Musculus levator ani

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Musculus levator ani är en muskel som tillsammans med musculus coccygeus utgör bäckenbottnen (diaphragma pelvis). Den har sitt ursprung i corpus ossis pubis och f. obturatorius och fäster i ligamentum anococcygeum, externa analsfinktern, prostatas eller vaginas vägg, rektum, analkanalen och centrum tendineum perinei. Muskeln stödjer och lyfter (lite grann) upp bäckenbotten. Rami ventrales hos ryggmärgsnerverna S4/S5 och nervi perineales innerverar muskeln. Levator ani har tre delar, nämligen musculus puborectalis, musculus pubococcygeus (PC-muskeln) och musculus ileococcygeus. Tillsammans med musculus coccygeus utgör den diaphragma pelvis.