Marknadsdomstolen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Marknadsdomstolens lokaler i Västra Gymnasiehuset (under kyrktornet) på Riddarholmen i Stockholm.


Rättsinstanser i Sverige
Sveriges riksvapen
Denna artikel tillhör en artikelserie
Allmänna domstolar
Tingsrätt
Hovrätt
Högsta domstolen
Förvaltningsdomstolar
Förvaltningsrätt
Kammarrätt
Högsta förvaltningsdomstolen
Specialdomstolar
Arbetsdomstolen
Mark- och miljödomstol
Migrationsdomstol
Hyresnämnd
Arrendenämnd
Patent- och marknadsdomstolen
Tryckfrihetsdomstol
Försvarsunderrättelsedomstolen
Skiljenämnd
Se även
Rättsväsen
Domstol
Sverige-portalen

Marknadsdomstolen var mellan 1972 och 2016 en svensk specialdomstol som avgjorde mål om otillbörlig marknadsföring, brott mot konkurrenslagen m.m.

Marknadsdomstolen bestod av en ordförande, en vice ordförande och fem särskilda ledamöter, som utsågs av regeringen. Det var en blandning av jurister med domarerfarenhet och ekonomiska experter. Man kunde inte vända sig till Marknadsdomstolen om man som privatperson var missnöjd med en vara eller företagare. Det var endast näringsidkare, Konsumentombudsmannen, Konkurrensverket och vissa förbund som hade rätt att föra talan där. Att avgöra ett mål tog oftast ungefär ett år, och avgörandena gick inte att överklaga.

Marknadsdomstolen upphörde från och med den 1 september 2016, varefter målen överfördes till Patent- och marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolens siste ordförande och chef var Per Carlson.