Målgrupp

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En målgrupp är en definierad grupp av människor som är intressanta som mottagare av marknadsföring. En målgrupp kan vara barn - exempelvis då leksaker marknadsförs i TV - och en annan kan vara personer med rösträtt - då partier eller politiker marknadsför sig själva, för att få röster i ett val. De grupper som en organisation vill föra en kommunikation med går under benämningen målgrupper. En definition är ”den grupp man vill kommunicera med från en organisations sida”. Ofta med ett tydligt, bakomliggande mål. För ett företag gäller det att etablera goda relationer till de olika betydelsefulla grupperna och att för dessa exempelvis visa vad organisationen står för. Genom den kommunikation som organisationen för med en viss grupp vill man också uppnå ett visst syfte, exempelvis skapa positiva uppfattningar om företaget hos just denna grupp.

För att förtydliga vilken målgruppen är görs en "målgruppsdefinition", vilket är ett sätt att ringa in en viss grupp människor utifrån en obestämd massa, till exempel genom att ange ett specifikt åldersspann, inkomst, geografisk placering, hushållsstorlek, intressen eller livsstil för dessa personer. Exempel: "kvinnor 18-25 år", "villahushåll i Kronobergs län", eller "personer som använder Internet i genomsnitt 1-3 timmar/dag".

Målgruppsanalys[redigera | redigera wikitext]

För att ta reda på mer information om en redan definierad målgrupp görs en målgruppsanalys. Information om målgruppens intressen, bostadsförhållanden, ålder, utbildning hjälper företaget att rikta sin reklam i rätt media, men också att utveckla produkter och tjänster så att de attraherar målgruppen.

Analysen kan göras med hjälp av olika verktyg t.ex. intervjuer, fokusgrupper, enkäter eller webbformulär.