MeSH

Från Wikipedia
Version från den 16 april 2017 kl. 03.58 av Tommy Kronkvist (Diskussion | Bidrag) (Wikilänkade, lade till "Se även", korrigerade placering av stubbmall, med mera.)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

MeSH står för Medical Subject Headings (engelska för "medicinska ämnesrubriker") och är en kontrollerad vokabulär inom livsvetenskaperna skapad av Förenta Staternas nationella medicinbibliotek (NLM). Ämnesrubrikerna i MeSH används för att enklare kunna söka på artiklar i Medline hämtade ur PubMed, en databas över framför allt medicinrelaterade referenser.

Artiklarna har 10–15 nyckelord ur MeSH varav några är viktigare och markerade med asterisk. Indexeringen med MeSH-termer underlättar sökning inom specifika områden, samt vid kategoriseringen av artiklarna.

MeSH finns även översatt till svenska och kontrolleras av Karolinska institutet i Stockholm.

Via FoU i Sverige är det möjligt att söka fram pågående och även avslutade projektarbeten som är indexerade med MeSH-termer på både engelska och svenska.

Se även

Externa länkar