Mall:Sic

Från Wikipedia

[sic]

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mallen används för att underlätta inläggandet av en "[sic]"-not, vilken används för att ange att man kopierat ett språkfel som finns med i källan, exempelvis i ett citat.

Mallen är förinställd på att länka till artikeln sic, där uttrycket sic:s betydelse förklaras.

Ordet eller meningen som sic-noten relaterar till kan antingen läggas inom mallen eller framför mallen.

Denna mall krävs för att mallen Mall:Ej stavfel ska fungera.

Parametrar[redigera wikitext]

  • nolink=y visar sic-noten men länkar inte till artikeln sic
  • hide=y visar över huvud taget inte sic-noten, vilket är till nytta vid (halv)automatiska stavningskontroller i exempelvis AWB.

Exempel[redigera wikitext]

  • Från Mosebacke monarki sändes regelbundet "Nyheter och bullentiner {{sic}}" kommer att visas som Från Mosebacke monarki sändes regelbundet "Nyheter och bullentiner [sic]"
  • Från Mosebacke monarki sändes regelbundet "Nyheter och {{sic|bullentiner}}" kommer att visas som Från Mosebacke monarki sändes regelbundet "Nyheter och bullentiner [sic]"
  • Från Mosebacke monarki sändes regelbundet "Nyheter och {{sic|bullentiner|nolink=y}}" kommer att visas som Från Mosebacke monarki sändes regelbundet "Nyheter och bullentiner [sic]"
  • Från Mosebacke monarki sändes regelbundet "Nyheter och {{sic|bullentiner|hide=y}}" kommer att visas som Från Mosebacke monarki sändes regelbundet "Nyheter och bullentiner"

Se även[redigera wikitext]