Monoaminhypotesen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Monoaminhypotesen är en hypotes som formulerades 1965 av Schildkraut.[källa behövs] Hypotesen säger att depression orsakas av en brist i monoamintransmittorer i centrala nervsystemet medan mano-depression orsakas av en alltför stor mängd[källa behövs]. Hypotesen utvecklades därför att man behandlade försöksdjur med läkemedel som påverkade den neurobiologiska överföringen i hjärnan, och observerade att deras symptom liknade de mänskliga vid depression.