Mall:Taxobox

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Taxobox
Systematik

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Mallen är numera att betrakta som färdigställd. Problem med den tas lämpligen upp på diskussionssidan. Observera att dokumentationen ej är uppdaterad!

Om denna mall

Denna mall skapar en taxobox. Strukturen hos mallen är delvis komplex, men den är relativt lätt att använda. Se Mall:Taxobox/Hjälp för en förklaring.

Exempel

Här ges ett kort djurexempel. För växtexempel se Wikipedia:Projekt växter. Se även hjälpsidan.


{{Taxobox
|name       = Lejon
|status      = LC
|status_ref    = 
|image       = Lion waiting in Namibia.jpg
|image_caption   = Lejonhanne i Namibia
|domain_sv     = [[Eukaryoter]]
|domain      = Eukaryota
|regnum_sv     = [[Djurriket]]
|regnum      = Animalia
|phylum_sv     = [[Ryggsträngsdjur]]
|phylum      = Chordata
|subphylum_sv   = [[Ryggradsdjur]]
|subphylum     = Vertebrata
|classis_sv    = [[Däggdjur]]
|classis      = Mammalia
|ordo_sv      = [[Rovdjur]]
|ordo       = Carnivora
|familia_sv    = [[Kattdjur]]
|familia      = Felidae
|subfamilia_sv   = 
|subfamilia    = 
|genus       = [[Panthera]]
|species_sv    = '''Lejon'''
|species      = P. leo
|taxon       = 
|taxon_authority  = [[Linné]], 1758
|range_map     = om den inte finns tas kartan från wikidata, om inte använda wikidata ange "nowikidata" annars länka Lion range.png
|range_map_caption = om den inte finns tas karttexten från wikidata, om inte använda wikidata ange "nowikidata" annars [[Wikipedia:Wikidata#Lägga till bildtext]]
|image2      = 
|image2_caption  = 
}}

De flesta parametrar är valfria, så om en given punkt inte är relevant för artikeln i fråga, utelämna den bara.


{{Taxobox
| name          = 
| unranked_classis    = 
| subregnum       = 
| superdivisio      = 
| unranked_divisio    = 
| unranked_phylum    = 
| subphylum       = 
| infraphylum      = 
| unranked_regnum    = 
| microphylum      = 
| nanophylum       = 
| superclassis      = 
| unranked_subclassis  = 
| domain         = 
| subclassis       = 
| unranked_infraclassis = 
| infraclassis      = 
| magnordo        = 
| superordo       = 
| unranked_ordo     = 
| subordo        = 
| infraordo       = 
| parvordo        = 
| zoodivisio       = 
| superregnum      = 
| superdomain_authority = 
| zoosubsectio      = 
| binomial_authority   = 
| image_caption     = 
| regnum         = 
| divisio        = 
| phylum         = 
| classis        = 
| ordo          = 
| familia        = 
| genus         = 
| species        = 
| binomial        = 
| range_map       = 
| superdomain      = 
| range_map_width    = 
| range_map_alt     = 
| range_map_caption   = 
| status         = 
| status_system     = 
| status_ref       = 
| extinct        = 
| fossil_range      = 
| virus_group      = 
| superphylum      = 
| unranked_superdomain  = 
| zoosectio       = 
| unranked_superfamilia = 
| image         = 
| range_map2_width    = 
| image2_width      = 
| image2_alt       = 
| image2_caption     = 
| binomial2       = 
| binomial2_authority  = 
| binomial3       = 
| binomial3_authority  = 
| binomial4       = 
| binomial4_authority  = 
| range_map2       = 
| range_map2_alt     = 
| subdivision      = 
| range_map2_caption   = 
| range_map3       = 
| range_map3_width    = 
| range_map3_alt     = 
| range_map3_caption   = 
| range_map4       = 
| range_map4_width    = 
| range_map4_caption   = 
| color         = 
| range_map4_alt     = 
| image_width      = 
| image2         = 
| subdivision_ranks   = 
| superfamilia      = 
| series         = 
| subfamilia       = 
| supertribus      = 
| unranked_tribus    = 
| tribus         = 
| subtribus       = 
| alliance        = 
| unranked_genus     = 
| subgenus        = 
| sectio         = 
| subsectio       = 
| species_group     = 
| classification_status = 
| subseries       = 
| species_subgroup    = 
| variety        = 
| species_complex    = 
| subspecies       = 
| trinomial       = 
| trinomial_authority  = 
| synonyms        = 
| synonyms_ref      = 
| type_species      = 
| type_species_authority = 
| image_alt       = 
}}

TemplateData

Parametrar som kan ingå i en faktaruta för växter, djur och andra biologiska taxa

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
Namnname

Om ett etablerat och entydigt svenskt namn finns, så skall detta användas. Om sådant saknas används det vetenskapliga namnet.

