel[redigera wikitext]

Indrag av 50 pixlar plus en &nbsp; (53px i Arial):

 • Indrag 50px orsaker<br />{{pad|50px}}denna mängd utrymme.

Producerar:

 • Indrag 50px orsaker
   denna mängd utrymme.


Bredd på ett typiskt årsspann i Arial (4.8em plus en &nbsp;):

 • 1492–1540 års expedition av<br />{{pad|4.8em}}Columbus & andra.

Producerar:

 • 1492–1540 års expedition av
   Columbus & andra.


Vissa siffror kräver mindre utrymme:

 • 1111–1117 års expedition av<br />{{pad|4.4em}}Byggare Bob.

Producerar:

 • 1111–1117 års expedition av
   Byggare Bob.


Mellanrum är naturligtvis olika mellan olika typsnitt också:

 • Det här är texten 0123456789 i Arial
   och detta är indraget av 100px + 1 &nbsp;
   och detta är indraget av 9em + 1 &nbsp;

 • Det här är texten 0123456789 i Times New Roman
   och detta är indraget av 100px+ 1 &nbsp;
   och detta är indraget av 9em + 1 &nbsp;

 • Det här är texten 0123456789 i Arial Black
   och detta är indraget av 100px + 1 &nbsp;
   och detta är indraget av 9em + 1 &nbsp;

 • Det här är texten 0123456789 i Lucida Console
   och detta är indraget av 100px+ 1 &nbsp;
   och detta är indraget av 9em + 1 &nbsp;

Notera: 1em är vanligtvis 11.2px vid 100% teckenstorlek (8 point), 21.3px vid 200% teckenstorlek (16 point) och 32px vid 300% teckenstorlek (24pt).

Se även[redigera wikitext]

 • {{spaces|n}} - för att göra mellanrum med några mellanrum, som till exempel {{spaces|7}}
 • {{in5|n}} - för att göra 1-to-n-mellanrum, som till exempel {{in5|29}}
 • {{gapsize|n|x}} - för att göra 1-to-n-mellanrum