Malldiskussion:Svampfakta

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skynke?[redigera wikitext]

Jag ändrade volva till strumpa, men vad cortina ska heta på svenska är jag helt okunnig om. Skynke känner jag mig tveksam till. Enligt ikonbilden en:Image:Cortina stipe icon.png förefaller det sig handla om en större fransig ring, som väl inte gärna kan kallas skynke? // habj 19 september 2006 kl. 11.16 (CEST)

En googlesökning på cortina och svampar ger vid handen att termen cortina används åtminstone något lite i svenskan. Jag föreslår att skynke byts ut mot cortina. // habj 19 september 2006 kl. 11.46 (CEST)
Cortina är säkrare, emm. --sanna 19 september 2006 kl. 12.20 (CEST)
ändrat. MoЯsE 19 september 2006 kl. 14.56 (CEST)

Klockformad (mykologi) etc[redigera wikitext]

Länkar till så specifika sidor behövs knappast, såvida man inte verkligen tänkt skapa dem - särskilt som det är osäkert om sidan skulle läggas under denna titel. Om just denna sida skulle skapas, bör den inte ligga på "klockformad (mykologi)" utan antingen på bara "klockformad" eftersom den sidan saknas (om det nu är så det heter på mykologisvenska). Kanske rimligare titlar vore "klockformad svamphatt" eller liknande, bara "klockformad" låter konstigt. Jag föreslår en ordentlig rensning bland de röda länkarna, de flesta kan förmodligen bara tas bort så länge vi inte har utförligare artiklar inom mykologi. // habj 19 september 2006 kl. 11.25 (CEST)

Jag tog bort länken till artikeln, nu står det bara texten "klockformad". MoЯsE 19 september 2006 kl. 12.57 (CEST)

Ätlig[redigera wikitext]

Har ändrat ätbar till ätlig och ätbarhet till ätlighet, men har visst inte lyckats överallt. Nån annan kanske kan fixa. I en enkel wikitabell hade jag nog lyckats fixa... // habj 19 september 2006 kl. 11.36 (CEST)

Frågan är vad man ska utgå ifrån när man klassar svamparna som ätliga/oätliga. Det finns svampar som är god matsvamp i vissa böcker och har ett eller två kors i andra. //Lelle1987 19 september 2006 kl. 11.42 (CEST)
Rimligen de nyare rönen... eller skriva frågetecken? // habj 19 september 2006 kl. 11.45 (CEST)
Helt klart de nyare rönen. Svamparna studeras flitigt och många har blivit omvärderade. --sanna 19 september 2006 kl. 12.21 (CEST)
De nya rönen kan inte vara olika de också då? Min mor och hennes väninna (som båda är från Finland) påstår till exempel att det finns någon svamp som är god matsvamp i Finland och gifitg i Sverige. Det kan iofs basera sig på litteraturerfarenheter från 70-talet eller så... //Lelle1987 19 september 2006 kl. 16.19 (CEST)

Standardsymbolerna för goda svampar och giftiga sådana är ju stjärnor och kors - jag vet inte om de är internationella eller ej, men i svenskspråkiga svampböcker används de allmänt. Jag tror de vore smidigare att använda. Ett alternativ vore ord, då, eftersom man ibland kanske skulle vilja skriva "klassas ibland som ätlig, ibland som god" eller liknande. // habj 19 september 2006 kl. 11.59 (CEST)

Jag saknar även möjligheten att ange 'ätlig efter förvällning'.--sanna 19 september 2006 kl. 12.19 (CEST)
Det är inte omöjligt att skapa nya bilder ifall det föredras, här var det bara rak kopiering från den engelska wikipedian. MoЯsE 19 september 2006 kl. 13.00 (CEST)

"man lämnar bara bort likamedstecknet"?[redigera wikitext]

Vad menas med detta? Likamedtecknet ska väl visst vara med när mallen används? namn = Fjärilskivling, etc. // habj 19 september 2006 kl. 11.35 (CEST)

Klart det skall, annars tolkas inte värdet ihop med parametern. --sanna 19 september 2006 kl. 12.17 (CEST)
i ursprungsmallen fanns det = -tecken både i mallen och i exemplen, det menades att man inte skulle kopiera likamedtecknet från exemplet utan bara skriva in texten som stod bakom. Ganska onödigt egentligen.MoЯsE 19 september 2006 kl. 12.59 (CEST)

Mallens konstruktion[redigera wikitext]

Om jag förstår mallen rätt erbjuds ett begränsat urval alternativ på alla parametrar. Sportryck kan till exempel ha enbart åtta färger. På enwikis mall står det "For now, this must be chosen from" - även om dessa åtta är något slags mykologisk bas, vilket jag antar, förefaller det mig helt möjligt att någon svamps sporer beskrivs som mörkt eller ljust av någon färg. Det vore enklare om man kunde skriva in vilken färg som helst. // habj 19 september 2006 kl. 11.54 (CEST)

