Marknadsdomstolen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Marknadsdomstolens lokaler i Västra Gymnasiehuset (under kyrktornet) på Riddarholmen i Stockholm.


Rättsinstanser i Sverige
Sveriges riksvapen
Denna artikel tillhör en artikelserie
Allmänna domstolar
Tingsrätt
Hovrätt
Högsta domstolen
Förvaltningsdomstolar
Förvaltningsrätt
Kammarrätt
Högsta förvaltningsdomstolen
Specialdomstolar
Arbetsdomstolen
Mark- och miljödomstol
Migrationsdomstol
Hyresnämnd
Arrendenämnd
Patent- och marknadsdomstolen
Tryckfrihetsdomstol
Försvarsunderrättelsedomstolen
Skiljenämnd
Se även
Rättsväsen
Domstol
Sverige-portalen

Marknadsdomstolen var mellan 1972 och 2016 en svensk specialdomstol som handlade mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt.

Marknadsdomstolen bestod av en ordförande, en vice ordförande och fem särskilda ledamöter, som utsågs av regeringen. Det var en blandning av jurister med domarerfarenhet och ekonomiska experter. Man kunde inte vända sig till marknadsdomstolen om man som privatperson var missnöjd med en vara eller företagare. Det var endast näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa förbund som hade rätt att yttra sig där. Den slutliga kostnaden för hela processen betalades av den förlorande parten. Att avgöra ett mål tar oftast ungefär ett år, och går inte att överklaga.

Marknadsdomstolen upphörde från och med den 1 september 2016, varefter mål rörande immaterialrätt, konkurrensrätt och marknadsföringsrätt överfördes till i patent- och marknadsdomstolarna.

Ordförande och chef för Marknadsdomstolen var Per Carlson.