Minimalinvasiv behandling

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Minimalinvasiv behandling av godartad prostataförstoring, värmebehandling med mikrovågor (TUMT) lanserades i början på 1990–talet som en av flera nya metoder i avsikt att ersätta operationsbehandling med minimalinvasiv teknik. Den första lanseringen drevs av entusiastiska tekniker men blev delvis ett misslyckande på grund av brist på vetenskaplig dokumentation, en outvecklad teknik och alltför dåliga behandlingsresultat. Det föreföll märkligt att behandla alla patienter, oberoende av prostatastorlek,[förtydliga] på samma sätt. Vid kliniken diskuterades varför enstaka patienter svarade bra på behandling med mikrovågor men flertalet knappast alls. Då föddes idén att kunna styra behandlingen genom samtidig temperaturmätning inne i prostatakörteln – s.k. feedbackteknik.

Minimalinvasiva behandlingar ska kunna utföras polikliniskt utan behov av operationssal, assistans av narkospersonal och med ett minimum av invasivitet. Ett stort antal försök har gjorts att ersätta operationsbehandling med enklare och mindre farliga metoder under de senaste 15 åren. Olika typer av värmebehandlingar med radiovågor, varmvatten, ultraljud och laser har provats sedan mitten på 90 – talet. Antingen har metoderna inte hållit måttet ur effektivitetssynpunkt eller varit för resurskrävande och uppfattats som en alternativ operationsmetod med behov av operationssal och narkosassistens. Den enda minimalinvasiva metoden, enligt definitionen ovan, som utvecklats, förbättrats fortlöpande och som nu används som alternativ till operationsbehandling är CoreTherm. Metoden är granskad och godkänd av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) som är världens strängaste kontrollmyndighet vad gäller medicinsk teknik. TUMT-behandling med CoreTherm är idag vetenskapligt mycket väldokumenterad och rekommenderas som evidensbaserad behandling i guidelines från såväl europeiska som amerikanska urologföreningarna (EAU och AUA). CoreTherm användes idag på ett 20 – tal kliniker i Sverige. Behandlingen ges i lokalbedövning och är väsentligen smärtfri. Hela behandlingsbesöket tar mindre än 1 timme. Själva behandlingen är klar på 10 – 15 minuter. Vid länssjukhuset i Kalmar har man under en 10 – års period kunnat ersätta två tredjedelar av alla prostataoperationer med behandling med CoreTherm.