Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Grundande[redigera | redigera wikitext]

Medicinska Föreningen Lund-Malmös första sammanträde hölls uppe i ett tornrum på Palais d'Ask den 24 oktober 1894. Som första ordförande valdes professor i anatomi, Carl Magnus Fürst. Han var onekligen mycket populär då han omvaldes 19 gånger. I stadgarna förklarades det högtidligen att MF:s uppgift var "att verka för en närmare sammanslutning mellan de studerande inom Medicinska Fakulteten". Sammanslutningen var dock från början ej bara för just studerande utan även lärare ingick, och utgjorde under lång tid ordföranden och styrelseledamöter.Av ursprungliga stadgan framgår att den stora och lilla toddydagen skall firas, samt att en festlighet skall hållas vid terminsstart. Medlemsavgiften låg nu på 1:50 kronor per termin. Toddydagen har skiftat något i karaktär under tidens gång, men går i grund ut på att nyblivna medicine-studerande i mars äter en förfriskande frukost och säljer den anrika tidningen, med innehåll av skiftande karaktär, döpt Toddybladet. Förutom detta har föreningen dock haft en rad aktiviteter av annan karaktär, så som till exempel idrottsaktiviteter, där man 1935 blev av med sin tennisbana, som fick lämna utrymme för parkeringsplats.MF började dock tidigt att även arbeta med studentfackliga frågor, och har sedan dess samverkat och arbetat ihop med fakulteten för att skapa en bättre utbildning. Redan 1902 planerade MF studieplanen tillsammans med fakultens medarbetare, och 1929 bildades en kommitté för att tillgodose att utbildningen sköttes ordentligt. Under 1950-talet bildades föregångaren till dagens MUR, vid namn MSR (Medicinska StudieRådet) som var en subgrupp till MF med ansvar för utbildningsbevakning. Denna togs sedan upp i Lunds studentkår, och skildes därmed från sina kamrater i MF. Återföreningen skedde först vid bildandet av studentkåren MF 1996. Under en lång tid arbetade också Medicinska Föreningen med att tillgodose vikarierande provinisialläkare åt Svea Rikes mer avlägsna hörn. En bostadsförmedling i Malmö bedrevs och lottning till placeringar med kö sköttes.

Modern tid[redigera | redigera wikitext]

1986 hålls en medicinarebal under namnet Corbalen i Lund. Denna kommer senare att innefatta samtliga studerande inom medicinska fakulteten.

1995 började ombildningen av MF till kår vilket stod klart 1996. Man påbörjade då flytten av sin fasta expedition till BMC:s studentcentrum. Denna togs i bruk 1997, även om mycket av möten och aktiviteter fortfarande äger rum på Locus Medicus Lundensis. Mellan 1995 och 2010 var MF en studentkår för studenterna på Läkarutbildningen, Biomedicinutbildningen samt Logoped- och Audionomutbildningarna vid Lunds universitet. Den studiebevakande verksamheten kom nu mer i fokus men de studiesociala traditionerna lever kvar lika starkt som tidigare.

Sedan 2010 är Medicinska Föreningen en sektion i kåren Corpus Medicum (övriga är Vårdvetenskapliga Studentföreningen och Sydsvenska Sjukgymnastinstitutets studentförening), efter att Lunds Universitets rektorsämbete krävt att det endast fick finnas en studentkår per fakultet.

2010 får Medicinska Föreningen kontraktet över en donation från Sandbergska stiftelsen till att renovera det gamla kapellet på SUS Malmö (UMAS). Detta blev den slutgiltiga knuffen till en samlingslokal för studenterna även i Malmö, vilket man sökt länge. Just det gamla kapellet har man också haft ögonen på under längre tid, men man saknade såklart medel för att realisera drömmen, fram till donationen var ett faktum. Invigningen av Locus Medicus Malmoenis skedde med pompa och ståt den 15 april 2011.

Under 2012 inleds den första fullständiga kliniska placeringen i Helsingborg till följd av de kraftigt ökade studentkullarna. Trots att 35 minuters tågresa tas i anspråk, har detta inte avskräckt de första sökande.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]