Marknadsundersökning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En marknadsundersökning är en undersökning riktad mot konsumenter (se konsumentmarknadsföring) eller företag för att utröna deras användning av produkter och tjänster samt konsumenters inställning till företag, tjänster och produkter. Vanligtvis är marknadsundersökningar riktade till en specifik målgrupp med avseende på ålder, inkomst, bostadsort eller antal anställa, bransch eller andra parametrar. I Sverige och internationellt finns riktlinjer för att allmänhet och beställare ska känna förtroende för att undersökningarna utförs enligt vetenskapliga principer och att respondenter och insamlade data hanteras etiskt korrekt. Man delar ibland in undersökningarna i två grupper beroende på om de genomförs med en kvalitativ och kvantitativ ansatts.

Kvalitativa marknadsundersökningar[redigera | redigera wikitext]

En kvalitativ undersökning sker ofta genom ett personligt möte i en fokusgrupp/gruppdiskussion eller en personlig intervju. I kvalitativa undersökningar är målet att nå förståelse för varför en konsument tänker, tycker och agerar på ett visst sätt. Undersökaren går på djupet i sina frågeställningar.

Kvantitativa marknadsundersökningar[redigera | redigera wikitext]

Kvantitativ marknadsundersökningar å andra sidan vänder sig till en större grupp personer, ofta ett statistiskt representativt eller ett obundet slumpmässigt urval av befolkningen eller en viss kundgrupp i syfte att få svar på hur många som är av en viss åsikt, känner till något osv. En kvantitativ undersökning genomförs vanligen via telefon, post eller Internet. Den kanske mest kända typen av kvantitativa undersökningar är troligtvis väljarbarometrar (opinionsundersökningar).

För en enskild individ finns i dagsläget inget enkelt sätt att blockera att bli uppringd av ett undersökningsföretag för en telefonbaserade undersökning då undersökningar ej blockeras av registrering i NIX, men den som blir uppringd kan alltid avböja att delta i undersökningen.

Se även[redigera | redigera wikitext]