Hoppa till innehållet

Ordensregel

Från Wikipedia

Ordensregel är en samling av föreskrifter som medlemmarna av en ordensgemenskap förbinder sig att följa när de avlägger sina ordenslöften.

Ordensregler var ursprungligen detsamma som klosterregler, medan de i modern tid kan avse också andra ordensällskap.