Maltas riksvapen

Från Wikipedia

Maltas riksvapen infördes 1988 som riksvapen för Malta.

Vapenskölden är en heraldisk avbildning av nationalflaggan. Överst ses en gyllene murkrona som symbol för landets försvar. Symboler för fred i form av oliv- och palmkvistar ramar in skölden. Dessa är förenade längst ner av en banderoll med inskriptionen "Republiken Malta".