Mall:Släktträd

Från Wikipedia


[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Denna mall används för att rendera enkla familjeträd bestående av rutor och sammankopplande linjer baserade på en ASCII-liknande syntax. Träden visas som HTML-tabeller med CSS-attribut.

Om du bara ska skapa ett träd med anfäder, så är det enklare att använda {{anfäder}}.

Exempel[redigera wikitext]

Koden

{{Släktträd/start |summary=Jag har en bror, Kalle, och en lillasyster: Min mamma är gift med pappa, min farmor och farfar hette Elsa och Sven; de hade även en dotter, faster Ester.}}
{{Släktträd | | | | FM |~|y|~| FF | | FM=Elsa|FF=Sven}}
{{Släktträd | | | | | | | |)|-|-|-|.| }}
{{Släktträd | | | MAMMA |y| PAPPA | |ESTER| MAMMA=Mamma|PAPPA=Pappa|ESTER=Faster Ester}}
{{Släktträd | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | }}
{{Släktträd | KALLE| | JAG | | SYRRAN| | | KALLE=Min bror Kalle|JAG='''Jag!'''|SYRRAN=Min lillasyster}}
{{Släktträd/slut}}

resulterar i detta släktträd:

 
 
 
Elsa
 
 
 
Sven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mamma
 
Pappa
 
Faster Ester
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Min bror Kalle
 
Jag!
 
Min lillasyster
 
 

Parametrar[redigera wikitext]

Parametern |summary=text i {{Släktträd/start}}-mallen ska användas för att ge en beskrivning av trädet.

{{Släktträd}}-mallen producerar en rad i familjeträds-tabellen. Mallen klarar av 40 ej namngivna parametrar per rad. Varje parameter ger en linje eller en ruta.

  • Linjer är linjesymboler av horisontella eller vertikala linjer eller blandningar som ger hörn eller kryss. Linjekombinationer specificeras med hjälp av enskilda tecken som mer eller mindre liknar formen på den linjekombination den representerar. Ett specialfall är den tomma figuren som specificeras av ett blanktecken. En tabell med linjekombinationer som stöds visa här nedanför.
Heldragna linjer:
,
 
 
 
 
v
 
 
 
.
 
 
 
)
 
 
 
+
 
 
 
 
(
 
 
 
`
 
 
 
^
 
 
 
'
 
 
 
-
 
 
!
 
 
 
Streckade linjer:
F
 
 
 
 
V
 
 
 
7
 
 
 
D
 
 
 
%
 
 
 
 
C
 
 
 
L
 
 
 
A
 
 
 
J
 
 
 
~
 
 
:
 
 
 
Blandningar 1:
r
 
 
 
 
y
 
 
 
n
 
 
 
]
 
 
 
#
 
 
 
 
[
 
 
 
c
 
 
 
h
 
 
 
j
 
 
 
~
 
 
!
 
 
 
Blandningar 2:
p
 
 
 
 
u
 
 
 
q
 
 
 
E
 
 
 
*
 
 
 
 
3
 
 
 
b
 
 
 
t
 
 
 
d
 
 
 
-
 
 
:
 
 
 
Blandningar 3:
T
 
 
 
 
G
 
 
 
 
X
 
 
 
 
K
 
 
 
k
 
 
 
U
 
 
 
  • Rutorna kan innehålla vanlig wikitext. Innehållet i rutorna anges med ytterligare en namngivna parametrar som bilaga till mallanropet. Varje ruta är tre kolumner bred och har normalt en 2 pixel bred svart ram. Rutorna kan ha vilket namn som helst, men man bör unvida att använda en bokstav som parameternamn då det lätt kan förväxlas med symbol-anropen.

Stilar[redigera wikitext]

Utseendet på boxarna kan styras av de optionella mallparametrarna border och boxstyle. Den första anger bredden på ramen uttryckt i pixlar, medan den andra kan användas för att lägga till godtyckliga CSS-deklarationer för boxarna. Till exempel ger den här koden

{{Släktträd/start |summary=Box 1 married to Box 2, with children Box 3 and Box 4}}
{{Släktträd|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | FOO |y| BAR | |FOO=Box 1|BAR=Box 2}}
{{Släktträd|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | |,|-|^|-|.| | }}
{{Släktträd|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | FOO | | BAR | |FOO=Box 3|BAR=Box 4}}
{{Släktträd/slut}}
</nowiki>

följande resultat:

 
Box 1
 
Box 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Box 3
 
Box 4
 

Formateringen kan även anges för enkilda boxar, som i följande exempel:

{{Släktträd/start |Vit ruta med tre barn Röd ruta, Grön ruta, Blå ruta, alla gifta med varandra}}
{{Släktträd| | | | |WHITE| | | | |WHITE=Vit ruta}}
{{Släktträd| |,|-|-|'|!|`|-|-|.| }}
{{Släktträd|RED  |~|GREEN|~|BLUE |RED=Röd ruta|GREEN=Grön ruta|BLUE=Blå ruta
|boxstyle_RED  =background-color: #faa;
|boxstyle_GREEN=background-color: #afa;
|boxstyle_BLUE =background-color: #aaf;
}}
{{Släktträd/slut}}

som ger följande resultat:

 
 
 
 
Vit ruta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Röd ruta
 
Grön ruta
 
Blå ruta
 
 

OBS: När formateringskoder anges för individuellt namngivna boxar, se till att namnen på boxarna är vänsterjusterade i mallanropet (som i "|RED  |" istället för "| RED |" i ovanstående exempel). I annat fall kommer mallen att förgäves leta efter parametrar med blanktecken i namnet.

Mallen {{Släktträd/start}} tillåter även en optionell parameter style som kan användas för att ange CSS-formatering för hela släktträdet.

Se även[redigera wikitext]