Strängobligatorisk
Bildimage

En bild som används i faktamallen, inkludera inte 'Fil:'-delen av bildnamnet.

Strängvalfri
Bildbreddimage_width image width

Bredden som bilden visas med. Vanligtvis ska den inte sättas (t.ex. 320px).

Strängvalfri
Alternativ bildtextimage_alt image alt

En alternativ bildtext som beskriver vad som är på bilden för de som inte kan se bilden.

Strängvalfri
Bildtextimage_caption image caption

Bildtexten som visas under bilden.

Strängvalfri
Rikeregnum

Rike: Djur, växter och svampar, andra taxa kan vilja använda division eller andra

Strängvalfri
Divisiondivisio

Division i botanik, t.ex. [[Bryophyta]]. Not for flowering plants using the APG III system

Strängvalfri
Fylumphylum

Fylum i zoologi, t.ex. [[Chordata]] för ryggradsdjur

Strängvalfri
Klassclassis

Klass är en grupp inom stammarna inom det hierarkiska systemet i biologin

Strängvalfri
Ordningordo

Ordning är en grupp inom den biologiska systematiken och en undergrupp till de biologiska klasserna

Strängvalfri
Familjfamilia

Familj en undergrupp till en ordning inom den biologiska systematiken

Strängvalfri
Släktegenus

Släkte är en grupp inom en familj inom den biologiska systematiken,i kursiv stil

Strängvalfri
Artspecies

Vilken art organismen tillhör. Bör ges i förkortad form och i kursiv stil, t.ex. 'H. Sapiens'.

Strängvalfri
Binomial nomenklaturbinomial

Binomial nomenklatur är det formella system som används för att ge vetenskapliga namn åt levande organismer. Skriv ut i full form i kursiv stil, t.ex. 'Salix alba'.

Strängvalfri
Auktorsnamnetbinomial_authority binomial authority

Auktorsnamnet kommer från den person som har beskrivit och gett taxonet dess namn. Vilket är efternamnet, ex. [[Carl Linnaeus|Linnaeus]], 1761 (för djur), eller en specifik beteckning ex. [[Carl Linnaeus|L.]] (för växter).

Strängvalfri
Utbredningskartarange_map range map

Utbredningskarta. Om inget värde anges hämtas kartan från Wikidata om den finns där. Om man inte vill att någon karta ska hämtas från Wikidata, anger man värdet nowikidata för parametern range_map.

Strängvalfri
Utbredningskartans breddrange_map_width range map width

Bredden på utbredningskartan. Vanligtvis fylls den inte i (ex. 320px).

Strängvalfri
Alternativ text för utbredningskartanrange_map_alt range map alt

En alternativ text som beskriver utbredningen på en karta med ord. För de som inte kan se kartan.

Strängvalfri
Utbredningskartans bildtextrange_map_caption range map caption

Bildtext för utbredningskartan. Om kartan hämtas från Wikidata hämtas även bildtexten från Wikidata.

Strängvalfri
Konservationsstatusstatus

Koder för hotstatus: 'secure?', domestiserad 'DOM', Livskraftig 'LC', Låg risk-Livskraftig 'LR/lc', Nära hotad, 'NT', Låg risk-Nära hotad 'LR/nt'. Låg risk-Skyddsåtgärder krävs , Sårbar 'VU', Starkt hotad 'EN', Akut hotad 'CR', Förmodligen utdöd 'PE', Utdöd i vilt tillstånd 'EW', Utdöd 'EX', Informationsbrist 'DD', Ej bedömd 'NE', Fossil 'fossil', Förhistorisk 'pre', 'Se text', Låg risk 'LR'

Strängvalfri
System för hotstatusstatus_system status system

Version som används för hotstatus: 'iucn3.1', 'iucn2.3', 'EPBC' etc. Behövs om hotstatus anges.

Strängvalfri
Statusens referensstatus_ref status ref

Referens för statusen <ref>{{IUCN2012.2|...}}</ref>

Strängvalfri
År för utrotandeextinct

Året för utrotandet, om det är känt

Strängvalfri
Fossil rangefossil_range fossil range

Den stratigrafiska utbredningen för grupper som är kända som fossil. Ex. [[kambrium]]-[[perm]] för att skapa en tabell. Använd 'Recenta' (?) för idag levande taxa och 'holocen' för taxa som dog ut under de senkvartära klimatförändringarna.

