Hoppa till innehållet

Natura

Från Wikipedia

Natura kan avse:

  • Natura – allt som inte människan kan skapa, se natur
  • In natura – betalningen består av något annat än penningmedel
  • Natura 2000 – ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden