Mekatronik

Från Wikipedia

Mekatronik (hopskrivning av mekanik och elektronik) handlar om mötet mellan elektronik och mekanik. I den moderna tolkningen av mekatronik brukar man även inkludera systemdesign, datorteknik (inbyggda system), reglerteknik och signalbehandling eftersom dessa delar allt som oftast utgör centrala byggstenar i dagens komplexa system. Kombinationen av dessa områden ger upphov till synergieffekter under förutsättning att man aktivt fokuserar på dessa områden samtidigt, istället för att se dem som separata discipliner. För detta krävs alltså att en och samma person (en mekatronikingenjör eller "mekatroniker") har kunskaper inom samtliga dessa områden för att uppnå de positiva synergieffekterna. Idag utbildas därför mekatronikingenjörer på flertalet av landets universitet och högskolor. På Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm startades kurser inom mekatronik så tidigt som 1977, då under dåvarande maskinelementsprofessorn Jan Schnittgers ledning. Själva ordet myntades av Japanen Tetsuro Mori 1969, men det är först på senare tid som ordet börjat användas allmänt inom svensk industri.

Mekatronik var även namnet på ett barnprogram som sändes 2011 och 2012 i SVTB. I säsong 1 av Mekatronik byggde programledarna Jonas Leksell och Bruno Tardat uppfinningar. I den andra säsongen byggde programledarna Jonas Leksell och Andreas Hammar uppfinningar. Producent och kreatör var Oliver Pasche.