Hoppa till innehållet

Musikalisk form

Från Wikipedia

Musikalisk form är musikens uppbyggnad ur ett musikteoretiskt perspektiv. Det handlar om hur olika sorters melodier kan skapas från toner, harmonier och rytmer från musikinstrument.

I viss mån motsvaras den av metriken i poesi.