Riksrevisionen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För den finländska myndigheten, se Statens revisionsverk.
Riksrevisionen
Riksrevistionen.jpg
OrganisationstypFörvaltningsmyndighet under riksdagen
LedningTre riksrevisorer, varav en utsedd av riksdagen att vara riksrevisor med administrativt uppdrag
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-2650
InstruktionSFS 2002:1023
Webbplatswww.riksrevisionen.se
Sveriges statsskick
Sveriges riksvapen
Denna artikel ingår i en artikelserie
Grundlagarna
Regeringsformen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Successionsordningen
Ceremoniell makt
Konungen
Verkställande makt
Regeringen
Statsministern
Statsråden
Regeringskansliet
Förvaltningsmyndigheterna
Lagstiftande makt
Riksdagen
Riksdagsordningen
Riksdagens talman
Riksdagens utskott
Riksbanken
Riksrevisionen
Dömande makt
Domstolsväsen
Högsta domstolen
Högsta förvaltningsdomstolen
Administrativ indelning
Staten
Län · Regioner
Kommuner
Övrigt
Europakonventionen
Europeiska unionen
Förenta nationerna
Post- och Inrikes Tidningar
Svensk författningssamling
Sverigeportalen

Riksrevisionen är en svensk myndighet under Sveriges riksdag med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.[1] Genom ett grundlagsskyddat oberoende granskar Riksrevisionen hur statliga medel används samt rapporterar om eventuella brister.

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt. Verksamheten ska bidra till demokratisk insyn och ge medborgarna möjlighet att se hur beslut fattas och genomförs.

Riksrevisionens huvuduppgifter är finansiell revision och effektivitetsrevision. Dessutom bedriver Riksrevisionen internationellt utvecklingsamsarbete, som finansieras av ett särskilt anslag från riksdagen på omkring 40 miljoner kronor per år (2016).[2] Riksrevisionen granskar årligen omkring 250 myndigheters årsredovisningar samt genomför ett trettiotal effektivitetsgranskningar.

Nuvarande riksrevisorer utsedda perioden 2017–2024 är Stefan Lundgren, Ingvar Mattson och Helena Lindberg.


Historik[redigera | redigera wikitext]

Riksrevisionen bildades 1 juli 2003 genom en sammanslagning av Riksrevisionsverket (under regeringen) och Riksdagens revisorer (under riksdagen) till en och samma myndighet under riksdagen.

Reformen föregicks av flera utredningar under senare delen av 1990-talet, till exempel den för regeringen, som leddes av generaldirektören Ulf Larsson, och som förespråkade att revisionsapparaten även fortsättningsvis skulle ligga under regeringen.[3] Riksdagens revisionsutredning som framlade sitt förslag om resursfördelning mellan de två statliga revionsmyndigheterna ungefär samtidigt, föreslog i sitt betänkande två huvudalternativ: antingen att överförs vissa resurser från Riksrevisionsverket till Riksdagens revisorer. eller att i huvudsak föra över hela effektivitetsrevisionen till Riksdagens revisorer. Den löpande årliga revisionen förutsågs kvarligga på Riksrevisionsverket i båda alternativen.[4]

Riksrevisionsverkets dåvarande generaldirektör Inga-Britt Ahlenius argumenterade däremot i den allmänna debatten för en från regeringen oberoende revision, i likhet med hur den organiserades i flertalet demokratiska länder.[5]

Riksdagen beslöt den 15 december 2000 om sammanslagning av Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer under första halvåret 2003. Regeringen lämnade i maj 2001 ett uppdrag till landshövdingen Lars Eric Ericsson att utreda de organisatoriska frågorna kring bildandet av den nya revisionsmyndigheten.[6]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Myndigheten leds av tre riksrevisorer, som själva beslutar om vad som ska granskas. De utses var och en av riksdagens kammare efter förslag av konstitutionsutskottet. De utses för en period på sju år och kan inte väljas om. De kan inte heller avsättas annat än av riksdagen.[7][8] Riksdagen utser en av riksrevisorerna att vara riksrevisor med administrativt uppdrag, för att administrativt leda myndigheten.

Riksrevisionen hade 2015 drygt 300 anställda och huvudkontor i Stockholm samt filialkontor i Uppsala och i Jönköping.

Riksrevisionen hade till en början en styrelse, sammansatt av riksdagsledamöter. Sedan 2011 finns i stället ett parlamentariskt råd sammansatt av åtta för uppdraget arvoderade riksdagsledamöter, en för varje partigrupp, och med uppgift att ha insyn i verksamheten. Rådet, saknar beslutsmakt, sammanträder ungefär fem gånger per år (2015).[9]

Riksrevisionsaffären[redigera | redigera wikitext]

Riksrevisionens inre arbete uppmärksammades sommaren 2016 i en granskning av Dagens Nyheter. Tidningen skrev i en serie artiklar om ett antal informella kontakter i samband med handläggning av ärenden inom Riksrevisionen, bland annat mellan landshövding Margareta Pålsson i Skåne län och riksrevisor Ulf Bengtsson. Detta ledde till att konstitutionsutskottets ordförande Andreas Norlén och dess vice ordförande Björn von Sydow beslöt att kalla riksrevisorerna till utskottet för en förklaring och en utfrågning.[10] Ett första extra möte i utskottet, inklusive en öppen session med utfrågning av riksrevisorerna, för detta ändamål hölls den 5 augusti.

Även förfarandet vid rekryteringar behandlades i DN:s granskning. Detta ledde till att riksrevisor Susanne Ackum den 8 juli begärde hos riksdagen att entledigas från sin tjänst.[11] Ordföranden för Riksrevisionens parlamentariska råd Jörgen Hellman meddelande den 11 juli att rådet ska inkallas till ett extrainsatt möte.[12][13] Ett telefonmöte hölls den 13 juli.[14]

Riksrevisor Margareta Åberg beslöt den 10 juli med hänvisning till Dagens Nyheters granskning att ge Hans-Gunnar Axberger i uppdrag att "utreda om det har funnits några formella fel och brister i hanteringen och ledningen av det förändringsarbete som genomförts vid Riksrevisionen det senaste året".[15]

Mellan juli och september 2016 begärde samtliga tre dåvarande riksrevisorer en efter en att bli entledigade från sina uppdrag. Riksdagen valde i februari 2017 de tre generaldirektörerna Stefan Lundgren, Ingvar Mattson och Helena Lindberg till nya riksrevisorer.

Nuvarande och tidigare riksrevisorer[redigera | redigera wikitext]

Ordförande i Riksrevisionens tidigare styrelse 2003–10[redigera | redigera wikitext]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • Magnus Isberg och Ingvar Mattson: Riksrevisionen tio år: granskning, ansvar, lärande , Studieförbundet Näringsliv och samhälle, Stockholm 2014, ISBN 9789186949525

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]