Melodisk moll

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Melodisk moll är en variant på mollskalan, som enligt äldre musikteori spelas med S6 och S7 uppåt men L7 och L6 nedåt. Detta är en feltolkning då den uppåtgående melodirörelsen sker på ett dominanten till molltonikan. Skalan som uppstår är en mixolydisk b13. Den nedåtgående rörelsen beror på ackordbyte och därmed byte av skala tillbaka till eolisk. Alltså 2 olika skalor. Mycket av det äldre synsättet på musik med funktionsanalysen som grund för att tolka skalor och ackord skapar en del förvirring ibland musikutövare. Ett annat vanligt fel är exemplet harmonisk mollskala. En skala som också spelas på dominantackordet i moll. Studenter har under lång tid fått denna skala presenterad utan koppling till dess musikaliska sammanhang. Dvs. att skalan är en mixolydisk b9 b13.

Kyrkotonarterna (då man flyttar grundtonen på vita tangenter) (olika modus)[redigera | redigera wikitext]

 • Jonisk. Skalan vi kallar dur. C till C. Ackord: Cmaj7
 • Dorisk. Mollskala som innehåller S6. (skillnad mot eolisk) Ackord: Dm7
 • Frygisk. Mollskala som innehåller b9. (skillnad mot eolisk) Ackord: Em7
 • Lydisk. Durskala som innehåller #11. (skillnad mot jonisk) Ackord: Fmaj7
 • Mixolydisk. Durskala som innehåller L7 och ska benämnas dominantskala. Ackord: G7
 • Eolisk. Skalan som ej bör heta ren moll utan hellre "Naturlig moll" eftersom skalan är utgångspunkt för molltonarter och dess förtecken. Ackord: Am7
 • Lokrisk. Mollskala som innehåller b5 och b9 (skillnad mot eolisk) Ackord: Bm7b5

Användbara skalor då man byter grundton (modus) på Am Dorisk #7[redigera | redigera wikitext]

 • C Lydisk b13. (C till C) 1 , 9 , S3 , #11 , b13 , 13 , S7. Ackord: Cmaj7 b13
 • D Mixolydisk #11. (D till D) 1 , 9 , S3 , #11 , 5 , 13 , 7. Ackord: D7
 • E Mixolydisk b13. (E till E) 1 , 9 , S3 , 11 , 5 , b13 , 7. Ackord: E7
 • F# Lokrisk 9. (F# till F#) 1 , 9 , L3 , 11 , b5 , b13 , 7. Ackord: F#m7b5
 • G# Alt. Mixolydisk (G# till G#) 1 , b9 , #9 , S3 , #11 , b13 , 7. Ackord: G#7alt.