Medicine doktor

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Medicine doktor (med dr) är i Sverige en titel för den som disputerat inom medicinsk vetenskap.Från 1981 till 2001 benämndes motsvarande examen doktor i medicinsk vetenskap (med dr vet) eller på engelska Doctor of Medical Science, för de övriga akademiska yrkena inom vården, då denna beteckning internationellt ansågs mer svara mot den 4–5 år långa utbildningstiden i Sverige, som ska jämföras med engelska och amerikanska Doctor of Philosophy (PhD) som i allmänhet tar lika lång tid. År 2001 avfördes denna examenstitel från agendan och alla doktorander vid de flesta medicinska fakulteterna vid de svenska universiteten avlägger numera en medicine doktors-examen (PhD in Medicine).

I Sverige är "Med.dr." även förkortad MD (på samma sätt är Fil.dr. förkortad FD i Sverige). Benämningen har sitt ursprung i latin Medicinae Doctor, och motsvarar på engelska den akademiska examen Doctor of Medicine.

I Sverige görs alltså inte skillnad mellan dem som avlägger sin doktorsexamen vid de medicinska fakulteterna med hänsyn till specialistutbildning för läkare, som i Finland, utan med hänsyn till den akademiska utbildningsnivån i forskaryrket.

Medicine doktor ska inte förväxlas med det vanligt förekommande benämningen ”doktor” på en vanlig läkare. Legitimerad läkare (leg läk) blir man i Sverige efter att först ha avlagt en läkarexamen (5,5 år) och därefter fullgjort sin allmäntjänstgöring på minst 18 månader. Således betyder ”Sven Svensson, leg läk, med dr” att Svensson är en disputerad läkare. De historiska beteckningarna medicine kandidat och medicine licentiat motsvaras ungefär av dagens examen på grundläggande respektive avancerad nivå inom ramen för läkarprogrammet.

Internationell jämförelse[redigera | redigera wikitext]

Den amerikanska titeln för en person med läkarexamen är M.D. (Medical Doctor). Notera att den svenska titeln medicine doktor (med.dr.), som syftar på en person som doktorerat på en avhandling i ett medicinskt ämne, motsvaras av Ph.D. på engelska.

I Storbritannien är MB BS (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery) motsvarande en svensk läkarexamen. En person med svensk medicine doktorsexamen brukar istället använda den generella engelska titeln för doktorsexamen, det vill säga Ph.D. I internationella sammanhang betyder således "Sven Svensson, M.D., Ph.D." att Svensson är en disputerad läkare.

Se även[redigera | redigera wikitext]