Offentligt biträde

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Offentligt biträde är enligt svensk lag en person som förordnats enligt Lag (1996:1620) om offentligt biträde.

Offentligt biträde förordnas efter ansökan av den som behöver biträde eller av någon annan som får föra talan. Ansökan ska ges in till den domstol eller myndighet, som handlägger målet eller ärendet. Se 3 § (1996:1620).

Förordnas offentligt biträde betalar staten kostnaderna för biträdet. Till rättshjälpsbiträde får förordnas advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller annan som är lämplig. Har den rättssökande själv föreslagit någon som är lämplig, ska denne förordnas, om det inte medför avsevärt ökade kostnader. Bestämmelserna i 26-29 §§ rättshjälpslagen (1996:1619) ska tillämpas i fråga om offentligt biträde.