Hoppa till innehållet

Optronik

Från Wikipedia

Optronik (OT),[1] en sammanslagning av begreppen optik och elektronik, eller elektrooptik (EO),[2] avser sensorer som arbetar med både fotoner samt elektroner.

Elektrooptiska system arbetar i det optiska våglängdsområdet av den elektromagnetiska strålningen: 0,1 till 14 μm.

Typ av ljus Förkortning Våglängd (μm) Kommentar
Ultraviolett UV 0,1 – 0,4 Våglängder under 0,2 μm dämpas nästan fullständigt i atmosfären
Visuellt VIS 0,4 – 0,7
Nära infrarött NIR 0,7 – 2,0
Termisk infrarött TIR 2,0 – 14

Tabell 1: spektral indelning av det optiska våglängdsområdet

Elektrooptiska system kräver fri sikt till "målet" för att fungera, det vill säga, de är bland annat väderberoende.

Man delar in elektrooptiska system i:

  • Passiva; systemet sänder inte ut någon egen strålning, utan detekterar reflekterad samt emitterad strålning. Till exempel bildförstärkare (reflekterade) samt värmekamera (emitterade).
  • Aktiva; systemet har en sändare som sänder ut energi, som reflekterats tillbaka och detekteras. Till exempel laseravståndsmätare.

En stor skillnad mellan ett passivt och ett aktivt system är att ett aktivt system även kan mäta in avståndet till målet (den reflekterade ytan).

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Order på försöksprogram IR-OTIS”. FlygvapenNytt (Sveriges flygvapen) (2): sid. 27. 1997. https://www.fht.nu/bilder/Flygvapnet/Flygvapennytt/fv_nytt_2_97_ir_otis.pdf. Läst 29 december 2022. ”prov med optroniskt målinmätningssystem, kallat OTIS”. 
  2. ^ Hanna Andersson, Carl Hedberg, Mikael Petersson, Lars Tydén, Christer Wigren (september 2005). ”Integrerad EO duellmodell” (pdf). Forsvarets forskningsinstitutt (FOI). foi.se. https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--1724--SE. Läst 29 december 2022. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]