Objekt

Från Wikipedia

Objekt kan syfta på:

  • Objekt – en sammanhängande mängd materia, se kropp (fysik)
  • Objet trouvé – ett vardagligt, ofta massproducerat föremål som en konstnär valt ut och upphöjt till konst, se Objekt (konst)
  • Objekt (satsdel) – den satsdel som beskriver de ting och personer som medverkar i en sats utan att utgöra subjekt
  • Objekt – en av de mest grundläggande begreppen inom mängdteorin, se element (mängdteori)
  • Matematiskt objekt – ett tal eller en samling tal
  • Objektorienterad programmering – en programmeringsmetod i vilken ett program kan innehålla en varierande uppsättning objekt som interagerar med varandra
  • Objektgrafik – en helt skalbar metod att representera linjer, kurvor, ytor, former och kulörer med matematiska uttryck
  • Objektrelationsteori – en teori inom psykoanalysen om hur människor utvecklas till att känslomässigt relatera till och interagera med andra

Se även[redigera | redigera wikitext]