Mall:Parlament

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mallen skapar en infobox om en demokratisk institution (parlament, riksdag, lagstiftande församling med flera). I boxen beskrivs dels institutionens utformning och sammansättning, dels byggnaden, och dels nuvarande partier och ledande företrädare.

Parametrar[redigera wikitext]

Alla parametrar i vertikalt format:

{{Parlament
| färg = 
| färgtext = 
| namn = 
| namn_hemland = 
| emblem = 
| emblemstorlek = 
| emblem_alt = 
| emblem2 = 
| emblemstorlek2 = 
| emblem_alt2 = 
| typ = 
| kammare = 
| ledare1_typ = 
| ledare1 = 
| parti1 =
| ledare2_typ = 
| ledare2 = 
| parti2 =
| ledare3_typ = 
| ledare3 = 
| parti3 =
| ledare4_typ = 
| ledare4 = 
| parti4 =
| ledare5_typ = 
| ledare5 = 
| parti5 =
| ledare6_typ = 
| ledare6 = 
| parti6 =
| platser = 
| struktur1 = 
| struktur1storlek = 
| struktur1_alt = 
| struktur2 = 
| struktur2storlek = 
| struktur2_alt = 
| politiska_grupper1 = 
| politiska_grupper2 = 
| kommittéer1 = 
| kommittéer2 = 
| gemensamma_kommittéer = 
| valsystem1 = 
| valsystem2 = 
| senaste_valet1 = 
| senaste_valet2 = 
| mötessal = 
| mötessal_storlek = 
| mötessal_alt = 
| mötesplats = 
| mötessal2 = 
| mötessal_storlek2 = 
| mötessal_alt2 = 
| mötesplats2 = 
| webbplats = 
| fotnot = 
}}

Parameterbeskrivningar[redigera wikitext]

}}
Parameterbeskrivningar
Nr Parameter Typ Beskrivning
1 färg bakgrundsfärg för mallens rubriker. Anges som HTML-färger (# följt av sex tecken). Default är ljust grå (#ededed) i samma nyans som infoboxens bakgrund.
2 färgtext textfärg för mallens rubriker. Anges som HTML-färger (# följt av sex tecken). Default är svart (#000000).
3 namn textfält Institutionens namn på svenska.
4 namn_hemland textfält Institutionens namn på landets språk. Vid flera officiella språk anges både språk och namn, därefter radbrytning (''<br/>'') innan nästa namn. Se även Mall:Lang.
5 emblem bildfält Institutionens logotyp, sigill eller liknande. Anges som filnamn inklusive ändelse, utan hakparenteser. Exempel:

Logo de l'Assemblée nationale française.svg
6 emblem_storlek bildstorlek Styr bredden på emblemet. Default är 120px.
7 emblem_alt bildbeskrivning för synskadade och talsyntes Defaulttext är "Emblem eller logo."
8 emblem2 = bildfält Alternativ logotyp för Institutionen. Anges som filnamn inklusive filändelse, utan hakparenteser. Exempel:

9 emblem2_storlek bildstorlek Styr bredden på alternativ logotyp. Default är 120px.
10 emblem2_alt bildbeskrivning för synskadade och talsyntes Defaultext är "Emblem eller logo."
11 typ textfält Beskriver parlamentstyp, visas med texten Utformning. Exempel:

enkammarsystem, tvåkammarsystem
12 kammare textfält Namn och/eller funktion på den/de kammare som artikeln avser. Exempel:

Brittiska underhuset, Frankrikes nationalförsamling (underhus) eller överhus, underhus
13 ledare1_typ textfält Bestämmer vilken rubrik som visas före parametern ledare1. Texten kan wikilänkas. Exempel:

talman, Stortingspresident, President pro tempore
14 ledare1 textfält Namn på ledare. Texten kan wikilänkas.
15 parti1 textfält Namn på ledarens parti. Skrivs inom parentes bakom ledarens namn. Texten kan wikilänkas.
16–30 ledare_typ (2–6)
ledare (2–6)
parti (2–6)
Se 13–15
31 platser textfält Antal ledamöter.
32 struktur1 bildfält Visualisering av mandatfördelning eller andra schematiska bilder över institutionen. Anges som filnamn inklusive filändelse, utan hakparenteser. Exempel:

33 struktur1storlek bildstorlek Styr bredden på strukturbild. Default är 120px.
34 struktur1_alt bildbeskrivning för synskadade och talsyntes Används för att beskriva bilden struktur1
35–37 struktur2
struktur2storlek
struktur2_alt
Se 12–14 Visualisering av mandatfördelning i andra kammaren, eller andra schematiska bilder över institutionen.
38–39 politiska_grupper1
politiska_grupper2
textfält Används för att beskriva de politiska grupperna i parlamentet i listform. Underrubriker markeras med fet stil och radbrytning (<br/>). Antalet ledamöter anges inom parentes efter partiförkortningen/partinamnet. Partifärg kan anges med colorbox. Texterna kan wikilänkas. Exempel:

Majoritet (52)

Minoritet (48)

40–41 kommittéer1
kommittéer2
textfält Används för att lista utskott i bokstavsordning. Visas med texten Utskott i, använd därför en parameter per kammare och inled med berörd kammares namn i fetstil. Exempel:

Underhuset
  • Bostadsutskottet
  • Justitieutskottet
  • Socialutskottet
42 gemensamma_kommittéer textfält Används för att lista utskott gemensamma för flera kammare. Visas med texten Gemensamma utskott.
43–44 valsystem1
valsystem2
textfält Används för att ange valsystem. Visas med texten Valsystem som wikilänkas. Använd en parameter per kammare, och ange vilken kammare som avses. Exempel:

enmansvalkretsar, majoritetsval, mixat majoritets- och proportionalitetsval, preferensval, proportionella val
45 senaste_valet1 textfält Används för att ange datum för senast genomförda val, visas med texten Senaste valet.
46 senaste_valet2 textfält Används för att ange datum för senast genomförda val. Visas med texten Senaste valet till, inled därför med berörd kammares namn i fetstil. Exempel:

Underhuset
3 april 2022
47 mötessal bildfält Bild på institutionens byggnad, kammarsal, ledande företrädare eller liknande. Anges som filnamn inklusive ändelse, utan hakparenteser. Exempel:

London_Parliament_2007-1.jpg
48 mötessal_storlek bildstorlek Styr bredden på bilden mötessal. Default är 200px.
49 mötessal_alt bildbeskrivning för synskadade och talsyntes Defaulttext är "Mötessal."
50 mötesplats textfält Bildtext till mötessal. Texten kan wikilänkas.
51–54 mötessal2
mötessal_storlek2
mötessal_alt2
mötesplats2
Se 47–50
55 webbplats textfält Officiell webbplats. Skrivs med enkel hakparentes, eller med Mall:Officiell webbplats. Exempel:

Officiell webbplats (engelska)
54 fotnot Textfält. Utrymme att placera fotnoter, visas under rubriken Fotnoter. Anges som källnoter mellan <ref>-taggar.