Strängvalfri
virus groupvirus_group virus group

Viruses not placed in taxa above the rank of order, instead a virus group is used, given by a Roman numeral from I to VII

Strängvalfri
Unranked superdomainunranked_superdomain unranked superdomain

For each major taxon you can add an unranked entry to the taxobox. The entry unranked_X appears above rank X

Strängvalfri
Superdomainsuperdomain

This and other minor ranks should only be used when they are important to understanding the classification of the taxon described in the article

Strängvalfri
Superdomain Authoritysuperdomain_authority superdomain authority

The authority used for this rank. Every rank has a rank_authority field which are not currently listed

Strängvalfri
Domändomain

Domän för for arkéer, bakterier och eukaryoter.

Strängvalfri
Superrikesuperregnum

ingen beskrivning

Strängvalfri
Orankat rikeunranked_regnum unranked regnum

ingen beskrivning

Strängvalfri
Underrikesubregnum

ingen beskrivning

Strängvalfri
Superdivisionsuperdivisio

ingen beskrivning

Strängvalfri
Överfylum/Överdivisionsuperphylum

ingen beskrivning

Strängvalfri
Orankad divisionunranked_divisio unranked divisio

For flowering plants using the APG III system this should be set to [[Angiosperms]] rather than using division/divisio

Strängvalfri
Okategoriserat fylumunranked_phylum unranked phylum

ingen beskrivning

Strängvalfri
Subphylumsubphylum

ingen beskrivning

Strängvalfri
Infrafyluminfraphylum

ingen beskrivning

Strängvalfri
Mikrofylummicrophylum

ingen beskrivning

Strängvalfri
Nanofylumnanophylum

ingen beskrivning

Strängvalfri
Överklasssuperclassis

ingen beskrivning

Strängvalfri
Orankad klassunranked_classis unranked classis

For flowering plants using the APG III system this should be used rather than class/classis

Strängvalfri
Orankad underklassunranked_subclassis unranked subclassis

ingen beskrivning

Strängvalfri
Underklasssubclassis

ingen beskrivning

Strängvalfri
Okategoriserad infraklassunranked_infraclassis unranked infraclassis

ingen beskrivning

Strängvalfri
Infraklassinfraclassis

ingen beskrivning

Strängvalfri
Magnordningmagnordo

ingen beskrivning

Strängvalfri
Överordningsuperordo

ingen beskrivning

Strängvalfri
Unranked orderunranked_ordo unranked ordo

Generally used for flowering plants using the APG III system

Strängvalfri
Underordningsubordo

ingen beskrivning

Strängvalfri
Infraordninginfraordo

ingen beskrivning

Strängvalfri
Parvordningparvordo

ingen beskrivning

Strängvalfri
Zoodivisionzoodivisio

Used in zoology, a different rank to the division used in botany.

Strängvalfri
Zoosectionzoosectio

Used in zoology, a different rank to the section used in botany.

Strängvalfri
Zoosubsectionzoosubsectio

Used in zoology, a different rank to the subsection used in botany.

Strängvalfri
Unranked Superfamilyunranked_superfamilia unranked superfamilia

ingen beskrivning

Strängvalfri
Överfamiljsuperfamilia

ingen beskrivning

Strängvalfri
Underfamiljsubfamilia

ingen beskrivning

Strängvalfri
Övertribussupertribus

ingen beskrivning

Strängvalfri
Okategoriserad släktgruppunranked_tribus unranked tribus

ingen beskrivning

Strängvalfri
Tribustribus

ingen beskrivning

Strängvalfri
Undertribussubtribus

ingen beskrivning

Strängvalfri
Alliancealliance

ingen beskrivning

Strängvalfri
Okategoriserat släkteunranked_genus unranked genus

ingen beskrivning

Strängvalfri
Undersläktesubgenus

ingen beskrivning

Strängvalfri
Sektionsectio

Används i botaniken. Använd zoosektion i zoologi.

Strängvalfri
Undersektionsubsectio

Används i botaniken. Använd zooundersektion i zoologi.

Strängvalfri
Serieseries

ingen beskrivning

Strängvalfri
Underseriesubseries

ingen beskrivning

Strängvalfri
Artgruppspecies_group species group

ingen beskrivning

Strängvalfri
Artens underartsgruppspecies_subgroup species subgroup

ingen beskrivning

Strängvalfri
Artkomplexspecies_complex species complex

ingen beskrivning

Strängvalfri
Underartsubspecies

ingen beskrivning

Strängvalfri
Varietetvariety

ingen beskrivning

Strängvalfri
Trinomialtrinomial

Underartens hela vetenskapliga namn ska generellt skrivas kursiverat.

