Optiska instrument

Från Wikipedia

Optiska instrument är redskap som påverkar ljus, ofta genom refraktion eller reflektion.

En typ av optiska instrument är korrektionsglas, som används för att korrigera synfel.