Marknadssegmentering

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Marknadssegmentering är en nyckelterm inom marknadsföringsvetenskapen som betecknar konsten att dela upp marknaden i mindre delar, segment, efter olika variabler, såsom demografiska, geografiska, socioekonomiska och psykografiska. Varje segment behandlas individuellt och vad gäller produktutformning och marknadsföring. För att ett segment skall vara användbart och meningsfullt skall det skilja sig från andra segment vad gäller kundernas önskemål. Sådana önskemål kan gälla lågt pris, produktprestanda, design eller varumärke.

Ett exempel på marknadssegmentering är att mjölk finns i flera varianter producerade för olika kundsegment: mellanmjölk, standardmjölk, minimjölk, mjölk med chokladsmak, ekologisk mjölk, gammaldags mjölk, UHT-behandlad mjölk, laktosfri mjölk etc. Varje produkt inriktar sig på ett visst segment och har en eller flera målgrupper.

En fördel med marknadssegmentering är att man kan ta en och samma produkt och därefter anpassa den så att den passar in i olika segment och därigenom får man ökad försäljning, jämfört med om man bara hade en sorts mjölk som skulle säljas till alla.

Olika segment bearbetas bäst på olika sätt. Klocktillverkaren Rolex har många höginkomsttagare som kunder och annonserar därför i tidningar som Veckans Affärer och andra medier som nyttjas av folk med hög lön. När SMS-tjänsten Jamba, som riktar sig till ungdomar, ska göra reklam använder man istället kanaler som ungdomar tar till sig, såsom reklamfilmer i MTV och ZTV.

Själva segmenteringen går till på så vis att man först samlar in data om marknaden som sedan analyseras för att man ska kunna ta till sig den. Datan kan komma både från befintliga databaser eller nya undersökningar.

Segmenteringsvariabler[redigera | redigera wikitext]

Demografiska variabler[redigera | redigera wikitext]

De demografiska variablerna visar befolkningsstrukturer efter kön, ålder, civilstånd, etniskt tillhörighet med mera. Dessa tillhör de vanligast tilltagna variablerna. Anledningen är dels att attityder och köpbeteende skiljer sig mellan olika grupper, men det beror även på att det finns väldigt mycket demografiska data tillgängliga.

Både genusvariabler och åldersvaribler. En del tidningar marknadsför sig exempelvis främst bland kvinnor inom en viss åldersgrupp. En bokklubb som säljer hästböcker marknadsför sig främst mot flickor. Action Man riktar sig till pojkar, medan Barbie säljs till flickor.

Geografiska variabler[redigera | redigera wikitext]

Attityder och värderingar kan variera mycket mellan olika geografiska regioner. Därför segmenterar många marknadsförare efter exempelvis:

  • Storstad - landsbygd
  • Olika länder
  • Olika världsdelar
  • Olika städer

En del menar att de geografiska klassificeringen är på väg ut i och med den ökade globaliseringen.

Beteendemässiga variabler[redigera | redigera wikitext]

Beskriver levnadsförhållanden och levnadsstandard. Vad man har för kunskaper, attityder, hur ofta man använder produkten mm.

Psykografiska variabler[redigera | redigera wikitext]

  • Social klass
  • Livsstil

Numera har man delvis gått över till psykografiska variabler, som uttrycker olika egenskaper, eller livsstilsvariabler som till exempel intresse för den egna hälsan eller miljön.

Vad kunden tänker om produkten.

Fysografiska variabler[redigera | redigera wikitext]

  • Fysiskt behov

Den beskriver det fysiska behovet av olika produkter till exempel kan en laktosintolerant behöva en viss typ av mjölk.