Hoppa till innehållet

Mall:Svampfakta

Från Wikipedia


[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Svampfaktamallens egenskaper[redigera wikitext]

Svampfaktamallen beskriver sju mykologiska egenskaper som är användbara när man identifierar svampar. Mallen kan användas för att på ett snabbt sätt visa information om svampar och för att man lätt skall kunna göra jämförelser mellan dem.

Dokumentation av mallen:

Svampfaktamallen kräver åtta parametrar.

namn namnet på svampen som åsyftas Ange svampens namn
hymeniumtyp den sporbärande ytans typ: skivor, rör, osv.. =skivor, =rör, =slät, =vecklad, =taggar, =gleba
hattform beskriver hattens form. = klocklik, = toppig, = välvd, = nedsänkt mitt,
= plan, = trattlik, = halvklotlik, = navlad,
= med puckel, = förskjuten, = ingen, = inte tillämpbart
skivtyp beskriver hur hymeniet fäster vid foten. = vidfästa, = täta, = nedlöpande, = urnupna,
= fria, = något urnupna, = åsar, = något nedlöpande,
= inga, = inte tillämpbart
fotkaraktär visar om hela foten är synlig eller ifall en
del av hinnan finns kvar.
= bar, = ring, = strumpa,
= ring och strumpa, = cortina, = inte tillämpbart
sporavtrycksfärg sporavtryckets färg. Ange vilken färg som helst
ekologisk_typ visar hur svampen får sina näringsämnen. =mykorrhiza, =parasit, =saprofyt
ätlighet visar ifall svampen är ätlig eller giftig. =delikat, =ätlig, =oätlig, =psykoaktiv, =giftig, =dödlig, =okänd, = varning, = allergiframkallande

Mallen kräver att alla parametrar ifylls. De kan skrivas i vilken ordning som helst, men det är dock viktigt att man skriver in dem enligt exemplen ovan, till exempel oätlig.

{{Svampfakta
|       namn = 
|   hymeniumtyp = 
|     hattform = 
|     skivtyp = 
|   fotkaraktär = 
| sporavtrycksfärg = 
|  ekologisk_typ = 
|     ätlighet = 
}}

Exempel[redigera wikitext]

{{Svampfakta
|       namn = Fjärilskivling
|   hymeniumtyp = skivor
|     hattform = klocklik
|     skivtyp = nedlöpande
|   fotkaraktär = ring
| sporavtrycksfärg = barkbrunt
|  ekologisk_typ = mykorrhiza
|     ätlighet = giftig
}}

...ger:

Den mykologiska karaktären hos Fjärilskivling:


hymenium:
skivor


hatt:
klocklik


skivtyp:
nedlöpande


ätlighet:
giftig{{{ätlighet2}}}


fot:
ring


sporavtryck:
barkbrunt


ekologi:
mykorrhiza

Behöver du hjälp med mallen?[redigera wikitext]

1.) Ta gärna kontakt med någon av nedanstående användare ifall du behöver hjälp med mallen:

2.) Eller, klistra in denna mall längst ner på svampartikelns sida: {{Faktamall saknas|typ=Svampfakta|datum=2024-06}}. Detta kommer att generera följande informationsruta (och någon kommer att åtgärda saken):