Nordamerikas förhistoria

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nordamerika beboddes under den förhistoriska tiden av indianfolk algonkin, irokeser, apacher, sioux, oregon- och sonoriska folk med flera.

Första invandring

Forskarna är långt ifrån överens om när de första människorna invandrade till Amerika. Det finns arkeologiska fynd som tyder på att invandringen började för tidigast 14 000 år sedan av de första Homo sapiens sapiens, det vill säga den fullt utvecklade moderna människan. Invandringen skedde sannolikt över Berings landbrygga mellan Sibirien och Amerika.

För ungefär 14 000 år sedan började havsnivån stiga och för 9 000 år sedan fanns inte längre någon landförbindelse mellan Asien och Amerika. Därför måste de första människorna ha invandrat från Asien för mellan 14 000 och 9 000 år sedan. Längs Yukonfloden i Alaska har man gjort fynd från postglaciala bosättningar som härstammar från en tid omkring 11 000-12 000 år sedan. Fynden (knivblad, flintskärvor) är mycket lika fynd från samma tid i Sibirien. Genom att jämföra indiankranier funna i gravhögar med nutida indianers och asiaters kranier har forskare dragit slutsatsen att de härstammar från samma folkslag.

Periodisering

Forskarna är i stort sett överens om att invandringen till Amerika skedde i tre perioder. Den första perioden var för 14 000 år sedan då ett jägar- och samlarfolk vandrade in i Amerika. Dessa invandrare befolkade i huvudsak syd-, mellan- och södra Nordamerika. De två senare invandringperioderna gav så småningom upphov till bildandet av de athapaskiska och eskimå-aleutiska befolkningarna i norra Nordamerika.

Europeiska besökare

Den förste europé som besökte Nordamerika var islänningen Leif den lycklige, Erik rödes son, vilken omkring år 1000 landade på östra kusten. Det nyupptäckta landet, vilket av Leif och hans män kallades »Vinland», blev under den följande tiden målet för många färder, och resor från Grönland till Vinland omtalas ännu så sent som i mitten av 1300-talet. Upptäckten föll emellertid i glömska.[1]

Europeisk kolonisation

Med Christofer Columbus återupptäckt av Nordamerika 1492 slutar den förhistoriska tiden.

Se även

Källor

  1. ^ Mats G. Larsson, Vinland det goda. Nordbornas färder till Amerika under vikingatiden.