Musikterapi

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

MUSIKTERAPI

Musikterapi är en vetenskapligt grundad behandlingsform som bygger på musikens förmåga att skapa kontakt, kommunikation och motivation. Man använder musikupplevelse, musikaliskt skapande och/eller samspel i hälsofrämjande, personlighetsutvecklande eller bearbetande syfte (1). Musikterapi tillhör de konstnärliga terapiformerna (2) och kan även sägas höra hemma inom området kultur och hälsa (3).

Musikterapi innebär det professionella användandet av musik och dess element som en intervention i medicinska, pedagogiska och vardagliga sammanhang med individer, familjer eller grupper i olika storlekar, vilka strävar efter att optimera sin livskvalitet och förbättra sin fysiska, sociala, kommunikativa, emotionella, intellektuella och andliga hälsa och välbefinnande. Forskning, praktik, utbildning och klinisk verksamhet i musikterapi baseras på professionella normer i enlighet med kulturella, sociala och politiska kontexter (4).

Olika musikterapeutiska modeller

Det finns ett stort antal olika musikterapeutiska metoder och inriktningar. Några av de internationellt sett mest kända modellerna är Analytical Oriented Music Therapy (Priestley), Creative Music Therapy (Nordoff- Robins), The Bonny Method of Guided Imagery and Music, Free Improvisation Therapy (Alvin) samt Behavioural Music Therapy (5). I Sverige finns även metoden Funktionsinriktad musikterapi (6). Angränsande områden till musikterapi är bl a Physiological Responses to Music och Music in Medicine. (7). 

Referenser

1.      www.musikterapeut.se  Sveriges Akademiska Musikterapeuter

2.      Erna Grönlund, Annika Alm, Ingrid Hammarlund (red.). (1999). Konstnärliga terapier – bild, dans och musik i den läkande processen, Stockholm: Natur & Kultur,  ISBN 91-27-06781-5

3.      http://kulturochhalsa.org/ Nordisk kunskapsbank om kultur och hälsa

4.     http://www.wfmt.info/  Definition av musikterapi av World Federation of Music Therapy, WFMT 2011.

5.     Wigram, T., Nygaard Pedersen, I. & Bonde, L-O. (2002). A Comprehensive Guide to Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publishers.

6.      http://www.fmt-metoden.se/  Funktionsinriktad musikterapi

7.     http://www.iammonline.com/page-1298867 International Association for Music and Medicine