Riksrevisionen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För den finländska myndigheten, se Statens revisionsverk.
Riksrevisionen
Riksrevistionen.jpg
Organisationstyp Förvaltningsmyndighet under riksdagen
Ledning Tre riksrevisorer
Kommun Stockholm
Län Stockholm
Organisationsnr 202100-2650
Instruktion SFS 2002:1023 (lagen.nu)
Webbplats www.riksrevisionen.se
Sveriges statsskick
Sveriges riksvapen
Denna artikel ingår i en artikelserie
Grundlagarna
Regeringsformen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Successionsordningen
Lagstiftande makt
Riksdagen
Riksdagsordningen
Riksdagens talman
Riksdagens utskott
Riksbanken
Riksrevisionen
Ceremoniell makt
Statschefen
Verkställande makt
Regeringen
Statsministern
Statsråden
Regeringskansliet
Förvaltningsmyndigheterna
Dömande makt
Domstolsväsen
Högsta domstolen
Högsta förvaltningsdomstolen
Administrativ indelning
Län
Landsting
Kommuner
Övrigt
Europakonventionen
Europeiska unionen
Förenta nationerna
Post- och Inrikes Tidningar
Svensk författningssamling
Sverige-portalen

Riksrevisionen är en svensk myndighet som granskar andra statliga myndigheter, regeringens förvaltning och statliga bolag. Genom ett grundlagsskyddat oberoende granskar Riksrevisionen hur statliga medel används, rapporterar om eventuella brister och ger rekommendationer på lösningar för förbättrad effektivitet.

Riksrevisionen är en statlig förvaltningsmyndighet under Sveriges riksdag och är en del av riksdagens kontrollmakt. Uppdraget är att granska den statliga verksamheten och därigenom medverka till god resursanvändning och effektiv förvaltning i staten. Verksamheten ska också bidra till demokratisk insyn och ge medborgarna möjlighet att se hur demokratiska beslut fattas och genomförs. Resultatet av verksamheten används som underlag för beslut, debatt och förändring.

Riksrevisionens huvuduppgifter är finansiell revision, effektivitetsrevision, internationellt utvecklingssamarbete och omvärldsriktad verksamhet. Varje år granskar myndigheten cirka 250 myndigheters årsredovisningar, genomför ett trettiotal effektivitetsrapporter, medverkar i utvecklingen av revisionsmyndigheter på olika håll i världen samt representerar Sverige i olika internationella samarbetsorgan inom revisionsområdet.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Riksrevisionen bildades 1 juli 2003 då Riksrevisionsverket (RRV) och Riksdagens revisorer slogs samman till en oberoende myndighet under riksdagen. Tidigare var regeringen huvudman för RRV. Reformen föregicks av flera utredningar under 1990-talet.

Ledning[redigera | redigera wikitext]

Myndigheten leds av tre riksrevisorer, som själva beslutar om vad som ska granskas. De utses på en period om sju år och de kan inte väljas om och inte heller avsättas. [1]

Sedan 2011 har Riksrevisionen ett Parlamentariskt råd som har som uppgift att verka för samråd och insyn i verksamheten. Rådet ersatte styrelsen i och med nyordningen från 2011 men har inga beslutande uppgifter. Medlemmarna i rådet väljs av riksdagen och representerar alla riksdagspartier.

Riksrevisorer[redigera | redigera wikitext]

Tidigare riksrevisorer vid Riksrevisionen[redigera | redigera wikitext]

Generaldirektörer för Riksrevisionsverket[redigera | redigera wikitext]

Tidigare styrelseordförande[redigera | redigera wikitext]

Kontor[redigera | redigera wikitext]

Riksrevisionen har 2014 drygt 300 anställda. Huvudkontoret ligger på Nybrogatan i Stockholm. Därutöver finns kontor i Uppsala, Karlstad och Jönköping. Myndigheten har också personal stationerade i Sydafrika.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Riksdagen, pressmeddelande 10 december 2002: De nya riksrevisorerna nominerade av ett enhälligt KU

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]