Mall:Riksvapen i Europa

Från Wikipedia

Listan över länder och territorier finns i {{Europa_metamall}} och kan redigeras där.