Marknadsundersökning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En marknadsundersökning är en undersökning riktad mot konsumenter (se konsumentmarknadsföring) för att utröna deras användning av produkter och tjänster samt konsumenters inställning till företag, tjänster och produkter. Vanligtvis är marknadsundersökningar riktade till en specifik målgrupp med avseende på ålder, inkomst, bostadsort med mera. I Sverige finns riktlinjer för att allmänhet och beställare ska känna förtroende för att marknadsundersökningar utförs enligt vetenskapliga principer och att data hanteras etiskt korrekt. Man skiljer på kvalitativa och kvantitativa undersökningar.

Kvalitativa undersökningar[redigera | redigera wikitext]

Kvalitativa undersökningar sker ofta genom ett personligt möte i en fokusgrupp/gruppdiskussion eller en personlig intervju. I kvalitativa marknadsundersökningar är målet att nå förståelse för varför en konsument tänker, tycker och agerar på ett visst sätt. Undersökaren går på djupet i sina frågeställningar.

Kvantitativa undersökningar[redigera | redigera wikitext]

Kvantitativa undersökningar å andra sidan vänder sig till en större grupp personer, ofta ett statistiskt urval av befolkningen eller en viss kundgrupp. Dessa marknadsundersökningar bedrivs vanligen via telefon, post eller Internet. Resultaten från en kvantitativ undersökning presenteras ofta i procent. Den mest kända typen av kvantitativa undersökningar är väljarbarometrar.

För en enskild individ finns i dagsläget inget enkelt sätt att blockera själva uppringandet vid telefonbaserade marknadsundersökningar.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]