Hoppa till innehållet

Mall:Precision/tz

Från Wikipedia


Denna mall anger antalet efter varandra följande decimaler som är 0 (räknat från slutet) i ett tal.


Exempel: