Nationalräkenskaper

Från Wikipedia

I nationalräkenskaperna (NR) redovisas ett lands bruttonationalprodukt, investeringar, sparande och utrikeshandel. Skillnaden mellan en brutto- och en nettopost är vanligtvis kapitalförslitningen (av- och nedskrivning). Exempel på saldoposter som redovisas både brutto och netto är nationalprodukten (BNP/NNP), nationalinkomsten (BNI/NNI) och driftsöverskottet. Som ett undantag kan nämnas exportnettot, vilket är export minus import. I Sverige beräknas nationalräkenskaperna av Statistiska centralbyrån.

Nationalräkenskaper i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Nationalräkenskaperna (NR) sammanfattar och beskriver i form av ett kontosystem med kompletterande tabeller Sveriges ekonomiska aktiviteter och utveckling.[1] Ansvaret för NR flyttades över från Konjunkturinstitutet till Statistiska centralbyrån (SCB) år 1963/1964. Kvartalsvisa nationalräkenskaper har producerats sedan 1970. NR används som underlag för analys av Sveriges ekonomi på kort och lång sikt.

Framställning av statistiken[redigera | redigera wikitext]

Nationalräkenskaperna, NR, beräknas på uppgifter från huvudsakligen SCB, men också flera andra statistikansvariga myndigheter. En omfattande mängd information från olika statistiska undersökningar, administrativa register och även indikatorbaserade modellberäkningar för olika delområden bearbetas och inordnas i det enligt internationella riktlinjer definierade NR-systemet.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]