Nordenstams senat

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nordenstams senat var senaten för Finland åren 1858–1882. Viceordförande för senatens ekonomiedepartement var Johan Mauritz Nordenstam som var den långvarigaste regeringschefen under autonomins tid.

Sammansättning[redigera | redigera wikitext]

Senator I tjänst
Viceordförande för senatens ekonomiedepartemente
Johan Mauritz Nordenstam
? t.f.

29.4.1858 – 8.6.1882 (avliden)
– 1.10.1882
Chef för kammarexpeditionen
Berndt Federley
Robert Trapp
Frans Ivar Edelheim
Robert Trapp, från 1868 von Trapp
Carl Olof Cronstedt vt.
Clas Herman Molander
Oscar Norrmén
Theodor Sebastian Thilén

29.4.1858 – 1.10.1862
1.10.1862 – 1.10.1865
1.10.1865 – 1.10.1867
1.10.1867 – 15.7.1868
15.7.1868 – 1.10.1870
1.10.1870 – 5.5.1871
5.5.1871 – 20.5.1873
20.5.1873 – 20.4.1882
Chef för finansexpeditionen
(1863–1869 chef för expeditionens 1:a avd.)
Fabian Langenskiöld
Axel Ludvig Born (vt.)
Johan Vilhelm Snellman
Robert von Trapp
Clas Herman Molander


29.4.1858 – 12.4.1863
12.4.1863 – 1.7.1863
1.7.1863 – 15.7.1868 (tjänstledig från 20.4.1868 alkaen)
15.7.1868 – 21.4.1871
5.5.1871 – 1.10.1882
Expeditionschefsadjoint för finansexpeditionen
(1863–1869 hef för expeditionens 2:a avd)
Axel Ludvig Born
Oscar Norrmén
Viktor Georg Gustaf Gabriel von Haartman


29.4.1858 – 1859, 1862 – 1.10.1867
1.10.1867 – 5.5.1871
5.5.1871 – 1.10.1882
Chef för ecklesiastikexpeditionen
Harald Viktor Wilhelm Furuhjelm
Johan Philip Palmén
Henrik Adolf Mechelin

29.4.1858 – 20.10.1868
1.12.1868 – 17.5.1871
6.6.1871 – 1.10.1882
Chef för kansliexpeditionen
Mauritz Wilhelm Nordenheim
Johan August von Born
Samuel Henrik Antell

29.4.1858 – 1.10.1865
1.10.1865 – 12.12.1866
12.12.1866 – 1869
Chef för civilexpeditionen
Samuel Henrik Antell
Albert Werner Nykopp
Christian Theodor Oker-Blom

1869 – 31.10.1874 (avliden)
28.1.1875 – 8.1.1882 (avliden)
16.1.1882 –
Expeditionschefsadjoint för civilexpeditionen
Eugen Theodor von Knorring
Albert Werner Nykopp
Henrik Wilhelm Johan Zilliacus

17.5.1871 – 10.6.1874 (avliden)
1.10.1874 – 28.1.1875
27.1.1875 – 1.10.1882
Chef för jordbruksexpeditionen
Johan Ulrik Sebastian Gripenberg
Johan August von Born
Oscar Norrmén

1.5.1861 – 21.11.1866
12.12.1866 – 10.5.1873
20.5.1873 – 1.10.1882
Chef för militieexpeditionen
Casimir von Kothen
Robert Trapp
Knut Furuhjelm

29.4.1858 – 12.7.1859
23.12.1859 – 1.10.1862
1.10.1862 – 20.4.1882
Senator utan portfölj
Carl Olof Cronstedt
Frans Olof af Brunér
Frans Ivar Edelheim
Robert Trapp
Samuel Henrik Antell
Axel Ludvig Born
Fabian Langenskiöld
Mauritz Wilhelm Nordenheim
Bernhard Indrenius
Henrik Adolf Mechelin
Clas Herman Molander
Viktor Georg Gustaf Gabriel von Haartman
Edvard Gustaf af Forselles

29.4.1858 – 15.7.1868
29.4.1858 – 1874 (avliden)
29.4.1858 – 1.10.1865
29.4.1858 – 23.12.1859
1.10.1859 – 1.10.1862
1860 – 1862
12.4.1863 – 29.6.1863 (avliden)
1.10.1865 – 27.5.1869
9.3.1866 – 18.2.1882
27.6.1869 – 6.6.1871
27.11.1869 – 5.5.1871
1.10.1870 – 5.5.1871
1.9.1871 – 1.10.1882

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från finskspråkiga Wikipedia.