Nasta marmorbrott

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Nasta marmorbrott är ett marmorbrott och naturreservat i Örebro kommun, i Glanshammarstrakten.

Reservatet inrättades 2010 och består av ett vattenfyllt kalkbrott och dess omgivningar. Arter som är kalkberoende förekommer här. Till exempel den fridlysta och rödlistade växten hällebräcka. Andra arter som förekommer är fältgentiana, jungfrulin, strandbräsma och större vattensalamander. Reservatet omfattar 1,7 ha.