Marketing Automation

Från Wikipedia

Marketing Automation är ett begrepp som innebär automatiserad och riktad marknadsföring baserad på kundens, eller den presumtiva kundens, beteende. Genom ett system, en plattform, som kan lagra och hantera data från användares aktiviteter på Internet kan marknadsföring genomföras som baseras på det beteende som identifierats[1]. Med beteende i detta sammanhang menas i regel intresset[källa behövs] för en tjänst eller produkt, där den automatiserade marknadsföringen har till uppgift att bearbeta kunden för att åstadkomma ett köp, i form av exempelvis en vara, en tjänst eller ett abonnemang.[ifrågasatt uppgift]

Automatiserad marknadsföring kan förekomma som riktade annonser (banners) på en webbsida, e-postutskick, SMS eller sökresultat på exempelvis Google eller Bing. Den typ av marknadsföring man kan exponera för användaren beror på vilken typ av data som kunnat lagras. I det fall användaren lämnat sin e-postadress används främst den genom att göra direkta e-postutskick då det i regel ger bästa utfall[2]. Den säkraste och mest uppskattade formen av automatiserad marknadsföring är den som bygger på en existerande relation mellan säljare och kund, alltså där en affär mellan parterna gjorts och uppgifterna om detta köp sedan ligger till grund för e-postutskick till kunden som helt bygger på de varor/tjänster som kunden använder sig av.

Genom Marketing Automation, eller andra metoder som använder data från användares beteende, önskar man uppnå konvertering[3], alltså att få ett besök på en hemsida (beteende) att, som med all marknadsföring, leda fram till ett köp (avslut).

Riktad marknadsföring har förekommit på Internet ända sedan man kunde spåra användares beteende, men till skillnad från den något mer trubbiga metoden att manuellt hantera sådan data så kan Marketing Automation göra det med automatik och till en lägre kostnad[2].

Marketing Automation fungerar för såväl B2B-företag som för B2C-företag men konsumenter kan ibland uppleva ett intrång i integriteten när man blir varse att ens aktiviteter på Internet lagrats för att sedan användas för marknadsföring, så kallad spam. När det gäller automatiserad marknadsföring mot företag så upplevs den i regel som ett stöd från leverantören, inte minst då den kan ge mervärden för kunden i form av efterfrågade kompletterande tjänster eller produkter som kunder är i behov av. Det är inom e-handel som marketing automation gör störst nytta då direkt konvertering är möjlig, alltså att få ett besök på en hemsida där en produkt/tjänst exponeras, att leda till ett köp.

Källor[redigera | redigera wikitext]