Visst är det trevligt med bilderna, men i flera fall (sporavtryck mest akut) vore det mycket bättre med fri text. --sanna 19 september 2006 kl. 12.22 (CEST)
det är ganska enkelt att göra nya sporavtrycksbilder (bara byta färg på avtrycket i något bildbehandlingsprogram) bara det skulle finnas en komplett lista över de olika färgerna som sporerna kan efterlämna. MoЯsE 19 september 2006 kl. 12.45 (CEST)
Problemet tror jag är att det inte finns någon sådan komplett lista, alltså att det inte går att göra någon. Det finns (tror jag) fyra huvudgrupper: vit, röd, brun och svart. Men sedan är det viktigt att ange variation inom dessa. T ex brukar champinjon anges ha 'violettbrunt eller svartbrunt' sporavtryck.... Jag tror att fri text behövs. --sanna 19 september 2006 kl. 13.02 (CEST)
Kanske man kan ha en generell bild som får representera sporavtryck och sedan ha fri text under? MoЯsE 19 september 2006 kl. 13.06 (CEST)
Låter vettigt. Vad gäller formen på lamellerna (skivorna, innupna etc) kan det vara ett värde att visa utseendet i varje artikel men en bild av en färg blir ändå knappast så exakt i nyans, att bilden inte blir mera vilseledande än vägledande. // habj 19 september 2006 kl. 14.29 (CEST)
Tycker ni att vi ska välja ut någon av de bilder som finns nu bland sporavtrycksbilderna, i så fall vilken? MoЯsE 19 september 2006 kl. 14.54 (CEST)

Hej! Jag hänger på den här gamla diskussionen. Inte bara sporavtryck är problematiskt. Mer besvärligt att det inte finns möjlighet att infoga fotnot/kommentar – inte minst för kategorin "ätlighet". Många svampar är ätliga med reservation, men mallen kräver att dessa definieras antingen som ätliga, oätliga eller giftiga; och den ofta nödvändiga fotnoten bryter då ikonhämtningen. Kanske bättre att lägga in fotnot, så att läsaren ändå blir informerad om att något är lurt här.--Paracel63 (disk) 15 september 2013 kl. 15.12 (CEST)

Bildlänkar[redigera wikitext]

Som mallen nu är uppbyggd skapas bildlänken m h a parametervärde. När nu parametervärdena har justerats (jag observerade inte detta först) till mer brukliga termer, så hittas naturligtvis inte bilderna. Antingen får vi leva med att vara tvungen att mata in 'taggar' för 'tänder' (så att bilden hittas) eller får vi göra någon annan lösning. --sanna 19 september 2006 kl. 12.09 (CEST)

Jag kan fixa till bilderna, men jag vill vänta lite tills det är fastställt vad terminologin är, så att jag inte behöver göra det så många gånger. MoЯsE 19 september 2006 kl. 12.23 (CEST)
Jag har fixat till alla bilder nu så att namngivningen leder till att rätt bild visas. MoЯsE 19 september 2006 kl. 15.15 (CEST)
Merparten av bilderna bör nu ligga på Commons. Namnen är dock en blandning av svenska och engelska beroende på om bilden redan fanns på svenska. Jag har ändrat exempelbilderna på {{Svampfakta}} men för att bildlänkarna ska bli rätt så kommer det behövas ett system liknande det som används för "dödlighetsbilden". Detta kommer att göra koden större men mycket mera lättredigerad och mera anpassningsbar om man önskar byta till andra bilder. /Lokal_Profil 20 september 2006 kl. 03.51 (CEST)
Förändringen utförd. Den nya koden gör det lätt att byta till nya bilder med andra namn om så önskas. /Lokal_Profil 4 november 2006 kl. 21.30 (CET)

Mer om sporavtryck[redigera wikitext]

Sporavtryck är en metod för att fastställa sporernas färg. Rimligast vore IMHO att lista sporernas färg, istället för resultatet på sporavtryck. Wikipedia är ju ett uppslagsverk, ingen handbok för svampplockare. // habj 19 september 2006 kl. 14.35 (CEST)

Behov av mallen[redigera wikitext]

Ärligt talat ser jag helst att mallen inte används i artiklarna. Jag ser inte att den förbättrar den. Vilket behov ska den fylla? Enligt min personliga smak är den dessutom väl gräll, och IMHO innebär den en förfulning. Det känns elakt att skriva så här om något som någon annan lagt ner mycket jobb på, men det är min ärliga uppfattning. // habj 4 mars 2008 kl. 13.59 (CET)

Är detta fortfarande din åsikt, fem år senare? Själv märker jag mallen faktiskt används i artiklarna. Den är lite lekstugeaktig med sina ikoner, men dessa kan i så fall justeras? Behovet: snabb överblick, som alla faktamallar. Förfulning: se ovan.--Paracel63 (disk) 15 september 2013 kl. 15.16 (CEST)
Tydlighet är viktigare än elegans EMRÅ. Och mallen används numera i över 500 svampartiklar. Lsj (disk) 15 september 2013 kl. 20.05 (CEST)
Jag ansluter mig till habj. En sådan här mall är alldeles för generaliserad och är i stort sett fixerad vid "traditionella skivlingar". Inom många grupper är den mer eller mindre, ibland helt, otillämpbar. Det är lite "50 goda matsvampar" över den. Episcophagus (diskussion) 25 september 2018 kl. 10.41 (CEST)

Hattform2[redigera wikitext]

På engelskspråkiga Wikipedia finns parametern capShape2 för de tillfällen hatten är exempelvis klocklik till toppig eller plan till välvd. Går det att överföra till mallen på svenska? Vivo 7 februari 2010 kl. 21.10 (CET)

Variabeln ätlighet2 efterlyses också. Vivo 13 februari 2010 kl. 13.33 (CET)
Ätlighet2 lade jag till häromåret. Lsj (disk) 15 september 2013 kl. 20.05 (CEST)

Vidfästa kontra vidfästade?[redigera wikitext]

Enligt mallen heter det vidfästade, men i de artiklar jag tittat på mallen i står det vidfästa, vilket ger N.A. istället för en bild. Vidfästa låter som det är det mer korrekta ordet måste jag säga. --oskila (diskussion) 24 september 2014 kl. 09.30 (CEST)