Nollhypotes

Från Wikipedia

En nollhypotes är ett centralt begrepp för hypotesprövning inom statistisk inferens. Nollhypotesen noteras vanligen med , medan den alternativa hypotesen noteras eller . Vid hypotesprövning är man vanligen intresserad av den alternativa hypotesen, men uttrycker oftast resultatet från hypotesprövning om nollhypotesen. Nollhypotesen är den utgångspunkt som man vanligen har då man genomför beräkning av det kritiska värdet och vid bestämmandet av testvariabeln.[1]

I klinisk prövning innebär nollhypotesen att ett preparat saknar egen verkan jämfört med placebo.

Typer[redigera | redigera wikitext]

Exakt Hypotes[redigera | redigera wikitext]

Om en nollhypotes är exakt så innebär det att hypotesen är definierad med ett exakt värde. Till exempel

Då ett dubbelsidigt test görs är nollhypotesen av denna typ. Den alternativa hypotesen har då definitionen

Sammansatt Hypotes[redigera | redigera wikitext]

En sammansatt nollhypotes innebär att hypotesen inkluderar en värdemängd. Till exempel .

Vid ett asymmetriskt test är nollhypotesen sammansatt, och den alternativa hypotesen () är komplementet till .

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Bain, L.J. and Engelhardt, M. (2000) (på engelska). Introduction to Probability and Mathematical Statistics (2). Cengage Learning. ISBN 9-780-53438020-5