Organ (olika betydelser)

Från Wikipedia

Organ kan syfta på:

  • Organ – en yttre eller inre kroppsdel med specifik funktion och form
  • Officiellt organ – en publikation som löpande publicerar allmänna kungörelser
  • Statsorgan – ett centralt organ som företräder den juridiska personen staten
  • Organ, Hautes-Pyrénées – en kommun i regionen Occitanien, Frankrike