Medicine doktor

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Medicine doktor (förkortas Med. dr.) är i Sverige en titel för den som disputerat inom medicinsk vetenskap.

En medicine doktorsexamen skall ej förväxlas med en läkarexamen, då svenska läkare inte är medicine doktorer i ordets akademiska bemärkelse, men i allmänhet kallas doktor. Den teoretiska delen av läkarutbildningen avslutas med en medicine kandidat-examen efter 2,5-3 års utbildning. Därefter studeras fortsatt teoretisk fördjupning i kombination med klinisk praktik under 2.5-3 år vilket avslutas med en godkänd läkarexamen. Denna examen motsvarar den äldre benämningen "Medicine licenciat" och kallas idag läkarexamen. Därefter tillkommer en vidare praktisk-klinisk period om 1,5-2 år som kallas Allmäntjänstgöring (AT), då den examinerade läkaren tjänstgör under ansvariga läkare. Efter det ansöker den utbildade om legitimation som läkare för att få utöva yrket och bli behörig sökande till specialistutbildning. Under hela tiden från kandidatexamen är läkarstudenten behörig att söka och även studera som doktorand, för en framtida medicine doktors-examen. Vanligen brukar dock de svenska studenterna i Sverige inte ansöka om det förrän de valt och påbörjat sin specialistutbildning och tillgodogjort sig de grundläggande kunskaperna på sitt valda ämnesområde. En uppdelning av de specialistinriktningar i yrket sker inte i den svenska akademiska utbildningen till medicine doktor, utan det antas att de examinerade doktoranderna avlägger doktorsexamen inom sitt specialistområde.

Den amerikanska titeln för en person med läkarexamen är M.D. (Medical Doctor). I Storbritannien är MB BS (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery) motsvarande den svenska medicine kandidat-examen. En person med svensk medicine doktorsexamen brukar istället använda den generella engelska titeln för doktorsexamen, det vill säga Ph.D. I internationella sammanhang betyder således "Sven Svensson, M.D., Ph.D." att Svensson är en disputerad läkare.

I Sverige har en medicine doktor en doktorsexamen från en medicinsk fakultet. Från 1981 till 2001 benämndes en examen Doktor i medicinsk vetenskap eller på engelska "Doctor of Medical Science", för de övriga akademiska yrkena inom vården, då denna beteckning internationellt ansågs mer svara mot den 4-5 år långa utbildningstiden i Sverige, som ska jämföras med engelska och amerikanska "Doctor of Philosophy" (PhD) som i allmänhet tar lika lång tid. År 2001 avfördes denna examenstitel från agendan och alla doktorander vid de flesta medicinska fakulteterna vid de svenska universiteten avlägger en medicine doktors-examen (Ph.D. in medicine).Vid Lunds Universitet gäller dock fortfarande beteckningen Doktor i medicinsk vetenskapför de som disputerar vid Medicinska Fakulteten.

I Sverige görs alltså inte skillnad mellan dem som avlägger sin doktorsexamen vid de medicinska fakulteterna med hänsyn till specialistutbildning för läkare, som i Finland, utan med hänsyn till den akademiska utbildningsnivån i forskaryrket.