Strängvalfri
Trinomial authoritytrinomial_authority trinomial authority

The authority for a trinomial.

Strängvalfri
Synonymersynonyms

Lista över eventuella synonymer till vetenskapliga namn på en art, t.ex. ''artnamn1'' <small>Auktorsnamn1</small><br/> ''artnamn2'' <small>Auktorsnamn2</small>. Observera att vetenskapliga synonymer inte omfattar alternativa svenska namn på arter, utan bara synonymer till de vedertagna vetenskapliga namnen (på latin eller grekiska).

Strängvalfri
Referens för synonymersynonyms_ref synonyms ref

Referens för listan med synonymer, t.ex. <ref>Smith & Jones, 2009, s. 5.</ref>

Strängvalfri
Typarttype_species type species

Den första arten som beskrevs i släktet.

Strängvalfri
Typartsauktortype_species_authority type species authority

Auktor för typarten.

Strängvalfri
Klassifikationsstatusclassification_status classification status

Statusen på den vetenskapliga klassifikationen, t.ex. "omdiskuterad". Använd endast när den vetenskapliga klassifikationen skulle vara missledande utan den.

Strängvalfri
Underordnad rangsubdivision_ranks subdivision ranks

Rang som används för underordnade taxa, t.ex. Familj.

Strängvalfri
Underordnade taxasubdivision

Lista över taxa underordnade detta taxon, t.ex. [[Familj1]]<br/> [[Familj2]]<br/> [[Familj3]].

Strängvalfri
Bild 2image2

En andra bild, används endast vid ovanliga omständigheter.

Strängvalfri
Bildbredd för Bild 2image2_width image2 width

Bildbredden för den andra bilden.

Nummervalfri
Alternativ bildtext för Bild 2image2_alt image2 alt

En alternativ bildtext som beskriver vad som är på Bild 2, för de som inte kan se bilden.

Strängvalfri
Bildtext för Bild 2image2_caption image2 caption

Bildtexten som visas under Bild 2.

Strängvalfri
Binomial2binomial2

Andra binomial nominklaturen av taxa, används endast i ovanliga omständigheter.

Strängvalfri
Binomial authority 2binomial2_authority binomial2 authority

Auktor för andra binomialnamnet.

Strängvalfri
Binomial3binomial3

Taxonets fjärde binomialnamn (används sällan).

Strängvalfri
Binomialauktor 3binomial3_authority binomial3 authority

Auktor för tredje binomialnamnet-

Strängvalfri
Binomial4binomial4

Taxonets fjärde binomialnamn (används sällan).

Strängvalfri
Binomialauktor 4binomial4_authority binomial4 authority

Auktor för fjärdse binomialnamnet.

Strängvalfri
Utbredningskarta 2range_map2 range map2

En andra utbredningskarta.

Strängvalfri
Bredden för Utbredningskarta 2range_map2_width range map2 width

Bredden för Utbredningskarta 2.

Strängvalfri
Alternativ text för Utbredningskarta 2range_map2_alt range map2 alt

Alternativ text som beskriver Utbredningskarta 2 för de som inte kan se den.

Strängvalfri
Bildtext för Utbredningskarta 2range_map2_caption range map2 caption

Bildtext för Utbredningskarta 2.

Strängvalfri
Utbredningskarta 3range_map3 range map3

En tredje utbredningskarta.

Strängvalfri
Bredden för Utbredningskarta 3.range_map3_width range map3 width

Bredden för Utbredningskarta 3.

Strängvalfri
Alternativ text för Utbredningskarta 3range_map3_alt range map3 alt

Alternativ text som beskriver Utbredningskarta 3 för de som inte kan se den.

Strängvalfri
Bildtext för Utbredningskarta 3range_map3_caption range map3 caption

Bildtext för Utbredningskarta 3.

Strängvalfri
Utbredningskarta 4range_map4 range map4

En fjärde utbredningskarta.

Strängvalfri
Bredden för Utbredningskarta 4range_map4_width range map4 width

Bredden för Utbredningskarta 4.

Strängvalfri
Alternativ text för Utbredningskarta 4range_map4_alt range map4 alt

Alternativ text som beskriver Utbredningskarta 4 för de som inte kan se den.

Strängvalfri
Bildtext för Utbredningskarta 4range_map4_caption range map4 caption

Bildtext för Utbredningskarta 4.

Strängvalfri
Färgcolor

Används vanligtvis inte då den automatiskt ställs in baserat på vad som skrivits in på rike, virusgrupp, fylum.

Strängvalfri