Offentlig auktion

Från Wikipedia

Offentlig auktion avser en auktion som syftar till att säkra någons (en borgenärs) fordran. Det förekommer på flera ställen i svensk lag att egendom kan begäras såld på offentlig auktion. Ett exempel på detta är i 6 § samäganderättslagen, där det stadgas att varje delägare av samägd egendom har rätt att få egendomen utbjuden på offentlig auktion.[1] Ett annat exempel härpå är panthavares rätt att bjuda ut pantsatt egendom på offentlig auktion i de fall pantsättaren inte betalar sin skuld.[2] Numera sker offentliga auktioner inte sällan på internet där privata aktörer auktionerar ut egendomen på borgenärens vägnar. Exekutiv försäljning av utmätt egendom, vilket kronofogden bland annat har i uppgift, räknas dock också som en klassisk form av offentlig auktion.[3][4]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ 6 § lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt
  2. ^ 10 kap. 2 § Handelsbalken (1736:0123 2)
  3. ^ ”Europeisk e-juridikportal – Offentliga auktioner”. e-justice.europa.eu. https://e-justice.europa.eu/473/SV/judicial_auctions. Läst 19 september 2022. 
  4. ^ 8 kap. Utsökningsbalken (1981:774)