Metrik

Från Wikipedia

Metrik kan avse:

  • Metrik (vers) – inom litteraturvetenskapen det teoretiska studiet av meter, det vill säga prosodiska
  • Metrik (matematik) – en mängd X tillsammans med en avståndsfunktion