Mall:VEFriendly

Från Wikipedia

Redigera med Visual Editor

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Lägger till en knapp som leder till redigering av nuvarande sida eller ett avsnitt i VisualEditor.

Parametrar[redigera wikitext]

anchor
Valfri parameter för att specificera vilket avsnitt som ska redigeras.